English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to edition
Małżeństwo w żołnierskim mundurze
Found : 118
View:
1. 

1939. Sklep Spółdzielni Pomoc Bratnia Korytnica

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Lata 30. Spacer żołnierskich rodzin w Hrubieszowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1934. Przedszkole Koła Rodziny Wojskowej w Hrubieszowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ludzie związani z Cieszanowem

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1930-1939. Przy bramie wejściowej 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ludzie związani z Hrubieszowszczyzną. Fotografie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1930-1939. Na rowerach w koszarach 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1930-1939. Zawody hippiczne w 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Miejska Biblioteka Publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

17.01.1937. Choinka żołnierska

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

26.04.1931. Rodzina pozująca do zdjęcia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1914. Żołnierze austriaccy na Wołyniu

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Pamiątka Komunii Świętej. Fotografia rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1938. Obóz letni Korpusu Kadetów we Lwowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1934-1935. Mieszkańcy Włodzimierza Wołyńskiego w ogrodzieW ogrodzie

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta