English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

BCOK

Publication description

Korespondencja

Publication structure:
 • Wojciech Breowicz
  • Korespondencja
   • Robert Rydz, 1921-09-07, List od Roberta Rydza
   • Brodecki Jan, 1931-03-06, List od Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast"
   • Józef Kapuściński, 1922-08-24, List od Józefa Kapuścińskiego z 1922 r.
   • Józef Kapuściński, 1922-08-24, List od Józefa Kapuścińskiego z 1922 r.
   • Józef Kapuściński, 1923-02-14, List od Józefa Kapuścińskiego z 1923 r.
   • Józef Kapuściński, 1922-10, List od Józefa Kapuścińskiego z października 1922 r.
   • Józef Kapuściński, 1922-07, List od Józefa Kapuścińskiego z lipca 1922 r.
   • Antoni F., 1924-05-09, List z wydawnictwa "Siew Wolności"
   • Paweł Kubisz, 1926-03-27, List od Pawła Kubisza
   • Brak autora (list podpisany, ale nieczytelnie), 1927-03-15, List do Wojciecha Breowicza
   • Paweł Kubisz, 1927-01-29, List od Pawła Kubisza
   • prawdopodobnie - Paweł Kubisz, 1929-08-13, List od przyjaciela do Wojciecha Breowicza z 1929 r.
   • Stanisław Grzybała, brak daty, List od Stanisława Grzybały do Wojciecha Breowicza
   • K.Ł. Lesiowska, 1933-08-30, List do Wojciecha Breowicza od K.Ł.Lesiowskiej
   • K.Ł. Lesiowska, 1933-08-30, List do Wojciecha Breowicza od K.Ł.Lesiowskiej z podziękowaniem za list i wiersze
   • Brak autora (list podpisany, ale nieczytelnie), 1933-09-01, Listy od przyjaciela z 1933 r.
   • Brak autora (list podpisany, ale nieczytelnie), 1933-11, Listy od przyjaciela z listopada 1933 r. dotyczące publikacji wierszy Wojciecha Breowicza
   • Brak autora (list podpisany, ale nieczytelnie), 1933-11-28, List od przyjaciela z listopada 1933 r.
   • Paweł, Władek, 1933-10-20, List od Pawła i Władka
   • Brak autora (list podpisany, ale nieczytelnie Pawełek), 1934-03-04, List od przyjaciela z 1934 r.
   • Brak autora (list podpisany, ale nieczytelnie), 1934-07-02, List z "Polskiej Prawdy w Brazylii"
   • Przewodniczący Oddziału Kolejowego L. M. i K., Lata 30., List z Oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej
   • M. Majkowicz, 1935-01-03, List skierowany do Rodaków, Junaków dorzecza Ivahy, Parany
   • Stanisław Jucha, 1935-02-05, List od Stanisława Juchy
   • Brak autora, 1935-02-04, List z Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej
   • uczniowie kl. VI, 1935-02-05, List od uczniów kl. VI z Gimnazjum C. Waszczyńskiej z Łodzi
   • redaktor Gazety Polskiej w Brazylii, 1939-12-09, Potwierdzenie nadania listu z " Gazety Polskiej w Brazylii"
   • Brak autora, 1940-02-22, List w sprawie zbiórki pieniędzy na ofiary wojny
   • Brak autora (podpis nieczytelny), 1940-07-26, List z Gazety Polskiej z lipca 1940 r.
   • Konsul RP, 1941-01-16, Pismo z Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago
   • Brak autora, brak daty, Odpowiedź na list Wojciecha Brewoicza w sprawie książek dla dzieci uczęszczających do szkoły
   • Przewodniczący lekcji kolonialnych, 1934-10-13, List w sprawie dostarczenia książek
   • Przewodniczący Oddziału Kolejowego L. M. i K., Lata 30., List z Oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej
   • Brak autora, 1942-06, List z czerwca 1942 r.
   • Władysław Turek, 1934-08-02, List od Władysława Turka
   • b.a., brak daty, List z redakcji Gazety Grudziądzkiej
   • Brak autora, 1934-08-25, List z redakcji Gazety Grudziądzkiej
   • Brak autora, 1930-01-11, List z tygodnika Rola
   • Brak autora (list podpisany, ale nieczytelnie), 1935-05-22, List z Akcji Literackiej – czasopisma miesięcznego
   • Józef Kapuściński, 1935-04-23, List od przyjaciela Józefa Kapuścińskiego
   • Józef Kapuściński, brak daty, List z Przemyśla od Józefa Kapuścińskiego z 1947 r.
   • Józef Kapuściński, 1948-08-10, List od Józefa Kapuścińskiego
   • Józef Kapuściński, brak daty, List od Józefa Kapuścińskiego
   • Józef Kapuściński, 1946-06-23, List od Józefa Kapuścińskiego
   • Piotr Ryziewicz, 1930-01-09, List z tygodnika Przyjaciel Ludu
   • Wojciech Breowicz, 1936-03-22, List W. Breowicza do Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet
   • Józef Kapuściński, 1936-12-12, List od Józefa Kapuścińskiego
   • Wojciech Breowicz, 1936-03-15, List Wojciecha Breowicza do redakcji Gazety Grudziąckiej
   • Paweł Nikodem, 1936-10-05, List z Gazety Polskiej w Brazylii
   • Brak autora, 1936-11-09, List do Wojciecha Breowicza
   • Brak autora, 1937-02-20, List z Polskiej Prawdy z Brazylii
   • Brak autora, 1937-03-06, List od Zrzeszenia Nauczycielstwa Szkół Polskich
   • Wojciech Breowicz, 1935-08-09, List do Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
   • Wojciech Breowicz, brak daty, List w sprawie Związku Literatów Ludowych
   • Brak autora (list podpisany, ale nieczytelnie), 1936-04-21, List z Zakładu Graficznego i Wydawniczego Wiktora Kulerskiego
   • D. Lesiowski, 1937-11-15, List do Wojciecha Breowicza z 1937 r.
   • Brak autora (list podpisany, ale nieczytelnie), 1933-07-29, List do Wojciecha Breowicza z 1933 r.
   • Brak autora (list podpisany, ale nieczytelnie), 1939-07-30, List do Wojciecha Breowicza
   • Brak autora, 1941-11-20, List do rodziny Kimeczków
   • Antoni Olcha, 1948-03-10, List od Antoniego Olchy
   • Helena Werpachowska, 1949-12-22, List od Heleny Werpachowskiej
   • Władysław Federowicz, 1958-04-28, List od Władysława Federowicza
   • Władysław Federowicz, 1961-05-19, List od Władysława Federowicza
   • Wojciech Breowicz, 1959-11-08, List do dr Piotra Głowackiego
   • B. Olszewski, 1960-09-10, List od B. Olszewskiego
   • Stanisław Pylak, 1960-12-27, List od Stanisława Pylaka
   • Wojciech Breowicz, 1960-02-19, List do Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego
   • Wiera Sokołowiczowa, 1961-02-03, List od Wiery Sokołowiczowej
   • Władysław Topaczewski, 1960-07-11, List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego
   • Władysław Topaczewski, 1960-10-10, List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego
   • Władysław Topaczewski, 1961-02-12, List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego
   • Władysław Topaczewski, 1961-03-05, List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego
   • Władysław Topaczewski, 1961-06-07, List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego
   • Władysław Topaczewski, 1962-03-20, List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego
   • Brak autora, 1961-03-25, List do Wojciecha Breowicza z Porto Alegre
   • Helena Werpachowska, 1962-06-19, List od Heleny Werpachowskiej
   • Władysław Federowicz, 1962-12-26, List od Władysława Federowicza
   • Antoni Olch, 1962-04-10, List od Antoniego Olcha
   • Stefan Pochwatka, 1962-08-19, List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka
   • Stefan Pochwatka, 1961-12-26, List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka
   • Stefan Pochwatka, 1961-02-10, List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka
   • Stefan Pochwatka, 1961-10-02, List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka
   • Stefan Pochwatka, 1961-07-18, List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka
   • Stefan Pochwatka, 1961-08-15, List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka
   • Stanisław Bućko, 1962-01-01, List do Wojciecha Breowicza od Stanisława Bućko
   • Wojciech Breowicz, 1964-08-28, List do dr Władysława Chojnackiego
   • Brak autora, 1924-09-24, List z jednej z redakcji do Wojciecha Breowicza
   • Brak autora, 1924-05-01, List z jednej z redakcji do Wojciecha Breowicza
   • kierownik biura Małopolskiego Związku Młodzieży, 1928-06-14, List z Małopolskiego Związku Młodzieży
   • Brak autora, brak daty, List do Wojciecha Breowicza
   • Brak autora, brak daty, List do Wojciecha Breowicza
   • Anna Kłosińska - redaktor naczelny, 1928-10-28, List z redakcji "Młody Narodowiec"
   • Brak autora (podpis nieczytelny), brak daty, List do Wojciecha Breowicza
   • Dyducha, Dąbrowski, 1931-01-02, Listy od Dyducha i Dąbrowskiego
   • Karol Macek, 1933-09-08, List od Karola Macka z Brzezinki
   • Józef Kapuściński, 1934-04-17, List od Józefa Kapuścińskiego
   • Antoni Jabrucki, 1934-06-09, List od Antoniego Jabruckiego
   • Władysław Hetman, 1934-07-19, List od Władysława Hetmana
   • Wawrzyniec Kosiaty, 1934-08-17, List od Wawrzyńca Kosiaty
   • Brak autora, 1934-08-18, List z Warszawy
   • B. Politowicz, 1934-08-09, List od B. Politowicza
   • Stefan Konczalski, 1934-08-19, List od Stefana Konczalskeigo
   • Jan Więcek, 1934-09-05, List od Jana Więcka
   • Karol Prileński, 1934-09-15, List od naczelnika gminy Karola Prileńskiego
   • Stanisław Zuchara, 1933-10-08, List od Stanisława Zuchary
   • Piotr Paliwoda, 1933-10-10, List od Piotra Paliwody
   • R. Gajda, F. Gwiazda, 1934-12-13, Listy od dr. R. Gajdy i F. Gwiazdy
   • Szczepan Sieja, 1934-06-05, List od Szczepana Sieji
   • Brak autora, 1935-04-14, List z Lwowa
   • Alberto Breowicz, 1939-11-25, Telegram do Marii Bienia
   • Zygmunt Lukas, 1949-04-09, List od Zygmunata Lukasa
   • Brak autora (podpis nieczytelny - A. Grzybczyk), 1947-11-14, List do Wojciecha Breowicza
   • Brak autora (podpis nieczytelny), 1947-10- 23, List do rodziny Kumyczków
   • Mieczysław Szarf, brak daty, List od Mieczysława Szarfa
   • Ludwik Piotrowski, brak daty, List od Ludwika Piotrowskiego
   • Brak autora, brak daty, List do Młodzieży i Władysława Romanowskiego
   • Wojciech Breowicz, 1960-08-20, List do Jerzego Kossowskiego
   • Jerzy Kossowski, 1961-01-02, List od Jerzego Kossowskiego
   • Marian Hessel, Wojciech Breowicz, 1960-10-21, Korespondencja z Marianem Hesslem
   • Teofil Kempa, 1962-05-18, List od Teofila Kempy
   • Teofil Kempa, 1960-11-27, List od Teofila Kempy
   • Brak autora, 1961-04-26, List do Komisji Literackiej w Kurytybie
   • Michał Sekuła, 1961-01-16, List od Michała Sekuły
   • Michał Sekuła, 1961-01-28, List od Michała Sekuły
   • Eugeniusz Wiśniewski, brak daty, List od Eugeniusza Wiśniewskiego
   • Jan Gwadera, 1961-05-09, List od Jana Gwadery
   • Roman Skorupski, brak daty, List od Romana Skorupskiego
   • Roman Skorupski, 1960-11-27, List od Romana Skorupskiego
   • Roman Skorupski, 1960-12-12, List od Romana Skorupskiego
   • Roman Skorupski, 1961-02-19, List od Romana Skorupskiego
   • Roman Skorupski, brak daty, List od Romana Skorupskiego
   • Roman Skorupski, 1961-05-02, List od Romana Skorupskiego
   • Roman Skorupski, 1961-05-07, List od Romana Skorupskiego
   • Julian Lago, 1961-03-09, List od Juliana Lago z Ponta Grossa
   • Brak autora, brak daty, List do Wojciecha Brewoicza z Santa Rosa
   • W. Radecki, 1961-04-04, List od W. Radeckiego
   • Adela Wojtasiewicz, 1961- 08-17, List od Adeli Wojtasiewicz
   • J. Grabias, 1961-02-02, List od J. Grabiasa
   • Wojciech Breowicz, 1962-05-30, List Wojciecha Breowicza do Biblioteki Publicznej w Paranie
 

 

Ośrodek Karta

Statistics

Number of publications: 1362

Readers on-line: 72

Total number of users since Jan 1, 2012: 2237872

RSS Channels

OAI