English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to edition
Fotografia rodzinna
Found : 1338
View:
1. 

Miejska Biblioteka Publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zdjęcie grupowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1900-01-01 - 1901-01-01, Grupa włościan ze Skrzeszowic

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1930-01-01 - 1930-12-31, Stra? Ogniowa w Wierzbnie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dwudziestolecie mi?dzywojenne. Rabini siedz?cy na ?awce w Iwoniczu.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rodzina Przybylskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kronika szkolna publicznej szkoły powszechnej w Stogniowicach z lat 1936-1971

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1925-01-01 - 1925-12-31, Ko?o Gospody? Wiejskich. Fotografia grupowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pamiątka Komunii Świętej. Fotografia rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1953, Maria Pakulska, kierownik w Bibliotece w Mejszagole przy pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1961. Punkt Felczerski w Gostycynie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1934-1937. Budowa filarów wiaduktu kolejowego na Czarnej Przemszy

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1975-04-23, Spotkanie autorskie z Andrzejem Drawiczem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1918-01-01 - 1918-12-31, Ksi?dz Meus, kapelan w wojsku austriackim siedz?cy na koniu Merdi

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kobieta z laską

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta