English   polski  

Biblioteka

BCOK

Opis kolekcji: CATL 27 Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie jest samodzielną instytucją kultury działającą na terenie zamieszkiwanej przez ponad 5500 osób gminy Kuślin. Powstała po II wojnie światowej, powołana dekretem o bibliotekach z dnia 17 kwietnia 1946 roku. Ze stu podarowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu książek, powstał zalążek Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. Niewielki wówczas księgozbiór biblioteki mieścił się w jednej biurowej szafie urzędu w Kuślinie. Przez kolejne 20 lat biblioteka systematycznie wzbogacała zbiory i kilkakrotnie zmieniała swą siedzibę. Wreszcie w 1977 roku umiejscowiona została w specjalnie dla niej wybudowanym pomieszczeniu nowo utworzonego Gminnego Ośrodka Kultury. W latach osiemdziesiątych XX wieku GBP posiadała trzy filie biblioteczne, mieszczące się w Michorzewie, Wąsowie i Śliwnie oraz kilka punktów bibliotecznych. Okres transformacji przyniósł wiele zmian: w 1991 roku, po 10 latach działania, zamknięto filię biblioteki w Śliwnie. Zlikwidowane zostały wszystkie punkty biblioteczne. Swoją dotychczasową lokalizację zmieniły filie biblioteczne w Wąsowie i Michorzewie. W 2002 roku zapoczątkowano komputeryzację biblioteki gminnej m.in. wdrażanie komputerowego systemu bibliotecznego „Sowa”. W 2005 roku nastąpiło otwarcie bezpłatnej czytelni internetowej. Za sprawą uczestnictwa biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek, komputery dla czytelników znajdują się także w filiach bibliotecznych. Biblioteka, wraz z dwiema filiami w Michorzewie i w Wąsowie, gromadzi zbiory o charakterze uniwersalnym, prowadzone są również zajęcia animacyjno– czytelnicze.

W roku 2009 biblioteka przystąpiła do programu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. Na stronie Biblioteki Cyfrowej będą sukcesywnie umieszczane najbardziej wartościowe zbiory zebrane i zdigitalizowane przez bibliotekę w ramach projektu. Dzięki projektowi CATL, w bibliotece powstaje mieszczące się w wirtualnej przestrzeni archiwum, które pozwoli zgromadzić i ustrukturyzować już istniejące zbiory, a także pozyskać nowe treści odnoszące się do najnowszej historii gminy Kuślin. Obecne prace polegają na zbieraniu i opracowywaniu materiałów, które umieszczane są na internetowej stronie przygotowanej dla biblioteki przez Ośrodek KARTA. Umieszczaniem materiałów zajmuje się czytelniczka biblioteki, historyk obywatelski- Magdalena Bilska.

Zachęcamy do przekazywania lub wypożyczania do zeskanowania cennych historycznie materiałów. Zapraszamy na stronę domową biblioteki w projekcie CATL

Liczba publikacji w kolekcji: 46

Lista publikacji : CATL 27 Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie

 

Ośrodek Karta

Statystyki

Liczba publikacji: 1362

Obecnie czytających: 192

Łączna liczba czytelników od dnia 2012-01-01: 808182

Kanały RSS

OAI