English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to edition
brak autora, brak daty, Artykuł nt. Włodzimierza Pietrzaka pt. „…imienia Pietrzaka” opublikowany w „Przeglądzie Konińskim” [nazwa red.]
Found : 468
View:
1. 

AW V/06.28 Materiały dotyczące rodziny Pietrzaków: listy Marii Borek, wycinki prasowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.18 Materiały dotyczące Eugeniusza Poślady: listy i wspomnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.11 Materiały dotyczące kierownictwa Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, brak daty, Artykuł nt. Tadeusza Pietrzaka pt. „…był naprawdę dobry” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.22 Materiały dotyczące organizacji „Zachód”

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.29 Materiały dotyczące Stefana Zakrzewskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Borek, Maria, 1985-04-30, List Marii Borek do Redakcji „Przeglądu Konińskiego” nt. męża, Tadeusza Pietrzaka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kotowski, Marian, 1958-03-25, List Marii Borek do Mariana Kotowskiego dotyczący Tadeusza Pietrzaka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kotowski, Marian, brak daty, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka. Odpis sporządzony przez Mariana Kotowskiego z rękopisu matki Tadeusza Pietrzaka – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1996-10-29, Artykuł pt. „Dzieci głodnego Boga” opublikowany w „Dzienniku Bałtyckim” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.31 Materiały nt. Oddziałów Bojowych Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Borkowa, Maria, 1958-03-25, List Marii Borkowej do Mariana Kotowskiego dotyczący Tadeusza Pietrzaka z 25 marca 1958 r. - odpis [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.05 Materiały dotyczące kobiet należących do Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.09 Materiały dotyczące zespołów wykonawczych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich: rozkazy, wykazy i inne

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta