English   polski  

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 386

Total number of users since Oct 1, 2013: 8568705

Collection

Library

CATL

MAB

Frequently read publications : IR

  1. Rozpaczająca kobieta nad otwartą trumną. Pogrzeb deportowanego do ZSRR, tragicznie zmarłego, Mikołaja Pogorleckiego. Zdjęcie przesłała rodzinie w 1955 roku żona zmarłego. [4833]
  2. Dwie kobiety i dziewczynka nad otwartą trumną dziecka. Zmarły Jan Bożugo, lat 4, obok matka Anna Bożugo, siostra Irena i babka Zenkiewiczowa. Deportowani do ZSRR w lutym 1940. [1514]
  3. Dziecko w trumnie. Zmarła Helena Tumiłowicz. Urodzona 2.11.1939, wywieziona do Kazachstanu w kwietniu 1940, zmarła 22.09.1940 w kołchozie Czan-Czar, Aktiubińska obłast, Rodnikowski Rejon. Pochowana 24.09.1940 na wzgórzu kołchozu Czan-Czar. [1416]
  4. Lista pomordowanych Polaków przez jednostki Ukraińskiej Powstańczej Armii na Wołyniu [1389]
  5. Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1946 [1257]
  6. Spis Polaków zesłanych do Północnego Kazachstanu w latach 1940-46 zamieszkałych we wsi Machorowka i na osiedlu Kijalińskiego Ziernosowchozu w rejonie Smirnowo obw. Pietropawłowsk Pół. Kazachstan [1148]
  7. Władysław Broniewski z córką Anką. [1071]
  8. Grupa żołnierzy, w środku siedzi major Feliks Jaworski, ur. w Borbuchach k. Kamieńca Podolskiego. Rzekomo we wrześniu 1939 przewieziony do Łodzi przez podległych mu oficerów, zaginął. [770]
  9. Imienny wykaz osób deportowanych 10.02.1940 i zamieszkałych w Ałtajskim Kraju, rejon talmenski, Zajskoje [674]
  10. Antoni Rymsza po powrocie do Polski, z wieloletniego uwięzienia w łagrach Kołymy (wcześniej dowódca V brygady AK na Wileńszczyźnie) - mężczyzna w stroju zimowym przed budynkiem. [558]

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 386

Total number of users since Oct 1, 2013: 8568705

RSS Channels

OAI