English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to publication
Drukarnia i Księgarnia Polska w Sępólnie Krajeńskim
Found : 172
View:
1. 

brak autora, 1923-11-08 --- 1931-10-13, 1923- 1931. Księga protokularna Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1934-01-01 --- 1934-04-01, 1934. Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Sępólnie na rok 1934/35

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kasprowicz, Maksymilian, 1939-01-13, 1939. Inwentura Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie na dzień 31 grudnia 1938 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1928-04-26, 1928. Polisa w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie od szkód pożarowych Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Stanisław Banasiak, 1933-04-01, Podanie Stanisława Banasiaka o pracę w drukarni

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Fragment winiety reklamowej Drukarni i Księgarni Polskiej oraz Wydawnictwa "Gazety Sępoleńskiej"

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Maksymilian Kasprowicz, 1931-11-28, Świadectwo pracy wystawione przez Maksymiliana Kasprowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Alfons Mulcan. Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Alfons Mulcan. Fotografie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Agnieszka Kasprowicz. Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1938-08-27 - 1939-10-27, Pomnik Wdzięczności Chrystusa Króla

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1927-01-01 - 1927-12-31, Ogłoszenie reklamowe Administracji Gazety Sępoleńskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1984-05-03, Gmach Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1949-01-01 - 1949-12-31, ZHP w Sępólnie Krajeńskim. Zdjęcie portretowe harcerek

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zastępca Starosty Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, 1929-04-15, Nakaz płatniczy wystawiony dla Michała Bagnowskiego, wzywający do uiszczenia podatku od nieruchomości w kwocie 28,85 zł. Dokument został sporządzony przez Zastępcę Starosty Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta