English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to publication
Stary Węgliniec - Alt Kohlfurt (Kohlfurt Dorf)
Found : 315
View:
1. 

Pocztówki. Gmina Węgliniec

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wurfachmidt, O., 1915-05-23, Stary W?gliniec - Kohlfurt Dorf

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kühne, Oswald, 1933-01-01 - 1945-05-09, Plac Wolno?ci - Ochotnicza Stra? Po?arna

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Hanzig, Bruno, 1936-07-20, Stary W?gliniec

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Hanzig, Bruno, 1921-09-09, Stary W?gliniec

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Bogusław Smolarek. Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Hanzig, Bruno, 1909-05-18, Pocztówka - Kohlfurt 1909

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Związek Osadników Wojskowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Hanzig, Bruno, 1909-08-10, Kartka pocztowa z 1909 roku - Gruss aus Kohlfurt

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Knebel, Hermman, 1915-11-06, Kohlfurt Hammerteich - staw Tartaczny (Ku?niczy)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1917-06-20, Kohlfurt - Bahnhofstrasse (Pi?sudskiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Knebel, Hermman, 1899-10-27, Kohlfurt - litografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Gottwald, Paul, 1936-07-30, Kohlfurt - Gasthof zur Erholung

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Stilke, Georg, 1918-05-03, Kohlfurt - Bahnhofstrasse (ul.Kolejowa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Stilke, Georg, 1903-12-05, Stacja kolejowa w W?gli?cu 1903 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta