English   polski  

Biblioteka

BCOK

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2012-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. fotografia [761]
 2. list [153]
 3. lista [91]
 4. rękopis [89]
 5. czasopismo [55]
 6. kartka pocztowa [22]
 7. wiersz [18]
 8. wspomnienie [14]
 9. spis [12]
 10. gazeta codzienna [12]
 11. artykuł [10]
 12. zaświadczenie [9]
 13. notatka [8]
 14. legitymacja [8]
 15. rozkaz [7]
 16. świadectwo szkolne [6]
 17. życiorys [4]
 18. pamiętnik [4]
 19. kronika [4]
 20. korespondencja [4]
 21. zaproszenie [3]
 22. pokwitowanie [3]
 23. oświadczenie [3]
 24. instrukcja [3]
 25. formularz [3]
 26. bilet [3]
 27. świadectwo ukończenie kursu [2]
 28. protokół [2]
 29. książka [2]
 30. koperta [2]
 31. informator [2]
 32. gazetka [2]
 33. dziennik [2]
 34. dyplom [2]
 35. decyzja [2]
 36. brulion [2]
 37. świadectwo pracy [1]
 38. znaczek, plakietka [1]
 39. zezwolenie [1]
 40. zawiadomienie [1]
 41. wywiad [1]
 42. wyrok sądowy [1]
 43. wniosek [1]
 44. postanowienie [1]
 45. polisa [1]
 46. paszport [1]
 47. orzeczenie [1]
 48. opracowanie [1]
 49. ogłoszenie [1]
 50. obwieszczenie [1]
 51. notatki [1]
 52. mowa [1]
 53. mianowanie [1]
 54. mapa/mapka [1]
 55. kronika szkolna [1]
 56. druk bibliofilski [1]
 57. druk [1]
 58. dowód wpłaty [1]
 59. certyfikat [1]
 60. budżet [1]
 61. broszura [1]
 62. ankieta [1]
 63. akt zgonu [1]
 64. Lista [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. fotografia [36129]
 2. korespondencja [3901]
 3. świadectwo szkolne [3353]
 4. zaświadczenie [2114]
 5. kartka pocztowa [1720]
 6. zawiadomienie [619]
 7. zaproszenie [602]
 8. czasopismo [601]
 9. lista [480]
 10. legitymacja [348]
 11. bilet [254]
 12. dyplom [251]
 13. pamiętnik [233]
 14. książka [222]
 15. pokwitowanie [167]
 16. rękopis [145]
 17. list [133]
 18. spis [127]
 19. gazeta codzienna [120]
 20. mapa/mapka [118]
 21. formularz [95]
 22. wspomnienie [78]
 23. znaczek, plakietka [76]
 24. świadectwo ukończenie kursu [71]
 25. druk bibliofilski [66]
 26. opracowanie [55]
 27. akt zgonu [49]
 28. kronika szkolna [46]
 29. druk [46]
 30. decyzja [45]
 31. kronika [44]
 32. artykuł [40]
 33. notatka [37]
 34. informator [30]
 35. paszport [28]
 36. orzeczenie [28]
 37. gazetka [25]
 38. certyfikat [25]
 39. ogłoszenie [24]
 40. mianowanie [23]
 41. świadectwo pracy [22]
 42. zezwolenie [22]
 43. wiersz [16]
 44. życiorys [15]
 45. Lista [15]
 46. wyrok sądowy [14]
 47. rozkaz [12]
 48. brulion [12]
 49. wniosek [12]
 50. protokół [8]
 51. dowód wpłaty [8]
 52. oświadczenie [7]
 53. instrukcja [6]
 54. koperta [5]
 55. wywiad [3]
 56. budżet [3]
 57. dziennik [2]
 58. postanowienie [2]
 59. polisa [2]
 60. notatki [2]
 61. mowa [2]
 62. ankieta [2]
 63. obwieszczenie [1]
 64. broszura [1]

Więcej statystyk...

 

Ośrodek Karta

Statystyki

Liczba publikacji: 1362

Obecnie czytających: 121

Łączna liczba czytelników od dnia 2012-01-01: 1222538

Kanały RSS

OAI