English   polski  

Biblioteka

BCOK

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2012-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. fotografia [761]
 2. list [153]
 3. lista [91]
 4. rękopis [89]
 5. czasopismo [55]
 6. kartka pocztowa [22]
 7. wiersz [18]
 8. wspomnienie [14]
 9. spis [12]
 10. gazeta codzienna [12]
 11. artykuł [10]
 12. zaświadczenie [9]
 13. notatka [8]
 14. legitymacja [8]
 15. rozkaz [7]
 16. świadectwo szkolne [6]
 17. życiorys [4]
 18. pamiętnik [4]
 19. kronika [4]
 20. korespondencja [4]
 21. zaproszenie [3]
 22. pokwitowanie [3]
 23. oświadczenie [3]
 24. instrukcja [3]
 25. formularz [3]
 26. bilet [3]
 27. świadectwo ukończenie kursu [2]
 28. protokół [2]
 29. książka [2]
 30. koperta [2]
 31. informator [2]
 32. gazetka [2]
 33. dziennik [2]
 34. dyplom [2]
 35. decyzja [2]
 36. brulion [2]
 37. świadectwo pracy [1]
 38. znaczek, plakietka [1]
 39. zezwolenie [1]
 40. zawiadomienie [1]
 41. wywiad [1]
 42. wyrok sądowy [1]
 43. wniosek [1]
 44. postanowienie [1]
 45. polisa [1]
 46. paszport [1]
 47. orzeczenie [1]
 48. opracowanie [1]
 49. ogłoszenie [1]
 50. obwieszczenie [1]
 51. notatki [1]
 52. mowa [1]
 53. mianowanie [1]
 54. mapa/mapka [1]
 55. kronika szkolna [1]
 56. druk bibliofilski [1]
 57. druk [1]
 58. dowód wpłaty [1]
 59. certyfikat [1]
 60. budżet [1]
 61. broszura [1]
 62. ankieta [1]
 63. akt zgonu [1]
 64. Lista [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. fotografia [33562]
 2. korespondencja [3523]
 3. świadectwo szkolne [3011]
 4. zaświadczenie [1912]
 5. kartka pocztowa [1637]
 6. zaproszenie [584]
 7. zawiadomienie [549]
 8. czasopismo [545]
 9. lista [401]
 10. legitymacja [317]
 11. bilet [247]
 12. dyplom [241]
 13. pamiętnik [224]
 14. książka [166]
 15. pokwitowanie [151]
 16. list [124]
 17. mapa/mapka [114]
 18. gazeta codzienna [113]
 19. rękopis [110]
 20. spis [110]
 21. formularz [88]
 22. wspomnienie [73]
 23. znaczek, plakietka [72]
 24. świadectwo ukończenie kursu [71]
 25. druk bibliofilski [66]
 26. akt zgonu [47]
 27. decyzja [44]
 28. kronika [43]
 29. druk [41]
 30. artykuł [35]
 31. notatka [32]
 32. informator [29]
 33. paszport [27]
 34. orzeczenie [27]
 35. opracowanie [24]
 36. kronika szkolna [24]
 37. certyfikat [24]
 38. ogłoszenie [23]
 39. gazetka [22]
 40. świadectwo pracy [22]
 41. zezwolenie [21]
 42. mianowanie [19]
 43. wiersz [16]
 44. życiorys [14]
 45. wyrok sądowy [14]
 46. brulion [11]
 47. rozkaz [10]
 48. wniosek [10]
 49. Lista [9]
 50. dowód wpłaty [8]
 51. protokół [7]
 52. instrukcja [6]
 53. oświadczenie [5]
 54. koperta [5]
 55. wywiad [3]
 56. budżet [3]
 57. postanowienie [2]
 58. polisa [2]
 59. notatki [2]
 60. mowa [2]
 61. ankieta [2]
 62. dziennik [1]
 63. obwieszczenie [1]
 64. broszura [1]

Więcej statystyk...

 

Ośrodek Karta

Statystyki

Liczba publikacji: 1362

Obecnie czytających: 99

Łączna liczba czytelników od dnia 2012-01-01: 615937

Kanały RSS

OAI