English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to publication
Miejsca związane z Cieszanowem
Found : 395
View:
1. 

Ludzie związani z Cieszanowem

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1941-01-01 - 1941-12-31, Rynek w Cieszanowie w czasie okupacji niemieckiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Komunikacja Miejska w Cieszanowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Święta w Cieszanowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Instytucje, organizacje i zakłady pracy w Cieszanowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Materiały ikonograficzne związane z Mogilnem

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1900-01-01 - 1900-12-31, Jan Lisowski powstaniec styczniowy na ganku domu w Cieszanowie. Portret.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Miejska Biblioteka Publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rodzina Pakulskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1951-04-01 - 1951-10-31, Rynek w Cieszanowie.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Miejsca związane z Sępólnem Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1946-06-20, Procesja Bożego Ciała na rynku w Cieszanowie.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Miejsca związane z Hrubieszowem. Fotografie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1930-01-01 - 1930-12-31, Orkiestra dęta Związku Strzeleckiego w Cieszanowie. Portret grupowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rodzina Przybylskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta