English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

DK I/01.03 Dokumenty Delegatury Ambasady RP w Komi ASRR i ZPP

Publication structure:
 • DK I/01.03 Dokumenty Delegatury Ambasady RP w Komi ASRR i ZPP
  • Bujanow, […], Wiadomość specjalna [do tow. Czernyszewa dotycząca przesiedlenia obywateli RP z Komi ASRR do rejonów południowych ZSRR – red.]
  • Bujanow, […], Dyslokacja punktów zbornych dla przesiedlenia obywateli RP z Komi ASRR i innych obłasti
  • Turyszew, […], Pismo do tow. Parchaczewa dotyczące przesiedlenia obywateli RP do obwodu rostowskiego [nazwa red.]
  • Nadiejewa, […], Pismo do tow. Malkiewicza z informacją o przesiedleniu obywateli RP z Komi ASRR [nazwa red.]
  • Goldfarb, Mojżesz, Podanie [do tow. Turyszewa z prośbą o pozwolenie na wyjazd z Syktywkaru – red.]
  • Bujanow, […], Pismo do tow. Kuzniecowa z prośbą przygotowania wagonów dla przesiedlenia obywateli RP [nazwa red.]
  • Grubieckij, […], Spis obywateli RP mieszkających w Komi ASRR. [Wykaz rejonów wraz z liczbą ludności – red.]
  • Grubieckij, [...], Spis [Komisji obwodowych i rejonowych ds. pomocy społecznej dla ewakuowanych Polaków w ZSRR - red.]
  • Baszkin, […], Spis obywateli RP narodowości polskiej pozostających w więzieniach - stan na dzień 21 stycznia 1942 r.
  • Lizunow, […], Sprawozdanie [dla tow. Sziebieniowa opisujące nastroje wśród pracowników polskiej narodowości - red.]
  • Witos, Andriej, Rezolucja [w sprawie warunków bytowych i pracy obywateli polskich – red.]
  • brak autora, Sprawozdanie [dla tow. Turyszewa dotyczące wykroczeń popełnionych przez przedstawicieli Ambasady RP - red.]
  • Kot, Stanisław, Informacja dla obywateli RP o możliwości powrotu do Polski [nazwa red.]
  • Kabakow, [...], Baszkin, [...], Pismo do tow. Sziebieniowa dotyczące Polaków znajdujących się w więzieniach [nazwa red.]
  • Prokofjew, […], Pismo do tow. Sziebieniewa z prośbą o ewakuację Fajgiel Ejngorn do Polski [nazwa red.]
  • Borisow, […], Dane liczbowe dotyczące dzieci obywateli RP znajdujących się w poszczególnych przedszkolach w Komi ASRR
  • Tietierin, […], Telegram [z informacją o przystąpieniu obywateli polskich RP do polskich oddziałów na terenie ZSRR – red.]
  • Lizunow, [...], Pismo do tow. Kabakowa w spawie donosów na tow. Kuzniecowa [nazwa red.]
  • Kosygin, […], Pismo do tow. Wietoszyna dotyczące przesiedlenia dzieci obywateli polskich z domów dziecka do Polski [nazwa red.]
  • Borisow, [...], Pismo do tow. Turyszewa w sprawie przedszkoli, w których znajdują się dzieci obywateli RP [nazwa red.]
  • Bujanow, […], Pismo do tow. Kuzniecowa z prośbą o przygotowanie wagonów dla przesiedlenia obywateli RP [nazwa red.]
  • brak autora, Kopia noty Ludowego Komisariatu Spraw Międzynarodowych Komi ASRR [z informacją nt. artykułów żywnościowych dla domów dziecka i przedszkoli zapewnianych przez Ambasadę - red.]
  • Łodygin, [...], Notatka sprawozdawcza [dla tow. Taranienko informująca o obywatelach RP kierowanych do Armii Czerwonej i do Wojska Polskiego - red.]
  • Kosygin, […], Rozporządzenie dla tow. Wietoszkina w sprawie utworzenia Komisji ds. obywateli RP [nazwa red.]
  • Turyszew, [...], Wiadomość dotycząca tow. Grygiera i popełnionych przez niego wykroczeń [nazwa red.]
  • Winiarczik, […], Sprawozdanie informujące o przebiegu akcji pomocniczej dla obywateli polskich [nazwa red.]
  • Kuzniecow, […], Notatka sprawozdawcza [dla tow. Ignatowa informująca o nieprawidłowych działaniach przedstawicieli polskich w Komi ASSR - red.]
  • Mindina, [...], Czugajewa, [...], Akt [opisujący warunki bytowe obywateli polskich mieszkających w akademikach robotniczych - red.]
  • brak autora, Notatka sprawozdawcza [dla tow. Turyszewa zawierająca prośbę obywateli RP o zwolnienie z odbycia służby wojskowej w Armii Czerwonej - red.]
  • Grygier, [...], Kułagina, [...], Zaświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego przez Lejba Morgenszterna [nazwa red.]
  • brak autora, Spis dzieci obywateli RP mieszkających w domach dziecka w Komi ASRR
  • Grubieckij, […], Prośba o polepszenie warunków bytowych dla Polaków [nazwa red.]
  • Gryter, [...], Prośba do Sądu Najwyższego Komi ASRR w sprawie zwolnienia spod straży W. Morela [nazwa red.]
  • Turyszew, […], Pismo do tow. Mołotowa dotyczące przesiedlenia Polaków ewakuowanych z Komi [nazwa red.]
  • Szuczalin, [...], Pismo do tow. Turyszewa w sprawie zwolnienia spod straży skazanego W. Morela [nazwa red.]
  • Bujanow, […], Plan [przesiedlenia Polaków z Komi ASRR do południowych rejonów ZSRR – red.]
  • Bujanow, […], Pismo do tow. Turyszewa dotyczące przesiedlenia Polaków z Komi ASRR do południowych rejonów ZSRR [nazwa red.]
  • Zwieriew, […],Pismo skierowane do Przedstawiciela Rady Komisarzy Ludowych Komi ASSR dotyczące środków finansowych pochodzących z byłych funduszy polskich [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 864

Total number of users since Oct 1, 2013: 7737487

RSS Channels

OAI