English   polski  

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 467

Total number of users since Oct 1, 2013: 8569503

Collection

Library

CATL

MAB

Frequently read publications : BCOK

Page1of1998 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Rozpaczająca kobieta nad otwartą trumną. Pogrzeb deportowanego do ZSRR, tragicznie zmarłego, Mikołaja Pogorleckiego. Zdjęcie przesłała rodzinie w 1955 roku żona zmarłego. [4833]
 2. Dwie kobiety i dziewczynka nad otwartą trumną dziecka. Zmarły Jan Bożugo, lat 4, obok matka Anna Bożugo, siostra Irena i babka Zenkiewiczowa. Deportowani do ZSRR w lutym 1940. [1514]
 3. Dziecko w trumnie. Zmarła Helena Tumiłowicz. Urodzona 2.11.1939, wywieziona do Kazachstanu w kwietniu 1940, zmarła 22.09.1940 w kołchozie Czan-Czar, Aktiubińska obłast, Rodnikowski Rejon. Pochowana 24.09.1940 na wzgórzu kołchozu Czan-Czar. [1416]
 4. Lista pomordowanych Polaków przez jednostki Ukraińskiej Powstańczej Armii na Wołyniu [1389]
 5. Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1946 [1257]
 6. [AS]. Biuletyn Pism Związkowych, nr [1] [1157]
 7. Spis Polaków zesłanych do Północnego Kazachstanu w latach 1940-46 zamieszkałych we wsi Machorowka i na osiedlu Kijalińskiego Ziernosowchozu w rejonie Smirnowo obw. Pietropawłowsk Pół. Kazachstan [1148]
 8. Władysław Broniewski z córką Anką. [1071]
 9. Krajobraz po szoku [976]
 10. [AS]. Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych, nr [2] [810]
 11. Grupa żołnierzy, w środku siedzi major Feliks Jaworski, ur. w Borbuchach k. Kamieńca Podolskiego. Rzekomo we wrześniu 1939 przewieziony do Łodzi przez podległych mu oficerów, zaginął. [770]
 12. Wokół zajść na Uniwersytecie Warszawskim, „Trybuna Ludu” nr 70, 1968 [743]
 13. [AS]. Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych, nr 4 [742]
 14. Imienny wykaz osób deportowanych 10.02.1940 i zamieszkałych w Ałtajskim Kraju, rejon talmenski, Zajskoje [674]
 15. Ulice Lwowa [spis lwowskich ulic i placów według nazw z 1939 roku - red.], tom XXXI [610]
 16. [AS]. Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych, nr 3 [603]
 17. Antoni Rymsza po powrocie do Polski, z wieloletniego uwięzienia w łagrach Kołymy (wcześniej dowódca V brygady AK na Wileńszczyźnie) - mężczyzna w stroju zimowym przed budynkiem. [558]
 18. AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych, nr 22 [555]
 19. Kołchoz "Stalin", Horodolewski rejon - wyjazd w pole pierwszego traktora. Kadr z filmu Michaiła Romma "Oswobożdienie Zapadnoj Ukrainy". [516]
 20. Generał Władysław Anders - portret. [512]
 21. Topolski, Fryderyk, Wspomnienia i ludzie - Kronika wydarzeń [484]
 22. Sowchoz nr 288 f.N 2, grupa zesłańców deportowanych 13 kwietnia do Kazachstanu; pierwsza z lewej w drugim rzędzie stoi Maria Sobczyk, wywieziona wraz z pięciorgiem dzieci z Drui, przed nią (mała dziewczynka, trzecia z lewej) jej córka Jadwiga Sobczyk, pierwszy z prawej stoi Henryk Sobczyk, czwarta i piąta osoba z prawej to Jan i Maria Szałkowscy, piąta z lewej w drugim rzędzie to p. Puzyrewska. [470]
 23. Janczewski, Grzegorz, Była przeszłość [wspomnienia - red.] [469]
 24. Wiosna 1945. Pożegnanie kierowniczki domu dziecka Anny Markus - wychowankowie i pracownicy: Janina Dobosz, Janina Piłat, Stefania Tyrkus, Stefania Piłat, Leokadia Jacniacka, Helena Jańczyńska, Regina Jacniacka, Mieczysław Kozłowski, Cur, Piotr Kanin, Zofia Płodzień, Jan Jakubowski, Adolf Świderski, Władysław Zator, Teresa Reszke, Helena Kuc, Czesława Judkiewicz, Franciszek Bartoszewicz, Władysław Wąs, Krystyna Świderska, Janina Gliwa, Krystyna Knett, Władysław Hreczuk, Stefan Czopko, Władysław Zator, Wiera Koziełł, Janina Pałkiewicz, Aleksandra Zielińska, Krystyna Wilczewska, Cecylia Słowikowska (Dzieszuk), Weronika Rydza, Henryka Świderska, Anna Markus, Ozjasz Wagner, Helena Stankiewicz, Jadwiga Marchal, W.Dzikoński, Stanisław Knett, Jan Maj, Aleksandra Jakubowska, Celina Kutek, Krystyna Rydza, Halina Wąs, Krystyna Buczek, Stanisława Mańko, Estera Lempel, Jarosława Bogdańska, Krystyna Knett, Mirosław Milanowski, Tadeusz Błyszczyk, Edward Mościcki, Feliks Budziszewski, Mirosław Iwanicki, Danuta Legucka, Halina Legucka, Maria Koręba, Zofia Pudło, Zofia Dudyńska, Kazimierz Pełkiewicz, Janina Buczek, Wacław Knett, Krystyna Mendera, Eugenia Maj, Leon Steiner, Jan Paszko, Janina Bakalarz, Stefan Czopko, Danuta Jacniacka, Aldona Słowikowska, Bajła Cieszanower, Józia (?), Bina Cieszanower. [467]
 25. Polacy na zesłaniu w Kazachstanie. Portret pięciu kobiet. W środku Elżbieta Romanowska-Szulc, pozostałe kobiety nierozpoznane. [449]

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 467

Total number of users since Oct 1, 2013: 8569504

RSS Channels

OAI