English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to edition
brak autora, 1895-02-15, Telegram gratulacyjny Włodzimierza […] do Henryka Ebersa z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]
Found : 512
View:
1. 

Szymanowscy, 1895-02-15, Telegram gratulacyjny do Henryka Ebersa z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1895-02-15, List gratulacyjny do Henryka Ebersa z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, [1895], List gratulacyjny Włodzimierza […] do Henryka Ebersa z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kozłowska, Wanda, 1895-02-15, List gratulacyjny do Henryka Ebersa z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Olizarowie, 1895-02-17, Telegram gratulacyjny do Marii i Henryka Ebersów z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zapalska, Justyna, 1895-02-20, Wizytówka gratulacyjna do Henryka Ebersa z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, [1895], List gratulacyjny Henryka P[...] do Marii i Henryka Ebersów z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Boroński, Lesław, 1895-02-22, List gratulacyjny do Henryka Ebersa z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1895-02-18, List gratulacyjny do Marii i Henryka Ebersów z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1895-02-16, List gratulacyjny Emilii P[...] do Henryka Ebersa z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1895-02-18, List gratulacyjny do Henryka Ebersa z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Trzopiński, Jan, 1895-02-15, Karta gratulacyjna do Henryka Ebersa z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Bilińska, Nuna, 1895-02-16, List gratulacyjny do Marii i Henryka Ebersów z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Olizar, Zofia, 1895-02-01, List gratulacyjny do Henryka Ebersa z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Biliński, T[...], 1895-02-16, List gratulacyjny do Henryka Ebersa z okazji narodzin dziecka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta