English   polski  

Statistics

Number of publications: 61602

Readers on-line: 109

Total number of users since Oct 1, 2013: 2429842

Collection

Library

CATL

MAB

Frequently read publications : Archiwa Społeczne

  1. Lista uczestników I Konwoju do Sarajewa w dniu 26 grudnia 1992 r. [nazwa red.] [111]
  2. List pochwalny dla Teodora Sołowieja od Ministra Przemysłu Maszynowego, Warszawa, lipiec 1978 r. [102]
  3. Jednolity Dokument Administracyjny SAD- formularz zgłoszenia celnego, dotyczący przewozu towarów z pomocą humanitarną przez Fundację EquiLibre z Krakowa do Slunja wraz z załączonym Jednolitym Dokumentem Administracyjnym SAD- SPECYFIKACJA [nazwa red.] [73]
  4. Protokół przekazania sprzętu komputerowego od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie dla Biura Regionalnego Polskiej Akcji Humanitarnej w Łodzi [nazwa red.] [71]
  5. Dyplom uznania w strzelaniu z pistoletu maszynowego dla Eugeniusza Rożkiewicza, Białystok, 12 października 1983 r. [63]
  6. Fragment gazety z wywiadem prasowym Michała Okońskiego z Janiną Ochojską pt. „Dzieło przypadku” na str. 1 i 5, dotyczący działalności zawodowej Janiny Ochojskiej – pomocy dla ofiar wojny w byłej Jugosławii oraz sytuacji w byłej Jugosławii, „Tygodnik Powszechny”, nr 20 (2340) [nazwa red.] [58]
  7. Walentyna Kozioł na kolanach u ojca, z tyłu matka Ludmiła Kozioł, obok siostra w marynarskim mundurku oraz inni mieszkańcy posesji przy ul. Staszica 6a, Białystok, 1956 r. [54]
  8. Podziękowania od Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu Anny Stawikowskiej dla Małgorzaty Abucewicz oraz całej Fundacji EquiLibre za przekazane dary dla uczniów [nazwa red.] [48]
  9. Ul. Staszica, Białystok, lata 60. XX w. [45]
  10. Walentyna Kozioł (trzecia z lewej) z dziećmi z okolicznych domów, ul. Staszica 6a, Białystok, 1959 r. [42]

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 61602

Readers on-line: 109

Total number of users since Oct 1, 2013: 2429842

RSS Channels

OAI