English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 61602

Obecnie czytających: 306

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-10-01: 1681931

Kolekcja

Biblioteka

CATL

MAB

Najczęściej czytane publikacje : Archiwa społeczne

  1. Lista uczestników I Konwoju do Sarajewa w dniu 26 grudnia 1992 r. [nazwa red.] [111]
  2. Protokół przekazania sprzętu komputerowego od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie dla Biura Regionalnego Polskiej Akcji Humanitarnej w Łodzi [nazwa red.] [70]
  3. Jednolity Dokument Administracyjny SAD- formularz zgłoszenia celnego, dotyczący przewozu towarów z pomocą humanitarną przez Fundację EquiLibre z Krakowa do Slunja wraz z załączonym Jednolitym Dokumentem Administracyjnym SAD- SPECYFIKACJA [nazwa red.] [56]
  4. List pochwalny dla Teodora Sołowieja od Ministra Przemysłu Maszynowego, Warszawa, lipiec 1978 r. [55]
  5. Fragment gazety z wywiadem prasowym Michała Okońskiego z Janiną Ochojską pt. „Dzieło przypadku” na str. 1 i 5, dotyczący działalności zawodowej Janiny Ochojskiej – pomocy dla ofiar wojny w byłej Jugosławii oraz sytuacji w byłej Jugosławii, „Tygodnik Powszechny”, nr 20 (2340) [nazwa red.] [54]
  6. Podziękowania od Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu Anny Stawikowskiej dla Małgorzaty Abucewicz oraz całej Fundacji EquiLibre za przekazane dary dla uczniów [nazwa red.] [44]
  7. Dyplom uznania w strzelaniu z pistoletu maszynowego dla Eugeniusza Rożkiewicza, Białystok, 12 października 1983 r. [41]
  8. Ogólne warunki ubezpieczenia cudzoziemców w czasie ich przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [nazwa red.] [35]
  9. Ul. Staszica, Białystok, lata 60. XX w. [32]
  10. Pracownicy Fabryki Przyrządów i Uchwytów na pochodzie z okazji święta 1 maja, Białystok, lata 60. XX w. [24]

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statystyki

Liczba publikacji: 61602

Obecnie czytających: 306

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-10-01: 1681931

Kanały RSS

OAI