English   polski  

Statistics

Number of publications: 59974

Readers on-line: 684

Total number of users since Oct 1, 2013: 3244175

Collection

Library

CATL

MAB

Frequently read publications : Archiwa Społeczne

  1. Dyplom uznania w strzelaniu z pistoletu maszynowego dla Eugeniusza Rożkiewicza, Białystok, 12 października 1983 r. [206]
  2. List pochwalny dla Teodora Sołowieja od Ministra Przemysłu Maszynowego, Warszawa, lipiec 1978 r. [115]
  3. Lista uczestników I Konwoju do Sarajewa w dniu 26 grudnia 1992 r. [nazwa red.] [112]
  4. Jednolity Dokument Administracyjny SAD- formularz zgłoszenia celnego, dotyczący przewozu towarów z pomocą humanitarną przez Fundację EquiLibre z Krakowa do Slunja wraz z załączonym Jednolitym Dokumentem Administracyjnym SAD- SPECYFIKACJA [nazwa red.] [85]
  5. Protokół przekazania sprzętu komputerowego od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie dla Biura Regionalnego Polskiej Akcji Humanitarnej w Łodzi [nazwa red.] [79]
  6. Fragment gazety z wywiadem prasowym Michała Okońskiego z Janiną Ochojską pt. „Dzieło przypadku” na str. 1 i 5, dotyczący działalności zawodowej Janiny Ochojskiej – pomocy dla ofiar wojny w byłej Jugosławii oraz sytuacji w byłej Jugosławii, „Tygodnik Powszechny”, nr 20 (2340) [nazwa red.] [68]
  7. Walentyna Kozioł na kolanach u ojca, z tyłu matka Ludmiła Kozioł, obok siostra w marynarskim mundurku oraz inni mieszkańcy posesji przy ul. Staszica 6a, Białystok, 1956 r. [67]
  8. Walentyna Kozioł (trzecia z lewej) z dziećmi z okolicznych domów, ul. Staszica 6a, Białystok, 1959 r. [52]
  9. Pracownicy Fabryki Przyrządów i Uchwytów na pochodzie z okazji święta 1 maja, Białystok, lata 60. XX w. [50]
  10. Podziękowania od Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu Anny Stawikowskiej dla Małgorzaty Abucewicz oraz całej Fundacji EquiLibre za przekazane dary dla uczniów [nazwa red.] [50]

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59974

Readers on-line: 684

Total number of users since Oct 1, 2013: 3244176

RSS Channels

OAI