English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to edition
Hanzig, Bruno, 1909-05-18, Pocztówka - Kohlfurt 1909
Found : 216
View:
1. 

Hanzig, Bruno, 1909-08-10, Kartka pocztowa z 1909 roku - Gruss aus Kohlfurt

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Hanzig, Bruno, 1927-01-01, Pozdrowienia z Węglińca 1927

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Knebel, Hermman, 1915-11-06, Kohlfurt Hammerteich - staw Tartaczny (Ku?niczy)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Obchody Dnia Zwycięstwa w 1968 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Knebel, Hermann, 1900-08-24, Kohlfurt - Hotel Waldhaus 1900

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pocztówki. Gmina Węgliniec

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Knebel, Herrmann, 1904-08-20, Gruss aus Kohlfurt

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1942-11-02, Kohlfurt - Neue Schule (szkoła)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Knebel, Hermann, 1912-09-04, Kohlfurt - nowa i stara szkoła

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Knebel, Hermman, 1914-11-24, Kohlfurt

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Söhne, E. Wagner, 1921-10-31, Kohlfurt - Hotel Waldhaus od środka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Knebel, Hermman, 1906-06-16, Kohlfurt

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Richter, G., 1888-01-01 - 1913-01-01, Kohlfurt - kościół ewangelicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wonneberger, Gustav, 1915-06-14, W?gliniec - Kohlfurt 1915 rok

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Walla, R., 1939-11-21, Kohlfurt - Hotel Waldhaus i Nadleśnictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta