English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to edition
Stilke, Georg, 1903-12-05, Stacja kolejowa w W?gli?cu 1903 r.
Found : 210
View:
1. 

Obchody Dnia Zwycięstwa w 1968 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Stilke, Georg, 1918-05-03, Kohlfurt - Bahnhofstrasse (ul.Kolejowa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Pocztówki. Gmina Węgliniec

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Knebel, Hermm, 1917-03-20, Stacja kolejowa w W?gli?cu

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Stilke, Georg, 1900-01-01 - 1945-12-31, Kohlfurt - Hotel Waldhaus

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Knebel, Hermman, 1913-02-22, Kohlfurt - Bahnhofstrasse, Hohenzollernstrasse

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1913-10-15, Kohlfurt - Bahnhofstrasse 1913 litografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1902-12-13, Kohlfurt - dworzec kolejowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Stilke, Georg, 1905-05-29, Kohlfurt litografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Stlike, Georg, 1917-07-24, Kohlfurt (W?gliniec) - Görlitzerstrasse

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1917-06-20, Kohlfurt - Bahnhofstrasse (Pi?sudskiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1930-01-01 - 1945-12-31, Dworzec kolejowy - bar

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Stilke, Georg, 1917-07-15, Kohlfurt - Kościół ewangelicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Knebel, Hermman, 1906-06-16, Kohlfurt

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Riediger, E.C., 1904, W?gliniec

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta