English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to publication
Mieszkańcy Łabiszyna i okolic
Found : 443
View:
1. 

Lata 50. Góry Stolowe. Wycieczka pracownicza .

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Lata 50. Warszawa. Józef Wiatr w wojsku z kolegami

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Lata 50. Łabiszyn. Ul.Poznańska .Grupa pierwszaków z wychowawczynią

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Aleksandra Guzicka. Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Teresa Masalska. Fotografie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Aleksandra Guzicka. Fotografie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1.01.1979. Pocztówka z Łabiszyna z życzeniami noworocznymi

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Czerwiec 1940. Pustelnik Miński. Pierwsza komunia święta Teresy Masalskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

31.05.1977. Marian Turwid na spotkaniu autorskim w Łabiszynie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

13.07.1952. Łabiszyn. Ślub Teresy Wiatr i Stanisława Masalskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

26.05.1966. Władysław Ogrodziński na spotkaniu autorskim w Łabiszynie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1973, Toruń. Książeczka wojskowa Aleksandra Szczepańskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Lata 30. Aleksander Szczepański w mundurze wojskowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1946. Tarkowo Dolne. Aleksander Szczepański z kolegami

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta