English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to publication
Tragedia w kopalni Kaławsk
Found : 19
View:
1. 

Zielińska, Irena, 1970-01-22, Żywioł był silniejszy. Artykuł na temat tragedii w kopalni "Kaławsk"

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rummier, W., 1918-10-07, Kohlfurt Kolonie - Zielonka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1968-05-09, Obchody Dnia Zwyci?stwa. Przemarsz ulic? Sikorskiego w W?gli?cu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1946-04-03, Bilet kolejowy Lignica - Kaławsk

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wonneberger, Gustav, 1943-03-12, Kohlfurt - 1943 nadle?nictwo, le?nictwo, dyrekcja kopalni

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kunachowicz, Tadeusz, 1953-08-16, List do rodziny z informacjami o podjęciu nowej pracy w charakterze maszynisty w kopalni

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Manifeściak. Zakładowy Informator Kopalni Węgla Kamiennego "Manifest Lipcowy", nr 1

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Relacja Ignacego Żukowskiego spisana na podstawie nagrania z 1989 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Manifeściak. Zakładowy Informator Kopalni Węgla Kamiennego "Manifest Lipcowy", nr [2]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pietschmann, Franz, 1932-09-02, W?gliniec

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Relacja Weroniki Lewkowicz spisana na podstawie nagrania z 1990 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Relacja Zbigniewa Waydyki pisana na podstawie nagrania z 1991 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Virion, Jan, Dziennik, 2008 rok

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Relacja Stanisława Apanowicza spisana na podstawie nagrania z 1990 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Relacja Stanisława Sucholeta spisana na podstawie nagrania z 1990 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta