English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to publication
Ludzie związani z Sępólnem Krajeńskim
Found : 34
View:
1. 

Miejsca związane z Sępólnem Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ludzie związani z Hrubieszowszczyzną. Fotografie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ludzie związani z Cieszanowem

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Znaczki pocztowe związane z Sępólnem Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pocztówki związane z Sępólnem Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1916-04-25, Pocztówka z 1916 rok

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1918-01-01 - 1939-08-31, Pocztówka - ul. Hallera, S?pólno

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Małżeństwo w żołnierskim mundurze

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1956-01-01 - 1956-12-31, Uczestnicy kursu dla bibliotekarzy w Jarocinie. Fotografia grupowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1900-01-01 - 1900-12-31, Jan Lisowski powstaniec styczniowy na ganku domu w Cieszanowie. Portret.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1934. Przedszkole Koła Rodziny Wojskowej w Hrubieszowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1939. Sklep Spółdzielni Pomoc Bratnia Korytnica

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1938-08-27 - 1939-10-27, Pomnik Wdzięczności Chrystusa Króla

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wydarzenia w Sępólnie Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Drukarnia i Księgarnia Polska w Sępólnie Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta