English   polski  

Biblioteka

BCOK

Opis kolekcji: CATL 46 Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

Biblioteka w Kętach (woj. małopolskie, pow. oświęcimski) swoje początki datuje na rok 1869. Na wniosek ówczesnego burmistrza Leopolda Zajączka, Rada Gminy powołała pierwszą „Czytelnię” dla kęckich mieszczan… „Do sprawienia potrzebnych i użytecznych dzieł, rada gminy jednogłośnie uchwaliła…”(Księga Uchwał Rady Gminnej z lat 1867-1878). Następnym odnotowanym w dokumentach faktem z historii biblioteki, jest rok 1949 - przejęcie zbiorów czytelni mieszczańskiej i powstanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Reforma administracyjna kraju w 1976 roku zmienia status biblioteki, powstaje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kęty, w skład której wchodzą oprócz placówki w mieście filie biblioteczne w sołectwach. W 1997 roku decyzją władz miejskich przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej budynek przy ul. Wł. Reymonta 2. Trzy lata później Rada Miejska nadaje bibliotece imię Ambrożego Grabowskiego. Obecnie sieć placówek bibliotecznych na terenie gminy stanowi Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach z filiami: Kęty – Podlesie, Łęki, Nowa Wieś, Bielany. Księgozbiór miejski łącznie z filiami wynosi 68331 woluminów, liczba zarejestrowanych czytelników ogółem na koniec 2011 roku wyniosła 6052. Podstawowym celem działania biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych.

W roku 2009 biblioteka przystąpiła do programu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. Na stronie Biblioteki Cyfrowej będą sukcesywnie umieszczane najbardziej wartościowe zbiory zebrane i zdigitalizowane przez bibliotekę w ramach projektu.

Zachęcamy do przekazywania lub wypożyczania do zeskanowania cennych historycznie materiałów. Zapraszamy na stronę domową biblioteki w projekcie CATL

Liczba publikacji w kolekcji: 45

Lista publikacji : CATL 46 Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

Ośrodek Karta

Statystyki

Liczba publikacji: 1362

Obecnie czytających: 197

Łączna liczba czytelników od dnia 2012-01-01: 807925

Kanały RSS

OAI