English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to publication
Zabytki Łochowa i okolic
Found : 27
View:
1. 

Bilety kolejowe z okolic Węglińca

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Mieszkańcy Łabiszyna i okolic

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Maj 1929. Przewodnik Parafialny w Kamionnie.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

26.12.1868. Pokwitowanie zapłaty

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

27.05.1862. List do proboszcza parafii Kamionna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

17.09.1982. Artykuł "Z Łochowa do Małkini pociągiem elektrycznym"

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1981. Pierwszy pociąg elektryczny.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Lelonkiewicz, Anna, 2010-[06], Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Lata 50. Góry Stolowe. Wycieczka pracownicza .

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Lata 50. Warszawa. Józef Wiatr w wojsku z kolegami

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Lachowicz, Jerzy, 1977-01-30, Akcja zdobycia broni z wartowni koszar batalionu samochodowego Wermachtu w Legionowie tzw. „Stralo” [z załączoną mapką okolic Warszawy i szkicami sytuacyjnymi – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, brak daty, Karta pocztowa z widokiem okolic Brasławia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1988, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjno-Kulturalny Młodzieży Walczącej NSZZ "Solidarność" szkół średnich woj. krakowskiego, nr 14

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1987, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjno-Kulturalny Młodzieży Walczącej NSZZ "Solidarność" szkół średnich woj. krakowskiego, nr 8

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1987, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjno-Kulturalny Młodzieży Walczącej NSZZ "Solidarność" szkół średnich woj. krakowskiego, nr 6

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta