Pomoc

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA prezentuje najbardziej wartościowe zbiory archiwalne Ośrodka KARTA. Wśród nich czytelnik znajdzie dokumenty z kolekcji osobistych, tematycznych i środowiskowych oraz czasopism II obiegu Archiwum Opozycji, wspomnienia, relacje, kolekcje osobiste i tematyczne oraz opracowania Archiwum Wschodniego, a także zdjęcia i wykazy ofiar represji sowieckich na obywatelach II RP w latach 1939-56 ze zbiorów Indeksu Represjonowanych. Osoby zainteresowane projektem odsyłamy do zakładki: Informacje.

Biblioteki udostępniają swoje kolekcje, w skład których wchodzą teczki. Struktura zbiorów widoczna jest po wejściu w pole Zasoby znajdujące się na górnym pasku. W polu tym widoczne są trzy działy: Archiwum Opozycji, Archiwum Wschodnie i Indeks Represjonowanych i ich kolekcje. Po kliknięciu w daną kolekcję (np. „Solidarność” – narodziny ruchu) wyświetlą nam się teczki wchodzące w jej skład. Po kliknięciu w teczkę wyświetlają się publikacje przypisane do danej teczki: należy kliknąć na komunikat „Publikacja wieloczęściowa. Pokaż strukturę”. Pełne metadane wyświetlą nam się po kliknięciu w żółtą ikonę. Po kliknięciu w niebieską książeczkę można oglądać wszystkie publikacje w teczce bez konieczności powracania do widoku listy publikacji (za pomocą zielonej strzałki).

Kolekcje Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA widać również na lewym pasku.

Materiały można wyszukiwać za pomocą wyszukiwarki prostej dostępnej z każdego poziomu oraz wyszukiwarki zaawansowanej.