English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 60681

Obecnie czytających: 77

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-10-01: 760739

Kolekcja

Biblioteka

CATL

MAB

Najczęściej czytane publikacje : Archiwa społeczne

  1. Lista uczestników I Konwoju do Sarajewa w dniu 26 grudnia 1992 r. [nazwa red.] [106]
  2. Protokół przekazania sprzętu komputerowego od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie dla Biura Regionalnego Polskiej Akcji Humanitarnej w Łodzi [nazwa red.] [69]
  3. Fragment gazety z wywiadem prasowym Michała Okońskiego z Janiną Ochojską pt. „Dzieło przypadku” na str. 1 i 5, dotyczący działalności zawodowej Janiny Ochojskiej – pomocy dla ofiar wojny w byłej Jugosławii oraz sytuacji w byłej Jugosławii, „Tygodnik Powszechny”, nr 20 (2340) [nazwa red.] [51]
  4. Jednolity Dokument Administracyjny SAD- formularz zgłoszenia celnego, dotyczący przewozu towarów z pomocą humanitarną przez Fundację EquiLibre z Krakowa do Slunja wraz z załączonym Jednolitym Dokumentem Administracyjnym SAD- SPECYFIKACJA [nazwa red.] [35]
  5. Podziękowania od Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu Anny Stawikowskiej dla Małgorzaty Abucewicz oraz całej Fundacji EquiLibre za przekazane dary dla uczniów [nazwa red.] [32]
  6. Ogólne warunki ubezpieczenia cudzoziemców w czasie ich przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [nazwa red.] [30]
  7. Ul. Staszica, Białystok, lata 60. XX w. [25]
  8. Hotel Ritz, ul. Kilińskiego, Białystok, 1913-44 r. [21]
  9. Dyplom uznania w strzelaniu z pistoletu maszynowego dla Eugeniusza Rożkiewicza, Białystok, 12 października 1983 r. [16]
  10. Artykuł prasowy Sylwii Ressel pt. „Żyć po polsku”, zawierający informacje na temat Wiaczesława Kułakowskiego, potomka Polaków wysiedlonych do Kazachstanu, osiadłego z rodziną w Polsce, „Głos Wybrzeża”, nr 27 [nazwa red.] [15]

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statystyki

Liczba publikacji: 60681

Obecnie czytających: 77

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-10-01: 760739

Kanały RSS

OAI