English   polski  

Library

BCOK

Collection Description: CATL 47 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach

Proszowicka biblioteka może poszczycić się piękną metryką i dorobkiem. Oto najważniejsze daty i fakty z dziejów naszej książnicy. Historia powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach sięga 1946r. Wtedy to bowiem powstał zaczątek Biblioteki Powszechnej, która wkrótce uruchomiła swoje usługi dla mieszkańców miasta i okolic. Na mocy wydanego w 1946r. Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi zobowiązano władze administracji terenowej do zakładania i utrzymywania bibliotek, ale jego realizację opóźniały kłopoty finansowe i lokalowe, a przede wszystkim brak książek. Księgozbiór gromadzony od zakończenia II wojny Światowej składał się głównie z darów. W roku 1948 Biblioteka otrzymała status Gminnej Biblioteki Publicznej w sieci bibliotek powiatu miechowskiego. Skromny księgozbiór liczący ok. 400 voluminów mieścił się wówczas w niewielkim lokalu przy Małym Rynku. W roku 1954 powstał powiat proszowicki i Biblioteka otrzymała nazwę i funkcję Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Rozpoczął się okres intensywnej rozbudowy sieci bibliotecznej. Od chwili utworzenia powiatu do roku 1975 działało na naszym terenie 25 bibliotek w tym: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowiach, 8 bibliotek gminnych: w Klimontowie, Kościelcu, Niegardowie, Nowym Brzesku, Pałecznicy, Radziemicach, Wawrzeńczycach i Wierzbnie. Wraz z 16 filiami i 70 punktami bibliotecznymi obsługiwały ponad 12 tysięcy czytelników. W roku 1975, w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju, biblioteka stała się Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną. Pełniąc jednocześnie funkcję Oddziału Terenowego WBP w Krakowie, sprawowała nadal opiekę merytoryczną nad bibliotekami wiejskimi.

Działalność biblioteki ograniczały trudne warunki lokalowe. Biblioteka przez wiele lat usytuowana była w dwóch niewielkich pomieszczeniach w budynku prywatnym, później przeniesiona została do Powiatowego Domu Kultury. Ze względu na ograniczoną powierzchnię jaką dysponowała biblioteka, część zbiorów umieszczona została w magazynach i stała się praktycznie niedostępna dla czytelników. Biuro Powiatowej Biblioteki usytuowane było w innej części miasta. W 1978r. urząd Miasta wykupił dla biblioteki zabytkowy budynek przy ul. Rynek 16. Prace adaptacyjno-remontowe trwały prawie 5 lat. Po zakończonym remoncie w roku 1983 budynek został oddany do użytku biblioteki. Po latach tułaczki wreszcie w jednym miejscu zaistniały: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, dział instrukcyjno-metodyczny, dział gromadzenia i opracowania zbiorów oraz nowo utworzona czytelnia. W roku 1991 biblioteka stała się instytucją samorządową. Nastąpiły lata drastycznych ograniczeń finansowych, których konsekwencją było uszczuplenie sieci Biblioteki Miejskiej z 6 filii do 3, redukcja etatów oraz stagnacja w uzupełnianiu księgozbiorów. W rok później biblioteka została włączona do powołanego przez władze miasta Centrum Kultury i Wypoczynku tracąc samodzielność instytucjonalną i finansową. Od października 1999r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządami Powiatu i Gminy biblioteka pełni funkcję biblioteki powiatowej dla sieci bibliotek powiatu proszowickiego i przyjęła ponownie nazwę Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obecnie biblioteka obejmuje pomocą instrukcyjno metodyczną 5 bibliotek gminnych (Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Radziemice) i 7 filii. Z początkiem 2001 roku nastąpiło wyłączenie biblioteki ze struktur Centrum Kultury i Wypoczynku. Historia naszej biblioteki ujęta w szereg dat eksponujących najważniejsze wydarzenia i fakty z ponad 50-letniej działalności pokazuje ścisłą zależność losów biblioteki od zmian administracyjnych i terytorialnych.

Number of publications in collection: 58

Publications list : CATL 47 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No publications on this alphabet letter. Please try to choose a different one.

 

Ośrodek Karta

Statistics

Number of publications: 1362

Readers on-line: 73

Total number of users since Jan 1, 2012: 2736319

RSS Channels

OAI