English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to publication
Ród Krzysztoforskich
Found : 5
View:
1. 

1924-07-01 - 1925-07-10, Jan i Aniela (z domu Jura) Krzysztoforscy z dziećmi w ogrodowej altanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1921-05-04 - 1922-06-08, Jan i Aniela (z domu Jura) Krzysztoforscy z dziećmi w atelier fotografa Hugo Schreinzera w Bielitz (dzisiejszym Bielsku)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1885, Edmund i Katarzyna (z domu Dworzańska) Krzysztoforscy z dziećmi w atelier Roberta Schreinzera w Bielitz (w dzisiejszym Bielsku)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1928-07-04 - 1930-07-10, Sklep Edmunda Krzysztoforskiego w Kętach

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1911-09-12, Zaproszenie na ślub Anieli Jury i Jana Kantego Krzysztoforskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta