English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to publication
Agnieszka Kasprowicz. Dokumenty
Found : 216
View:
1. 

Alfons Mulcan. Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Drukarnia i Księgarnia Polska w Sępólnie Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Alfons Mulcan. Fotografie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Maksymilian i Agnieszka Kasprowicz, 1926-04-26, Podziękowanie za nadesłane życzenia ślubne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1926-01-01 - 1926-04-19, Zaproszenie na ślub - str. 1/2

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kasprowicz, Maksymilian, 1939-01-13, 1939. Inwentura Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie na dzień 31 grudnia 1938 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1926-01-01 - 1926-04-19, Zaproszenie na ślub - str. 2/2

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Decyzja o nałożeniu grzywny za naruszenie porządku, 10.09.1941

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1984-05-03, Gmach Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1923-11-08 --- 1931-10-13, 1923- 1931. Księga protokularna Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1918-11-11 - 1939-08-31, Wizytówka Maksymiliana Kasprowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1928-04-26, 1928. Polisa w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie od szkód pożarowych Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zastępca Starosty Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, 1929-04-15, Nakaz płatniczy wystawiony dla Michała Bagnowskiego, wzywający do uiszczenia podatku od nieruchomości w kwocie 28,85 zł. Dokument został sporządzony przez Zastępcę Starosty Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1936-03-01 - 1936-04-30, Życzenia z okazji 25-lecia pracy zawodowej Maksymiliana Kasprowicza od Zarządu Centrali Zebelferajn w Sępólnie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Maksymilian Kasprowicz, 1931-11-28, Świadectwo pracy wystawione przez Maksymiliana Kasprowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta