English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to publication
Rodzina Pakulskich
Found : 667
View:
1. 

Rodzina Przybylskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, Maria Pakulska w zespole tanecznym w Bujwidziszkach

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1918-11-11 - 1920-01-01, Dwudziestolecie międzywojenne. Maria Pakulska z legionistami

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dwudziestolecie międzywojenne. Jan Pakulski w stroju ułańskim. Fotografia w aterier

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Maria Pakulska wśród uczniów w Bujwidziszkach. Fotografia grupowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1953, Maria Pakulska, kierownik w Bibliotece w Mejszagole przy pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dwudziestolecie międzywojenne. Maria Pakulska wśród nauczycieli i uczniów w Bujwidziszkach. Fotografia grupowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Miejska Biblioteka Publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Jan Pakulski przyuczany do zawodu kowala

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1947, Uczniowie w mundurach armii angielskiej. Fotografia grupowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Komunikacja Miejska w Cieszanowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1950, Wyjazd wycieczki szkolnej na Międzynarodowe Targi Poznańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1950, Międzynarodowe Targi Poznańskie. Fotografia grupowa uczestników wycieczki szkolnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1950, Wycieczka szkolna przed Muzeum Przyrodniczym w Poznaniu

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ludzie związani z Cieszanowem

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta