English   polski  

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 118

Total number of users since Oct 1, 2013: 8569154

Collection

Library

CATL

MAB

Frequently read publications : Archiwa Społeczne

  1. Dyplom uznania w strzelaniu z pistoletu maszynowego dla Eugeniusza Rożkiewicza, Białystok, 12 października 1983 r. [298]
  2. List pochwalny dla Teodora Sołowieja od Ministra Przemysłu Maszynowego, Warszawa, lipiec 1978 r. [131]
  3. Lista uczestników I Konwoju do Sarajewa w dniu 26 grudnia 1992 r. [nazwa red.] [115]
  4. Jednolity Dokument Administracyjny SAD- formularz zgłoszenia celnego, dotyczący przewozu towarów z pomocą humanitarną przez Fundację EquiLibre z Krakowa do Slunja wraz z załączonym Jednolitym Dokumentem Administracyjnym SAD- SPECYFIKACJA [nazwa red.] [109]
  5. Protokół przekazania sprzętu komputerowego od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie dla Biura Regionalnego Polskiej Akcji Humanitarnej w Łodzi [nazwa red.] [97]
  6. Korytarz szkolny, Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Zwierzyniecka 9a, Białystok, druga połowa lat 70. XX w., fot. ze zbiorów Andrzeja Trzcińskiego [71]
  7. Walentyna Kozioł na kolanach u ojca, z tyłu matka Ludmiła Kozioł, obok siostra w marynarskim mundurku oraz inni mieszkańcy posesji przy ul. Staszica 6a, Białystok, 1956 r. [71]
  8. Fragment gazety z wywiadem prasowym Michała Okońskiego z Janiną Ochojską pt. „Dzieło przypadku” na str. 1 i 5, dotyczący działalności zawodowej Janiny Ochojskiej – pomocy dla ofiar wojny w byłej Jugosławii oraz sytuacji w byłej Jugosławii, „Tygodnik Powszechny”, nr 20 (2340) [nazwa red.] [70]
  9. Pracownicy Fabryki Przyrządów i Uchwytów na pochodzie z okazji święta 1 maja, Białystok, lata 60. XX w. [67]
  10. Plac budowy, Białystok, druga połowa lat 70. XX w., fot. ze zbiorów Andrzeja Trzcińskiego [56]

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 118

Total number of users since Oct 1, 2013: 8569154

RSS Channels

OAI