English   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

1934-11, Pismo Szefostwa Indendentury O.K.NR.V w Krakowie do dowódcy 75 p. p. w Chorzowie z przesłaniem prośby mjr. Władysława Grocholi o wydanie mu zaświadczenia, że w czasie od 1 I 1928 do 1 III 1928 włącznie otrzymywał uposażenie "d" grupy VIII [nazwa red.]

Opening only publication edition...

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 297

Total number of users since Oct 1, 2013: 6498147

RSS Channels

OAI