English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to edition
1900-01-01 - 1900-12-31, Jan Lisowski powstaniec styczniowy na ganku domu w Cieszanowie. Portret.
Found : 45
View:
1. 

Ludzie związani z Cieszanowem

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Miejsca związane z Cieszanowem

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1941-01-01 - 1941-12-31, Rynek w Cieszanowie w czasie okupacji niemieckiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1919-01-01 - 1919-12-31, Kapral policji Szymon Zuchowski. Portret

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Komunikacja Miejska w Cieszanowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Święta w Cieszanowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1933-01-01 - 1933-12-31, Przedwojenna komunikacja autobusowa w Cieszanowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Instytucje, organizacje i zakłady pracy w Cieszanowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1912-05-01 - 1912-05-31, Franciszka Koziej (po mężu Komosińska) z Cieszanowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1946-06-20, Procesja Bożego Ciała na rynku w Cieszanowie.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1941-07-13, Siew. Gazeta Włościańska

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Miejska Biblioteka Publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Tabiński, Adam, Lata 30. Elżbieta Kwaśnicka, nauczycielka w szkole w Żukowie. Portret w atelier

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Tabiński, Adam, Lata 30. Elżbieta Kwaśnicka, nauczycielka w szkole w Żukowie. Portret w atelier

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ludzie związani z Sępólnem Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta