English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to edition
Historia Oddziału Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego Włodzimierza Mikucia ps. "Wić" [opracowanie - red.]
Found : 833
View:
1. 

Zagłada Oddziału Armii Krajowej Włodzimierza Mikucia ps. "Jarema" [opracowanie sporządzone na podstawie relacji Włodzimierza Mikucia - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Historia Oddziału Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego dowodzonego kolejno przez por. Mariana Plucińskiego ps. "Mścisław", por. Witolda Zyndrama Kościałowskiego ps. "Fakir" oraz Włodziemierza Mikucia ps. "Jarema" [opracowanie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wykaz żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Polskie Państwo Podziemne na Wileńszczyźnie w latach 1939 do 1945 [opracowanie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kalendaria działań bojowych Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego w okresie II wojny światowej [opracowanie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Działalność konspiracyjna na rzecz odzyskania niepodległości Państwa Polskiego - opracowanie dotyczące Armii Krajowej na Wileńszczyźnie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Opracowanie dotyczące działalności Armii Krajowej na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Konspiracja i walki zbrojne na Wileńszczyźnie 1939-1945 i epilog [opracowanie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Relacja o poległych żołnierzach kresowych ZWZ-AK: Podinspektoratu "Puszcza", Oddziału Partyzanckiego "Żuka" i 7 Wileńskiej Brygady "Wilhelma"

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Skorbuciany [opracowanie dotyczące historii miejscowości - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Z dziejów Powstania Styczniowego w powiecie trockim [opracowanie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Polskie Państwo Podziemne i jego Siły Zbrojne na terenie Okręgu Wileńskiego w latach 1939-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Życiorysy dowódców i kalendaria działalności Brygad [Armii Krajowej na Wileńszczyźnie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zarys historii Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta