English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to publication
Wydarzenia w Sępólnie Krajeńskim
Found : 181
View:
1. 

Drukarnia i Księgarnia Polska w Sępólnie Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Alfons Mulcan. Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Alfons Mulcan. Fotografie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Agnieszka Kasprowicz. Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1949-01-01 - 1949-12-31, ZHP w Sępólnie Krajeńskim. Zdjęcie portretowe harcerek

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1.03.1969 - 30.09.1969. Leszek Bór, Halina Wojciechowska i Tadeusz Paciorek w Sępólnie Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1923-11-08 --- 1931-10-13, 1923- 1931. Księga protokularna Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1984-05-03, Gmach Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1934-01-01 --- 1934-04-01, 1934. Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Sępólnie na rok 1934/35

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kasprowicz, Maksymilian, 1939-01-13, 1939. Inwentura Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie na dzień 31 grudnia 1938 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1928-04-26, 1928. Polisa w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie od szkód pożarowych Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zastępca Starosty Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, 1929-04-15, Nakaz płatniczy wystawiony dla Michała Bagnowskiego, wzywający do uiszczenia podatku od nieruchomości w kwocie 28,85 zł. Dokument został sporządzony przez Zastępcę Starosty Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1948-01-01 - 1948-12-31, Pami?tkowa fotografia junaków "S?u?by Polsce" w S?pólnie Kraje?skim

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1948-01-01 - 1948-12-31, Defilada junaków "Służby Polsce" w Sępólnie Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1957-05-01, Pochód pierwszomajowy w Sępólnie Krajeńskim, 1957 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta