English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AO IV/43.05 Represje

Publication structure:
 • AO IV/43.05 Represje
  • Amsterdamski, Stefan, Pismo do A. Werblana, Kierownika Wydziału Nauki KC PZPR w sprawie zwolnienia z pracy z Uniwersytetu Łódzkiego [nazwa red.]
  • Rejniak, Hieronim, Odpis pisma Sekretarza Komitetu Łódzkiego PZPR do Henryka Jabłońskiego, Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o odwołanie dr Pawła Korca ze stanowiska kierownika zakładu Histori Polski Najnowszej na Uniwersytecie Łódzkim [nazwa red.]
  • Rejniak, Hieronim, Pismo Sekretarza Komitetu Łódzkiego PZPR do Henryka Jabłońskiego, Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o odwołanie Stefana Amsterdamskiego ze stanowiska dziekana Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Łódzkiego [nazwa red.]
  • Amsterdamski, Stefan, Życiorys
  • Rejniak, Hieronim, Pismo Sekretarza Komitetu Łódzkiego PZPR do Jerzego Sztachelskiego, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie odwołania pracowników ze stanowisk w Akademii Medycznej [nazwa red.]
  • Rejniak, Hieronim, Pismo Sekretarza Komitetu Łódzkiego PZPR do Henryka Jabłońskiego, Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie odwołania ze stanowisk na Uniwersytecie Łódzkim Pawła Korca i Stefana Amsterdamskiego [nazwa red.]
  • brak autora, Nowy projekt Kodeksu Karnego
  • brak autora, Aresztowania i procesy polityczne po marcu 1968 [nazwa red.]
  • brak autora, Charakterystyki pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego [nazwa red.]
  • Jabłoński, Henryk, Pismo do Rektora UW w sprawie wydarzeń marcowych [nazwa red.]
  • brak autora, Notatki zawierające informacje odnośnie wniosków i decyzji podejmowanych w sprawie pracowników Uniwersytetu Warszawskiego [nazwa red.]
  • Michalik, Piotr, Pismo do Biura Interwencyjnego NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze dotyczace dyscyplinarnego zwolnienia z pracy [nazwa red.]
  • Włodarz, Stanisław, Pismo Wicedyrektora Biura Interwencji Senatu do Dyrekcji Zakładów "Meratronik" w sprawie zmiany trybu rozwiązania umowy o pracę z Piotrem Michalikiem [nazwa red.]
  • brak autora, Pismo Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" "Meratronik" do Dyrektora ZEAP "Meratronik" z postulatem przywrócenia do pracy Piotra Michalika [nazwa red.]
  • Kosianko, Wacław, Pismo Dyrektora Zakładu Aparatury Pomiarowej "Meratronik" do Biura Interwencji Senatu w sprawie rozpatrzenia możliwości zmiany trybu rozwiązania stosunku pracy z Piotrem Michalikiem [nazwa red.]
  • Kosianko, Wacław, Pismo Dyrektora Zakładu Aparatury Pomiarowej "Meratronik" do Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy ZEAP "Meratronik" w sprawie przywrócenia Piotra Michalika do pracy [nazwa red.]
  • Budek, Zenon, Moje wspomnienia z 15 marca 1968 r. w "Meratroniku"
  • Łempicki, Andrzej, Oświadczenie [w sprawie wiecu w Zakładzie ELPO zorganizowanego przez Dyrekcję w dniu 15 marca 1968 r. - red.]
  • Kowalski, Jerzy, Oświadczenie [w sprawie zwolnienia z pracy Piotra Michalika - red.]
  • brak autora [podpis nieczytelny], Pismo Biura Interwencyjnego Senatu do Wacława Kosianko, Dyrektora Zakładu Elektronicznej Aparatury Pomiarowej "Meratronik" w sprawie zwolnienia z pracy Piotra Michalika [nazwa red.]
  • Michalik, Piotr, Pismo do Biura Interwencji Senatu w sprawie zwolnienia z pracy [nazwa red.]
  • Kosianko, Wacław, Pismo Dyrektora Zakładu Aparatury Pomiarowej "Meratronik" do Piotra Michalika z informacją o zagubieniu akt osobowych z okresu pracy w Zakładzie "Meratronik" [nazwa red.]
  • Krysiewicz, Mirosława, Zażalenie [skierowane do Prokuratora Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie śmierci Ojca, Janusza Wiktorowicza [nazwa red.]
  • Pawelec, K., Pismo Prokuratury Wojewódzkiej do Mirosławy Krysiewicz wraz z postanowieniem o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia [nazwa red.]
  • brak autora, Nekrolog Janusza Wiktorowicza [nazwa red.]
  • brak autora, Nekrologi Andrzeja Wołczyńskiego i Janusza Wiktorowicza [nazwa red.]
  • brak autora, Odręczne notatki dotyczące śmierci Janusza Wiktorowicza [nazwa red.]
  • Stemorowicz, Franciszek, Rewizja [Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu od wyroku Sądu Powiatowego w sprawie oskarżonych Lecha Jaszczuka, Jerzego Kopani, Wincentego Koszowego, Piotra Mordei i Kazimierza Trzęsickiego - red.]
  • brak autora, Orzeczenie Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu w sprawie studnetów Walentego Koszowego, Jerzego Kopani i Lecha Jaszczuka w związku z naruszeniem dyscypliny studenckiej [nazwa red.]
  • Stemorowicz, Franciszek, Akt oskarżenia Prokuratury Wojewódzkiej Wydziału II w Poznaniu przeciwko Lechowi Jaszczukowi, Jerzemu Kopani, Walentemu Koszowemu, Piotrowi Mordei, Kazimierzowi Trzęsickiemu [nazwa red.]
  • brak autora, Krótka charakterystyka prof. Bronisława Burasa
  • brak autora, Serwis Nasłuchu Polskiego Radia z 14 czerwca 1969 r.
  • Hachulski, Piotr, Informacja [Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym Prokuratury Generalnej o wynikach ścigania karnego osób, które dopuściły się naruszenia prawa w związku z wydarzeniami marcowymi - red.]
  • Morawski, Stefan, List do Lucjana Motyki, Ministra Kultury i Sztuki w sprawie zatrudnienia [nazwa red.]
  • Rejniak, Hieronim, Pismo do Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR dotyczące inwigilacji Jana Mujżela, członka Egzekutywy Komitetu Łódzkiego [nazwa red.]
  • Nickerl, Stefan, Pismo Wicedyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w sprawie zmiany sposobu rozwiązania umowy o pracę z Piotrem Michalikiem w 1968 r. [nazwa red.]
  • Dziubkowski, Zbigniew, Pismo Przewodniczącego Rady Zakładowej Związku Zawodowego Metalowców w sprawie zwolnienia z pracy Piotra Michalika [nazwa red.]
  • Popieluch, A[...], Pismo Przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" do Dyrektora Naczelnego Centrum Naukowo Produkcyjnego Technik Komputerowych i Pomiarów w sprawie zwolnienia z pracy Piotra Michalika [nazwa red.]
  • Papaj, Tadeusz, Pismo Dyrektora Zjednoczonych Zakładów Elektronicznej Aparatury Pomiarowej ELPO do Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie cofnięcia przydziału mieszkania Piotrowi Michalikowi [nazwa red.]
  • brak autora [podpis nieczytelny], Pismo Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego do Piotra Michalika z informacją o cofnięciu przydziału mieszkaniowego [nazwa red.]
  • Michalik, Piotr, Odwołanie skierowane do Dyrekcji Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej "Mera" w związku ze zwolnieniem z pracy z Zjednoczonych Zakładów Elektronicznej Aparatury Pomiarowej ELPO [nazwa red.]
  • Papaj, Tadeusz, Pismo Dyrektora Zjednoczonych Zakładów Elektronicznej Aparatury Pomiarowej ELPO do Piotra Michalika z informacją o rozwiązaniu umowy o pracę [nazwa red.]
  • Papaj, Tadeusz, Opinia [Dyrektora Zjednoczonych Zakładów Elektronicznej Aparatury Pomiarowej ELPO o Piotrze Michaliku, pracowniku firmy - red.]
  • Werblan, A., Notatka w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii prof. dr A. Schaffa
  • brak autora, Notatka w sprawie postawy politycznej tow. J. Katza-Suchego
  • Wojtasiewicz, O., Zaświadczenie [Kierownika Wyższego Studium Języków Obcych UW o złożeniu przez Macieja Siennickiego i Andrzeja Więcko mandatów delegatów wydziałowych - red.]
  • brak autora, Notatka w sprawie odwołania Ob. Zygmunta Baumana ze stanowiska redaktora naczelnego "Studiów socjologicznych" i Ob. Heleny Eilstein ze stanowiska redaktora "Studiów filozoficznych"
  • Bauman, Zygmunt, Oświadczenie dla Komisji Kontroli Partyjnej dotyczące swoich byłych studentów [nazwa red.]
  • Sosnowski, Leonard, Notatka w sprawie zmiany na stanowisku Sekretarza Naukowego PAN [oraz załączniki: List członków PAN do Premiera dotyczący wydarzeń marcowych; oświadczenie prof. Leonarda Sosnowskiego w sprawie wydarzeń marcowych - red.]
  • Chechliński, Janusz, Notatka dla Towarzysza Werblana w sprawie wystąpień [publicznych - red.] Włodziemierza Brusa
  • brak autora, Pismo z Działu Spraw Bytowych Studentów UW do Henryka Gertnera, Dyrektora Administracyjnego UW dotyczące kontroli domów studenckich [nazwa red.]
  • brak autora, Zawiadomienie Rektoratu UW dla Pawła Wohla o przyjęciu na III rok studiów Wydziału Filozoficznego [nazwa red.]
  • Zieliński, K., Notatka w sprawie usunięcia z szeregów Partii tow. Hochfeldowej
  • Kołakowski, Leszek, Odpis listu do Henryka Jabłońskiego, Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie otrzymanego wypowiedzenia z pracy [nazwa red.]
  • Świątnicki, H., Notatka w sprawie postawy niektórych pracowników nauki Wydziału Pedagogicznego UW w czasie zajść marcowych
  • brak autora, Wyciąg z protokołu posiedzenia Egzekutywy Komitetu Zakładowego PZPR przy PAN w dniu 28 marca 1968 r. [wraz z treścią listu Jerzego Jedlickiego do Komitetu Zakładowego PZPR przy PAN z 28 marca 1968 r. - red.]
  • Baczko, Bronisław, Odpis listu do Henryka Jabłońskiego, Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zwolnienia z pracy [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 490

Total number of users since Oct 1, 2013: 9070801

RSS Channels

OAI