English   polski  

Statistics

Number of publications: 59974

Readers on-line: 320

Total number of users since Oct 1, 2013: 4124169

Collection

Library

CATL

MAB

Frequently read publications : Archiwa Społeczne

 1. Dyplom uznania w strzelaniu z pistoletu maszynowego dla Eugeniusza Rożkiewicza, Białystok, 12 października 1983 r. [253]
 2. List pochwalny dla Teodora Sołowieja od Ministra Przemysłu Maszynowego, Warszawa, lipiec 1978 r. [129]
 3. Lista uczestników I Konwoju do Sarajewa w dniu 26 grudnia 1992 r. [nazwa red.] [112]
 4. Jednolity Dokument Administracyjny SAD- formularz zgłoszenia celnego, dotyczący przewozu towarów z pomocą humanitarną przez Fundację EquiLibre z Krakowa do Slunja wraz z załączonym Jednolitym Dokumentem Administracyjnym SAD- SPECYFIKACJA [nazwa red.] [91]
 5. Protokół przekazania sprzętu komputerowego od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie dla Biura Regionalnego Polskiej Akcji Humanitarnej w Łodzi [nazwa red.] [80]
 6. Walentyna Kozioł na kolanach u ojca, z tyłu matka Ludmiła Kozioł, obok siostra w marynarskim mundurku oraz inni mieszkańcy posesji przy ul. Staszica 6a, Białystok, 1956 r. [71]
 7. Fragment gazety z wywiadem prasowym Michała Okońskiego z Janiną Ochojską pt. „Dzieło przypadku” na str. 1 i 5, dotyczący działalności zawodowej Janiny Ochojskiej – pomocy dla ofiar wojny w byłej Jugosławii oraz sytuacji w byłej Jugosławii, „Tygodnik Powszechny”, nr 20 (2340) [nazwa red.] [69]
 8. Pracownicy Fabryki Przyrządów i Uchwytów na pochodzie z okazji święta 1 maja, Białystok, lata 60. XX w. [56]
 9. Ul. Staszica, Białystok, lata 60. XX w. [54]
 10. Walentyna Kozioł (trzecia z lewej) z dziećmi z okolicznych domów, ul. Staszica 6a, Białystok, 1959 r. [53]
 11. List pochwalny dla Teodora Sołowieja, Białystok, 28 kwiecień 1987 r. [51]
 12. Podziękowania od Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu Anny Stawikowskiej dla Małgorzaty Abucewicz oraz całej Fundacji EquiLibre za przekazane dary dla uczniów [nazwa red.] [50]
 13. Korytarz szkolny, Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Zwierzyniecka 9a, Białystok, druga połowa lat 70. XX w., fot. ze zbiorów Andrzeja Trzcińskiego [45]
 14. Ogólne warunki ubezpieczenia cudzoziemców w czasie ich przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [nazwa red.] [38]
 15. Plac budowy, Białystok, druga połowa lat 70. XX w., fot. ze zbiorów Andrzeja Trzcińskiego [37]
 16. Zajęcia szkolne, Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Zwierzyniecka 9a, Białystok, druga połowa lat 70. XX w., fot. ze zbiorów Andrzeja Trzcińskiego [34]
 17. Walentyna Kozioł (stoi po środku), za nią Ludmiła Kozioł (matka), obok siostra w krakowskim stroju, ul. Staszica 6a, Białystok 1956 r. [34]
 18. Korytarz szkolny, Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Zwierzyniecka 9a, Białystok, druga połowa lat 70. XX w., fot. ze zbiorów Andrzeja Trzcińskiego [30]
 19. Wanda Seroka (z prawej) z sąsiadkami przed domem, ul. Starobojarskiej 32, Białystok, 1957-58 r. [26]
 20. Specyfikacja wysyłkowa towarów medycznych zamówionych przez Fundację Polska Akcja Humanitarna z firmy 3M Poland Sp. z o.o. w Kajetanach [nazwa red.] [26]
 21. Stanisław Szumski w mundurze Ochotniczego Dywizjonu 1. Armii ((tzw. Dywizjon Huzarów Śmierci), Białystok, 1920 r. [23]
 22. Akcja protestacyjna w Fabryce Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa, Białystok, lata 80. XX w. [22]
 23. Hotel Ritz, ul. Kilińskiego, Białystok, 1913-44 r. [22]
 24. Pracownicy Fabryki Przyrządów i Uchwytów w czasie pracy społecznej przy budowie zakładowego ośrodka wypoczynkowego "Łabędź", Okoniówek k. Rajgrodu, lata 70, XX w. [21]
 25. Zdjęcie rodzinne w ogrodzie, ul. Staszica 6a, Białystok, lata 50. XX w. [21]

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59974

Readers on-line: 320

Total number of users since Oct 1, 2013: 4124169

RSS Channels

OAI