English   polski  

Statistics

Number of publications: 59974

Readers on-line: 218

Total number of users since Oct 1, 2013: 4129145

Collection

Library

CATL

MAB

Frequently read publications : IR

Page1of188 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Rozpaczająca kobieta nad otwartą trumną. Pogrzeb deportowanego do ZSRR, tragicznie zmarłego, Mikołaja Pogorleckiego. Zdjęcie przesłała rodzinie w 1955 roku żona zmarłego. [4482]
 2. Dwie kobiety i dziewczynka nad otwartą trumną dziecka. Zmarły Jan Bożugo, lat 4, obok matka Anna Bożugo, siostra Irena i babka Zenkiewiczowa. Deportowani do ZSRR w lutym 1940. [1466]
 3. Dziecko w trumnie. Zmarła Helena Tumiłowicz. Urodzona 2.11.1939, wywieziona do Kazachstanu w kwietniu 1940, zmarła 22.09.1940 w kołchozie Czan-Czar, Aktiubińska obłast, Rodnikowski Rejon. Pochowana 24.09.1940 na wzgórzu kołchozu Czan-Czar. [1255]
 4. Władysław Broniewski z córką Anką. [962]
 5. Grupa żołnierzy, w środku siedzi major Feliks Jaworski, ur. w Borbuchach k. Kamieńca Podolskiego. Rzekomo we wrześniu 1939 przewieziony do Łodzi przez podległych mu oficerów, zaginął. [657]
 6. Lista pomordowanych Polaków przez jednostki Ukraińskiej Powstańczej Armii na Wołyniu [560]
 7. Antoni Rymsza po powrocie do Polski, z wieloletniego uwięzienia w łagrach Kołymy (wcześniej dowódca V brygady AK na Wileńszczyźnie) - mężczyzna w stroju zimowym przed budynkiem. [524]
 8. Generał Władysław Anders - portret. [471]
 9. Kołchoz "Stalin", Horodolewski rejon - wyjazd w pole pierwszego traktora. Kadr z filmu Michaiła Romma "Oswobożdienie Zapadnoj Ukrainy". [455]
 10. Sowchoz nr 288 f.N 2, grupa zesłańców deportowanych 13 kwietnia do Kazachstanu; pierwsza z lewej w drugim rzędzie stoi Maria Sobczyk, wywieziona wraz z pięciorgiem dzieci z Drui, przed nią (mała dziewczynka, trzecia z lewej) jej córka Jadwiga Sobczyk, pierwszy z prawej stoi Henryk Sobczyk, czwarta i piąta osoba z prawej to Jan i Maria Szałkowscy, piąta z lewej w drugim rzędzie to p. Puzyrewska. [445]
 11. Dzieci i personel Polskiego Domu Dziecka. Na fotografi: Zygmunt Cykieta, Stanisław Jaroszyński, Stanisław Mikosz, Kazimierz Wypych, Bogdan Niemczyk, Stanisław Kata, Paweł Mamzerowski, Ludwik Figura, Józef Bogacki, Jadwiga Pietrowska, Stanisława Łucewicz, Wiktor Wiernikowski, Janina Grzesik, Irena Jakubowska (wychowawczyni), Alfred Wąsicki, Józef Majka, NN, Jan Czykieta, Maria Kozakiewicz (kucharka), Nina Amosowna (lekarz), NN, NN, Kazimierz Figura, Władysław Samek, Lech Marszałkiewicz, Waleryk (syn lekarki), Helena Stysiel, Regina Mamzerowska (wychowawczyni), NN, NN, Marek Tuchbant, Antonina Tumiłowicz, Helena Antkiewicz, Irena Jaroszyńska, Teresa Majka, Teresa Mamzerowska, Jadwiga Kozak, nauczycielka Rosjanka, Berenfeld (Żyd, kierownik domu dziecka), Marian Cichy, Władysława Cyganik, Chaja Szon, Kazimierz Tumiłowicz, Czesław Mamzerowski, Władysława Tumiłowicz (wychowawczyni), NN, NN, Renata Szon, Jan Owoc, Zofia Korowajska, Wanda Wojnar, Jerzy Niemczyk, Edward Korowajski, Zofia Stankiewicz, Bronisława Niemczyk (magazynierka), Marian Janusik, Halina Stelmaszyk, Franciszek Żurek, Janina Kużbielówna, Michał Łobko, Ryszard Żurek, Michał Kata, Anna Tumiłowicz, Ignacy Lalik, Kazimierz Oracz, Wincenty Tumiłowicz (intendent, później kierownik), Marian Kozak, Wiesław Niemczyk. [420]
 12. Wiosna 1945. Pożegnanie kierowniczki domu dziecka Anny Markus - wychowankowie i pracownicy: Janina Dobosz, Janina Piłat, Stefania Tyrkus, Stefania Piłat, Leokadia Jacniacka, Helena Jańczyńska, Regina Jacniacka, Mieczysław Kozłowski, Cur, Piotr Kanin, Zofia Płodzień, Jan Jakubowski, Adolf Świderski, Władysław Zator, Teresa Reszke, Helena Kuc, Czesława Judkiewicz, Franciszek Bartoszewicz, Władysław Wąs, Krystyna Świderska, Janina Gliwa, Krystyna Knett, Władysław Hreczuk, Stefan Czopko, Władysław Zator, Wiera Koziełł, Janina Pałkiewicz, Aleksandra Zielińska, Krystyna Wilczewska, Cecylia Słowikowska (Dzieszuk), Weronika Rydza, Henryka Świderska, Anna Markus, Ozjasz Wagner, Helena Stankiewicz, Jadwiga Marchal, W.Dzikoński, Stanisław Knett, Jan Maj, Aleksandra Jakubowska, Celina Kutek, Krystyna Rydza, Halina Wąs, Krystyna Buczek, Stanisława Mańko, Estera Lempel, Jarosława Bogdańska, Krystyna Knett, Mirosław Milanowski, Tadeusz Błyszczyk, Edward Mościcki, Feliks Budziszewski, Mirosław Iwanicki, Danuta Legucka, Halina Legucka, Maria Koręba, Zofia Pudło, Zofia Dudyńska, Kazimierz Pełkiewicz, Janina Buczek, Wacław Knett, Krystyna Mendera, Eugenia Maj, Leon Steiner, Jan Paszko, Janina Bakalarz, Stefan Czopko, Danuta Jacniacka, Aldona Słowikowska, Bajła Cieszanower, Józia (?), Bina Cieszanower. [400]
 13. Polacy na zesłaniu w Kazachstanie. Portret pięciu kobiet. W środku Elżbieta Romanowska-Szulc, pozostałe kobiety nierozpoznane. [387]
 14. Imienny wykaz osób deportowanych 10.02.1940 i zamieszkałych w Ałtajskim Kraju, rejon talmenski, Zajskoje [357]
 15. Spis Polaków zesłanych do Północnego Kazachstanu w latach 1940-46 zamieszkałych we wsi Machorowka i na osiedlu Kijalińskiego Ziernosowchozu w rejonie Smirnowo obw. Pietropawłowsk Pół. Kazachstan [329]
 16. Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1946 [326]
 17. Grupa osób w zimowych ubraniach na tle drewnianych domków z gankami. Polacy, więźniowie obozu D-2. Od lewej stoją: Hipolit Suchocki, Wacław Osipowicz, NN, Alfons Nadziejko, Bolesław Peckiel, Antoni Rymsza, NN, NN, Jerzy Różanowski, NN; pierwszy od prawej siedzi Antoni Witukiewicz. [309]
 18. Wykaz osób powracających z obozów ZSRR: Homel, Orsza, Kandałaksza i Kaługa zarejestrowanych w PUR w Białej Podlaskiej [308]
 19. Grupa polskich zesłańców, od lewej: Stanisław Kiałka, Barbara Dudycz, Maria Kwiatkowska, Franciszek Sitnik, Stanisław Kuźma, Bronisława Kutiuk, mężczyzna NN, Natalia i Olgierd Zarzyccy. [308]
 20. Młody mężczyzna - portret więzienny, na dole rosyjski podpis: "Iwaszkiewicz [imię nieczytelne] Antonowicz 1923". [278]
 21. Deportowani z Kresów Wschodnich RP (archiwum Kota) [257]
 22. Polacy, więźniowie obozu przy kopalni nr 1. Stoją w najwyższym rzędzie od lewej: Feliks Steblewski, Stanisław Prokopowicz, Eugeniusz Egiert, Edward Wilżys, Jan Peszyński, Jan Cichoń, Jerzy Zacharko, Lech Kożuchowski (Eryk Barcz), Czesław Zdaniukiewicz; drugi rząd od góry: Władysław Roszkowski, Aleksander Leniec, Bolesław Kiezik, Bolesław Wąsowicz, Gabriel Piech, Antoni Galicki, Mieczysław Orłowski (Bernard Grzywacz), Franciszek Sitnik, Czesław Wasilewski, Wiktor Jagoda, Jan Kuca; środkowy rząd: Władysław Drabczyński, Antoni Wróblewski, Antoni Kokociński, Władysław Zarzycki, Władysław Jurewicz, Bolesław Żebryk, Aleksander Krystajć, Antoni Zaduszko, Bolesław Regina; czwarty rząd od góry: Wojciech Kudzin, Józef Wojciechowski, Józef Pilczuk, Bolesław Borsuk (Bolesław Nowik), Leon Tejwan, Konstanty Kotlarek, Marcin Majewski, Władysław Prus, Józef Rauba (Raubo?); na dole siedzą: Leon Nikonowicz, Józef Sznajder, Janusz Segiert. [248]
 23. Deportowani do ZSRR: Wanda, Marysia i Staszek Daniccy przy matce, Annie Danickiej-Chmiel, zmarłej 6.09.1944 w Miczurińsku w wieku 44 lat. Wanda Danicka była wychowawczynią w Polskim Domu Dziecka w Miczurińsku. W pogrzebie uczestniczyły dzieci i wychowawczynie. [247]
 24. Polki na zesłaniu w Kazachstanie. Pierwsza od prawej: Janina Czubkowska; pozostałe: Ludwika Pincewicz, Jadwiga Laskowska, Irena Szpyrkówna, Helena Ejsmont, Teresa Ejsmont, Antonina Szygięda, Danuta Rekłajtis, Halina Błaziwicz, Wita Błaziwicz, Ludwika Zambżycka, Wanda Wołodzko, Janina Zimna (Czubkowska). [244]
 25. Nad rzeką Workutą. Polacy zwolnieni z łagrów. Od lewej siedzą: Eugeniusz Cydzik, Czesława Hnatów; stoją: Hanna Norska, Olgierd Zarzycki, za nimi zasłonięty Franciszek Sitnik; stoi z prawej: Jerzy Urbankiewicz (vel Michał Pełka). [240]

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59974

Readers on-line: 218

Total number of users since Oct 1, 2013: 4129145

RSS Channels

OAI