English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to publication
Korpus Kadetów nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fotografie
Found : 87
View:
1. 

1938. Obóz letni Korpusu Kadetów we Lwowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ludzie związani z Hrubieszowszczyzną. Fotografie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Miejsca związane z Hrubieszowem. Fotografie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

2 Pułk Strzelców Konnych w Hrubieszowie. Fotografie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Fotografie NN

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wołyń. Fotografie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Danuta Neuhüttler z siostrą Krystyną na grobie matki Marszałka Józefa Piłsudskiego, Cmentarz na Rossie, Wilno, Litwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Janina Pietuch, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 2008-03-31, Raport z zajęć w Szkolnym Klubie Wolontariuszy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z załączoną listą obecności [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 2008-03-17, Raport z zajęć w Szkolnym Klubie Wolontariuszy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z załączoną listą obecności [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 2009-03-16, Formularz zgłoszeniowy z wystosowanym przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku potwierdzeniem otrzymania bezpłatnych materiałów o projekcie Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”, zawierający dane teleadresowe szkoły [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2009-02-10, Formularze zgłoszeniowe z wystosowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku potwierdzeniem otrzymania bezpłatnych materiałów o projekcie Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”, zawierające dane teleadresowe szkoły [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kolej wąskotorowa na Hrubieszowszczyźnie. Fotografie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rodzina du Chateau. Fotografie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Miejska Biblioteka Publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta