English   polski  

Statistics

Number of publications: 60681

Readers on-line: 281

Total number of users since Oct 1, 2013: 966365

Collection

Library

CATL

MAB

Frequently read publications : BCOK

Page1of1973 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Rozpaczająca kobieta nad otwartą trumną. Pogrzeb deportowanego do ZSRR, tragicznie zmarłego, Mikołaja Pogorleckiego. Zdjęcie przesłała rodzinie w 1955 roku żona zmarłego. [3067]
 2. Dwie kobiety i dziewczynka nad otwartą trumną dziecka. Zmarły Jan Bożugo, lat 4, obok matka Anna Bożugo, siostra Irena i babka Zenkiewiczowa. Deportowani do ZSRR w lutym 1940. [1261]
 3. Dziecko w trumnie. Zmarła Helena Tumiłowicz. Urodzona 2.11.1939, wywieziona do Kazachstanu w kwietniu 1940, zmarła 22.09.1940 w kołchozie Czan-Czar, Aktiubińska obłast, Rodnikowski Rejon. Pochowana 24.09.1940 na wzgórzu kołchozu Czan-Czar. [1041]
 4. [AS]. Biuletyn Pism Związkowych, nr [1] [966]
 5. [AS]. Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych, nr [2] [719]
 6. [AS]. Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych, nr 4 [645]
 7. Władysław Broniewski z córką Anką. [595]
 8. [AS]. Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych, nr 3 [562]
 9. Wokół zajść na Uniwersytecie Warszawskim, „Trybuna Ludu” nr 70, 1968 [523]
 10. Antoni Rymsza po powrocie do Polski, z wieloletniego uwięzienia w łagrach Kołymy (wcześniej dowódca V brygady AK na Wileńszczyźnie) - mężczyzna w stroju zimowym przed budynkiem. [508]
 11. Grupa żołnierzy, w środku siedzi major Feliks Jaworski, ur. w Borbuchach k. Kamieńca Podolskiego. Rzekomo we wrześniu 1939 przewieziony do Łodzi przez podległych mu oficerów, zaginął. [476]
 12. AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych, nr 22 [419]
 13. Proces humanizacji [381]
 14. Ulice Lwowa [spis lwowskich ulic i placów według nazw z 1939 roku - red.], tom XXXI [370]
 15. AS. Magazyn pism związkowych i zakładowych, nr 6 [354]
 16. Wiosna 1945. Pożegnanie kierowniczki domu dziecka Anny Markus - wychowankowie i pracownicy: Janina Dobosz, Janina Piłat, Stefania Tyrkus, Stefania Piłat, Leokadia Jacniacka, Helena Jańczyńska, Regina Jacniacka, Mieczysław Kozłowski, Cur, Piotr Kanin, Zofia Płodzień, Jan Jakubowski, Adolf Świderski, Władysław Zator, Teresa Reszke, Helena Kuc, Czesława Judkiewicz, Franciszek Bartoszewicz, Władysław Wąs, Krystyna Świderska, Janina Gliwa, Krystyna Knett, Władysław Hreczuk, Stefan Czopko, Władysław Zator, Wiera Koziełł, Janina Pałkiewicz, Aleksandra Zielińska, Krystyna Wilczewska, Cecylia Słowikowska (Dzieszuk), Weronika Rydza, Henryka Świderska, Anna Markus, Ozjasz Wagner, Helena Stankiewicz, Jadwiga Marchal, W.Dzikoński, Stanisław Knett, Jan Maj, Aleksandra Jakubowska, Celina Kutek, Krystyna Rydza, Halina Wąs, Krystyna Buczek, Stanisława Mańko, Estera Lempel, Jarosława Bogdańska, Krystyna Knett, Mirosław Milanowski, Tadeusz Błyszczyk, Edward Mościcki, Feliks Budziszewski, Mirosław Iwanicki, Danuta Legucka, Halina Legucka, Maria Koręba, Zofia Pudło, Zofia Dudyńska, Kazimierz Pełkiewicz, Janina Buczek, Wacław Knett, Krystyna Mendera, Eugenia Maj, Leon Steiner, Jan Paszko, Janina Bakalarz, Stefan Czopko, Danuta Jacniacka, Aldona Słowikowska, Bajła Cieszanower, Józia (?), Bina Cieszanower. [336]
 17. AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych, nr 16 [327]
 18. Dzieci i personel Polskiego Domu Dziecka. Na fotografi: Zygmunt Cykieta, Stanisław Jaroszyński, Stanisław Mikosz, Kazimierz Wypych, Bogdan Niemczyk, Stanisław Kata, Paweł Mamzerowski, Ludwik Figura, Józef Bogacki, Jadwiga Pietrowska, Stanisława Łucewicz, Wiktor Wiernikowski, Janina Grzesik, Irena Jakubowska (wychowawczyni), Alfred Wąsicki, Józef Majka, NN, Jan Czykieta, Maria Kozakiewicz (kucharka), Nina Amosowna (lekarz), NN, NN, Kazimierz Figura, Władysław Samek, Lech Marszałkiewicz, Waleryk (syn lekarki), Helena Stysiel, Regina Mamzerowska (wychowawczyni), NN, NN, Marek Tuchbant, Antonina Tumiłowicz, Helena Antkiewicz, Irena Jaroszyńska, Teresa Majka, Teresa Mamzerowska, Jadwiga Kozak, nauczycielka Rosjanka, Berenfeld (Żyd, kierownik domu dziecka), Marian Cichy, Władysława Cyganik, Chaja Szon, Kazimierz Tumiłowicz, Czesław Mamzerowski, Władysława Tumiłowicz (wychowawczyni), NN, NN, Renata Szon, Jan Owoc, Zofia Korowajska, Wanda Wojnar, Jerzy Niemczyk, Edward Korowajski, Zofia Stankiewicz, Bronisława Niemczyk (magazynierka), Marian Janusik, Halina Stelmaszyk, Franciszek Żurek, Janina Kużbielówna, Michał Łobko, Ryszard Żurek, Michał Kata, Anna Tumiłowicz, Ignacy Lalik, Kazimierz Oracz, Wincenty Tumiłowicz (intendent, później kierownik), Marian Kozak, Wiesław Niemczyk. [325]
 19. Janczewski, Grzegorz, Była przeszłość [wspomnienia - red.] [316]
 20. Topolski, Fryderyk, Wspomnienia i ludzie - Kronika wydarzeń [308]
 21. AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych, nr 24 [303]
 22. AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych, nr 42 [300]
 23. AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych, nr 39 [299]
 24. Kronika represji [informacje na temat represji stosowanych przez funkcjonariuszy MO i SB na delegatach Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w dniach 22-23 sierpnia 1980] [297]
 25. Kołchoz "Stalin", Horodolewski rejon - wyjazd w pole pierwszego traktora. Kadr z filmu Michaiła Romma "Oswobożdienie Zapadnoj Ukrainy". [296]

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 60681

Readers on-line: 281

Total number of users since Oct 1, 2013: 966366

RSS Channels

OAI