English   polski  

Biblioteka

BCOK

Opis kolekcji: CATL 40 Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie

Biblioteka powstała w roku 1922, z inicjatytywy samorządu powiatowego w Hrubieszowie. Połączono przede wszystkim księgozbiór biblioteki sejmiku powiatowego ze zbiorami Polskiej Macierzy Szkolnej w Hrubieszowie. Obecnie biblioteka posiada cztery filie. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w Hrubieszowie na stronie www.hrubieszow.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności. Do listopada 2012 udało się udostępnić na stronie 366 materiałów i praca ta ciągle jest kontynuowana. Bibliotekarze w maju 2011 przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Liczba publikacji w kolekcji: 33

Lista publikacji : CATL 40 Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie

 

Ośrodek Karta

Statystyki

Liczba publikacji: 1362

Obecnie czytających: 201

Łączna liczba czytelników od dnia 2012-01-01: 808318

Kanały RSS

OAI