English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to publication
Wojciech Breowicz
Found : 1254
View:
1. 

Wojciech Breowicz, 1962-05-30, List Wojciecha Breowicza do Biblioteki Publicznej w Paranie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

b.a. (list podpisany, ale nieczytelnie), 1927-03-15, List do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Michalina Kurowska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

b.a., 1956-07-31, Stolica "Polski w Paranie" - artykuł z cyklu "Pod Krzyżem Południa"

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wojciech Breowicz, 1934-04-20, Syn – do ojczyzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zygmunt Lukas, 1949-04-09, List od Zygmunata Lukasa

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dyducha, Dąbrowski, 1931-01-02, Listy od Dyducha i Dąbrowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

uczniowie kl. VI, 1935-02-05, List od uczniów kl. VI z Gimnazjum C. Waszczyńskiej z Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Brak autora (podpis nieczytelny - A. Grzybczyk), 1947-11-14, List do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Brak autora (podpis nieczytelny), brak daty, List do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Brak autora, brak daty, List do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Brak autora, brak daty, List do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Brak autora, 1924-05-01, List z jednej z redakcji do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Brak autora, 1924-09-24, List z jednej z redakcji do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Stanisław Bućko, 1962-01-01, List do Wojciecha Breowicza od Stanisława Bućko

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta