English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to publication
Rodzina Przybylskich
Found : 523
View:
1. 

Miejska Biblioteka Publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

K2 Powiat Brzeski w latach 1945-1947

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

K1 Powiat brzeski w latach 1939-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rodzina Pakulskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

K5 Powiat brzeski w czasie II wojny światowej: dokumenty różne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

K4 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej: dokumentacja prowadzenia prac przez Karola Bernackiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

K3 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej (dokumenty z archiwum Karola Bernackiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wydarzenia we wsi Maszkienice

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Obyczaje ludowe w Maszkienicach

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Solak, Walentyna, 1974-06-14, Straty wojenne – rodzina Smulskich w Mokrzyskach (wspomnienie Walentyny Solak)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1930, testowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, I poł. 20 w., Zdjęcie prof. Witolda Zajączkowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Platner, Szymon, brak daty, Zeznanie Szymona Platnera o sytuacji brzeskich Żydów w czasie wojny

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, brak daty, Żydzi, którzy mieli sklepy i inne interesy handlowe i przemysłowe w Brzesku

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Komunikacja Miejska w Cieszanowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta