English   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

Ochojska, Janina, 1997-10-13, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Przewodniczącej Stowarzyszenia HANDICAP Barbary Ficner, wraz z załączoną umową z dnia 13 X 1997 r. pomiędzy Fundacją Polska Akcja Humanitarna a Stowarzyszeniem Na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka O O

Opening only publication edition...

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 464

Total number of users since Oct 1, 2013: 9426649

RSS Channels

OAI