English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to edition
Knebel, Hermman, 1915-11-06, Kohlfurt Hammerteich - staw Tartaczny (Ku?niczy)
Found : 215
View:
1. 

Knebel, Hermman, 1913-02-22, Kohlfurt - Bahnhofstrasse, Hohenzollernstrasse

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Knebel, Herrmann, 1904-08-20, Gruss aus Kohlfurt

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Knebel, Hermman, 1915-07-01, Kohlfurt - dworzec kolejowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Knebel, Hermman, 1906-06-16, Kohlfurt

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Knebel, Hermman, 1908-08-17, Kohlfurt - dworzec kolejowy (litografia)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Obchody Dnia Zwycięstwa w 1968 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Hanzig, Bruno, 1909-05-18, Pocztówka - Kohlfurt 1909

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Knebel, Hermman, 1914-08-11, Kohlfurt

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Knebel, Hermman, 1914-08-11, Kohlfurt

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Knebel, Hermman, 1914-11-07, Kohlfurt - pocztówka 6-obrazkowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Knebel, Hermann, 1900-08-24, Kohlfurt - Hotel Waldhaus 1900

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Hanzig, Bruno, 1909-08-10, Kartka pocztowa z 1909 roku - Gruss aus Kohlfurt

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Knebel, Hermman, 1914-11-24, Kohlfurt

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Knebel, Hermann, 1912-09-04, Kohlfurt - nowa i stara szkoła

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Pocztówki. Gmina Węgliniec

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta