English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

A/17.16.06 NZS – Strajki Łódź – Komunikaty, oświadczenia, apele i listy otwarte studentów łódzkich i z innych ośrodków akademickich dotyczące strajków na uczelniach łódzkich

Publication structure:
 • A/17 Strajki i akcje protestacyjne Niezależnego Zrzeszenia Studentów w latach 1980-81
  • A/17.16 NZS – Strajki Łódź
   • A/17.16.06 NZS – Strajki Łódź – Komunikaty, oświadczenia, apele i listy otwarte studentów łódzkich i z innych ośrodków akademickich dotyczące strajków na uczelniach łódzkich
    • [1981], Informacja na temat porozumienia w sprawie trybu realizacji postulatów przedstawionych Ministrowi Kultury i Sztuki przez Studencki Komitet Jedności przy Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi [nazwa red.].
    • Czego chcą studenci? – [informacja na temat studenckich postulatów – red.].
    • [1981], Komunikat [Biura Prasowego Studenckiego Komitetu Jedności w sprawie pogłosek o represjach wobec strajkujących studentów – red.].
    • [1981], Odezwa uczestników strajku skierowana do studentów [nazwa red.].
    • Decyzja w sprawie rozpoczęcia strajku rotacyjnego wydana przez MKS Wydziału Mechanicznego w porozumieniu z Komitetem Strajkowym Politechniki Łódzkiej.
    • Komunikat nr 51 - Struktura organów strajkowych wyższych uczelni w Łodzi.
    • [1981], Komunikat specjalny nr 10 [Studenckiego Komitetu Jedności Uniwersytetu Łódzkiego – red.]: Apel do wszystkich strajkujących studentów.
    • [1981], Komunikat z narady Studenckiego Komitetu Strajkowego nr 7 [m.in. na temat przepustek jednorazowych, weryfikacji strajkujących i otrzymanej żywności – red.].
    • 1981-02-20, Oświadczenie [w sprawie aresztowania Lindy Winsh – red.].
    • 1981-02, Oświadczenie skierowane do studentów wydane przez Komitet Strajkujących Studentów w Bielsku-Białej [nazwa red.].
    • Delegacja Uczelnianego Komitetu Strajkowego Akademii Medycznej w Łodzi dla Jana Raczkowskiego [nazwa red.].
    • Szczegółowe postulaty [Studenckiego Komitetu Jedności Uniwersytetu Łódzkiego – red.] dotyczące zmian w strukturze i programie nauczania uczelni
    • Ogólne zasady udziału środowiska studenckiego w dyskusji nad kształtem nowego modelu Uniwersytetu – [postulaty Studenckiego Komitetu Jedności Uniwersytetu Łódzkiego – red.].
    • [1981], Dlaczego strajkują studenci Uniwersytetu Łódzkiego – [informacja Studenckiego Komitetu Jedności Uniwersytetu Łódzkiego wyjaśniająca przyczyny strajku – red.].
    • Oświadczenie [Studenckiego Komitetu Jedności Uniwersytetu Łódzkiego z wyrazami podziękowania dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej za udzielone poparcie – red.].
    • Wizytówka Socjalistycznego Związku Studentów Polskich – [informacja wyjaśniająca w związku z tekstem: „Quo vadis NZS?” – red.].
    • Stanowisko Studenckiego Komitetu Jedności w sprawie sesji egzaminacyjnej.
    • Informacja Studenckiego Komitetu Jedności o okupacji budynków Uniwersytetu Łódzkiego, w których miały odbyć się egzaminy [nazwa red.].
    • Odezwa strajkujących studentów Uniwersytetu Łódzkiego [red.] do mieszkańców Łodzi [z wyjaśnieniem przyczyn strajku i podziękowaniem za pomoc – red.].
    • [1981], Komunikat Komitetu Strajkowego Politechniki Łódzkiej do Wydziałowych Komitetów Strajkowych [w sprawie opuszczania budynków wydziałów przez protestujących studentów – red.].
    • [1981], Komunikat [Biura Prasowego Studenckiego Komitetu Jedności na temat strajku na filologii rosyjskiej – red.].
    • Górski, Janusz, [1981], List Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, prof. Janusza Górskiego do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego wraz z komentarzem Studenckiego Komitetu Jedności Uniwersytetu Łódzkiego [nazwa red.].
    • [1981], Komunikat Biura Prasowego Komitetu Strajkowego Politechniki Łódzkiej odpierający zarzuty stawiane wobec strajkujących studentów i ich postulatów [nazwa red.].
    • [1981], Oświadczenie Studenckiego Komitetu Strajkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na temat strajku [nazwa red.].
    • 1981-02-06, Odezwa Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej do studentów całego kraju.
    • 1981-02-08, List otwarty [drukarzy drukarni strajkowej – red.] do Komisji Międzyresortowej [z apelem o rzeczowe wypowiedzi w trakcie mediacji – red.].
    • 1981-02-05, Oświadczenie Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej [w związku z niemożnością podjęcia rozmów z Komisją Międzyresortową 5 II 1981 r. – red.].
    • 1981-02-06, Oświadczenie studentów Politechniki Łódzkiej skierowane [red.] do Komisji Międzyresortowej [w sprawie postulatów ogólnospołecznych – red.].
    • 1981-02-05, Prośba Uniwersyteckiego Komitetu Strajkowego do rektora Uniwersytetu Łódzkiego o udostępnienie konta uniwersytetu [nazwa red.].
    • 1981-02-05, Oświadczenie Studenckiego Komitetu Strajkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego [wyrażające poparcie dla dotychczasowego prowadzenia rozmów przez Międzyuczelnianą Komisję Porozumiewawczą z Komisją Międzyresortową – red.].
    • 1981-02-02, List Komitetu Strajkowego Politechniki Łódzkiej do Ojca Świętego z prośbą o modlitwę i błogosławieństwo [nazwa red.].
    • 1981-02-02, Komunikaty Centralnego Strajkowego Biura Prasowego oraz [red.] komunikat Komitetu Studenckiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [w sprawie strajku studentów Łodzi i rozmów ze stroną rządową – red.].
    • [1981]-02-01, Oświadczenie Komitetu Strajkowego Politechniki Łódzkiej [w związku z wystąpieniami telewizyjnymi ministra Janusza Górskiego – red.].
    • 1981-02-02, Zaświadczenie Uczelnianego Komitetu Strajkowego Akademii Medycznej w Łodzi o wiarygodności pieczątki [nazwa red.].
    • 1981-01-31, List otwarty strajkujących studentów Łodzi [w sprawie informacji na temat protestu podawanych przez środki masowego przekazu oraz z wyrazami wdzięczności za pomoc moralną i materialną – red.].
    • 1981-01-31, List otwarty [strajkujących studentów Łodzi w sprawie postawy ministra Janusza Górskiego podczas rozmów protestujących z Komisją Resortową – red.].
    • 1981-01-30, Oświadczenie [studentów Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej w sprawie akcji protestacyjnej – red.].
    • Gniazdowski, Paweł, 1981-01-31, Prośba Pawła Gniazdowskiego do Komitetu Strajkowego Uniwersytetu Łódzkiego o wprowadzenie ciszy nocnej [nazwa red.].
    • 1981-01-29, Prośba Uczelnianego Komitetu Strajkowego Akademii Medycznej w Łodzi do rektora uczelni o niestosowanie represji w stosunku do studentów biorących udział w strajku [nazwa red.].
    • Mysłek, Tomasz, 1981-01-29, Oświadczenie [Wiesława Urbańskiego i Tomasza Mysłka wyjaśniające sytuację w Łodzi – red.].
    • 1981-02-19, Oświadczenie Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej [w sprawie aresztowania Lindy Winsh – red.].
    • 1981-02-18, Apel Komitetu Strajkowego Politechniki Łódzkiej [red.] do mieszkańców Łodzi [w związku z fałszywymi informacjami podawanymi przez środki masowego przekazu o sytuacji w środowisku akademickim – red.].
    • 1981-02-18, Apel Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej [do wszystkich strajkujących uczelni w kraju o zakończenie strajku solidarnościowego – red.].
    • 1981-02-17, Oświadczenie [strajkujących studentów-członków Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w związku z oświadczeniem Prezydium Zarządu Łódzkiego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich – red.].
    • 1981-02-17, Żądanie bezwarunkowej rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów wydane przez Międzyuczelnianą Komisję Porozumiewawczą [nazwa red.].
    • 1981-02-17, Dlaczego nadal strajkujemy? – [informacja Centralnego Strajkowego Biura Prasowego – red.].
    • 1981-02-16, Oświadczenie [członków Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego w związku z postępowaniem Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej – red.].
    • 1981-02-16, Rezolucja studentów Politechniki Wrocławskiej oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Wrocławskiej [w związku z postawą Komisji Międzyresortowej podczas rozmów z Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą – red.].
    • 1981-02-16, Oświadczenie [Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Akademii Medycznej w Łodzi – red.].
    • 1981-02-15, Oświadczenie złożone przez Ogólnopolski Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów Ministrowi Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki [w sprawie działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów – red.].
    • 1981-02-12, Gratulacje dla Wojciecha Jaruzelskiego od Centralnego Strajkowego Biura Prasowego Uczelni Łódzkich i rzecznika prasowego Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej w związku z objęciem przez niego stanowiska Prezesa Rady Ministrów [nazwa red.].
    • 1981-02-11, Apel Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej [do uczelni, które nie podjęły jeszcze solidarnościowej akcji strajkowej – red.].
    • 1981-02-10, Oświadczenie [Tymczasowego Zarządu Uczelnianego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie proklamowania gotowości strajkowej – red.].
    • 1981-02-10, Oświadczenie strajkujących studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członków Socjalistycznego Związku Studentów Polskich [w związku z referatem Sekretarza KC PZPR, T. Grabskiego – red.] oraz oświadczenie [Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej - red.].
    • 1981-02-09, Oświadczenie [Komitetu Gotowości Strajkowej – red.].
    • 1981-02-08, Komunikat [Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów wzywający organizacje uczelniane Niezależnego Zrzeszenia Studentów do wprowadzenia stanu gotowości strajkowej – red.].
    • 1981-01-25, Komunikat Biura Prasowego Studenckiego Komitetu Jedności [Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie pogłosek o przyszłych represjach SB i władz uczelni wobec protestujących studentów – red.].
    • 1981-01-25, Komunikat o sytuacji na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym [Uniwersytetu Łódzkiego – red.].
    • 1981-01-26, Odezwa Komitetu Gotowości Strajkowej do studentów Politechniki Łódzkiej.
    • 1981-01-26, Komunikat nr 8 [Sekcji Informacyjnej Studenckiego Komitetu Strajkowego – red.] z narady Studenckiego Komitetu Strajkowego.
    • 1981-01-11, Komunikat nr 2 Komitetu Strajkowego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii [Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie strajku – red.].
    • [1981-01-23], Oświadczenie [Studenckiego Komitetu Jedności Uniwersytetu Łódzkiego w związku ze strajkiem na Akademii Medycznej – red.].
    • 1981-01-23, Komunikat nr 1 Komitetu Strajkowego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej [w Łodzi w sprawie poparcia postulatów studentów Uniwersytetu Łódzkiego i strajku – red.].
    • 1981-01-24, Komunikat nr 4 Komitetu Gotowości Strajkowej Politechniki Łódzkiej [dotyczący formy i celów jego działania – red.].
    • 1981-01-07, Oświadczenie [Studenckiego Komitetu Jedności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie porozumienia między władzami uczelni i Wydziału a Studenckim Komitetem Jedności – red.].
    • 1981-01, Zawiadomienie Tymczasowego Komitetu Strajkowego Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego o proklamowaniu strajku ostrzegawczego [nazwa red.].
    • 1981-01-28, Oświadczenie [Tymczasowego Zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w sprawie strajku studentów Łodzi i solidarnościowej akcji protestacyjnej – red.].
    • 1981-01-28, Oświadczenie Studenckiego Komitetu Jedności [dotyczące jego działalności – red.].
    • 1981-01-29, Oświadczenie Uczelnianego Komitetu Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi wyrażające poparcie dla postulatów strajkujących studentów uczelni łódzkich [nazwa red.].
    • 1981-01-29, Oświadczenie [Zarządu Uczelnianego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi z wyrazami poparcia dla postulatów strajkujących studentów i – red.] komunikat specjalny [o powstaniu Uniwersyteckiego Komitetu Strajkowego – red.].
    • 1981-01-28, Komunikaty bieżące [Biura Informacji Bieżącej Uczelnianego Komitetu Strajkowego Akademii Medycznej w Łodzi – red.].
    • Głogowski, Karol, 1981-01-27, Odpis listu ekspertów prawnych Studenckiego Komitetu Jedności skierowanego do redaktora „Głosu Robotniczego” [w sprawie wywiadu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, prof. Janusza Górskiego – red.].
    • 1981-01-28, Podanie [Prezydium Komitetu Strajkowego Politechniki Łódzkiej skierowane do PTTK w Zgierzu o wypożyczenie śpiworów – red.].
    • 1981-01-28, Oświadczenie Rady Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie [w sprawie przyłączenia się do strajku studentów Łodzi poprzez przysłanie do nich swych przedstawicieli – red.].
    • 1981-01-27, Oświadczenie [Warszawskiej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów z wyrazami poparcia dla postulatów i strajku studentów Łodzi oraz zapowiedzią ewentualnej akcji protestacyjnej – red.].
    • 1981-01-27, Oświadczenie [Organizacji Uczelnianych Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wyższych Szkół Wrocławia z wyrazami poparcia dla postulatów studentów łódzkich – red.].
    • 1981-01-27, Oświadczenie [Warszawskiej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów z wyrazami poparcia dla postulatów i strajku studentów Łodzi oraz zapowiedzią ewentualnej akcji protestacyjnej – red.].
    • 1981-01-27, Oświadczenie Komitetu Strajkowego Politechniki Łódzkiej [w sprawie strajku okupacyjnego – red.].
    • Głogowski, Karol, 1981-01-27, Odpis listu ekspertów prawnych Studenckiego Komitetu Jedności skierowanego do redaktora „Głosu Robotniczego” [w sprawie wywiadu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, prof. Janusza Górskiego – red.].
    • 1981-01-26, Komunikat Zarządu Uczelnianego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego [z zebrania w dniu 26 I 1981 r. – red.].
    • 1981-01-27, Oświadczenie wrocławskiej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów skierowane [red.] do studentów Politechniki Wrocławskiej.
    • 1981-01-27, Komunikat Komitetu Strajkowego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi [Uniwersytetu Łódzkiego - red.].
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59960

Readers on-line: 220

Total number of users since Oct 1, 2013: 6114482

RSS Channels

OAI