English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

DK I/01.06 Dokumenty dotyczące organizacji szkolnictwa, domów dziecka i pracy dla obywateli II RP deportowanych do Komi ASRR

Publication structure:
 • DK I/01.06 Dokumenty dotyczące organizacji szkolnictwa, domów dziecka i pracy dla obywateli II RP deportowanych do Komi ASRR
  • Lizunow, [...], Załącznik nr 4 do uchwały RKL ASRR dotyczący organizacji szkół dla dorosłych w Komi ASRR dla kształcenia specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Lizunow, [...], Wyciąg z załącznika nr 1 do postanowienia RKL Komi ASRR w sprawie organizacji przedszkoli w Komi dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Lizunow, [...], Załącznik nr 3 do postanowienia RKL ASRR dotyczący organizacji szkół w Komi ASRR dla kształcenia dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Lizunow, [...], Załącznik nr 4 do postanowienia RKL ASRR dotyczący organizacji szkół dla dorosłych w Komi ASRR na 1940 r. dla kształcenia specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • brak autora, Pismo Zastępcy Komisarza Ludowego do Ludowego Komisariatu Edukacji Komi ASRR w sprawie organizacji szkół dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Lizunow, [...], Załącznik do uchwały zawierający informacje nt. organizacji przedszkoli w Komi ASRR dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Lizunow, [...], Załącznik nr 2 do uchwały RKL ASRR dotyczący organizacji przedszkoli w Komi ASSR dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Lizunow, [...], Załącznik nr 3 do uchwały RKL ASRR dotyczący organizacji szkół w Komi ASRR dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Strelcow, [...], Pismo do tow. Ponorowej w sprawie przygotowania szkół w specpasiołakch w Komi ASRR [nazwa red.]
  • Podorowa, […], Pismo do Rady Komisarzy Ludowych Komi ASRR dotyczące objęcia dzieci specpieriesieleńców nauką w szkołach [nazwa red.]
  • Politow, […], 1940-09-13, Pismo dotyczące organizacji nauki dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Politow, […], Zarządzenie nr 2 Ludowego Komisariatu w Komi ASRR z 13 września 1940 r. o kształceniu dzieci specpieriesieleńców-osadników
  • Czałanow, [...], Pismo informujące o raporcie Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR dotyczącego rozmieszczenia szkół dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Politow, […], Pismo do tow. Wołkowa informujące o postanowieniu Rady Komisarzy Ludowych Komi ASRR z dn. 29 maja 1940 r. dotyczącym organizacji szkół i internatów dla dzieci w specpasiołakach [nazwa red.]
  • Czałanow, […], Pismo do tow. Szypicyna z prośbą o wyjaśnienie korespondencji w sprawie nauczania dzieci specpieriesieleńców-osadników wraz z odręcznymi notatkami [nazwa red.]
  • Czałanow, [...], Pismo do tow. Szypicyna z prośbą o wyjaśnienie korespondencji w sprawie nauczania dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Podorowa, [...], Projekt postanowienia ustanowionego na posiedzeniach Rady Komisarzy Ludowych Komi ASRR z września 1940 r. o organizacji internatów przy szkołach dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Podorowa, [...], Raport o przygotowaniu nauczania dzieci specpieriesieleńców-osadników
  • Politow, […], Wykaz zawierający dane liczbowe dotyczące sieci szkół w Komi ASRR dla dzieci specpieriesieleńców-osadników, które mają być otwarte 1 września 1940 r. [nazwa red.]
  • Politow, […], Wykaz zawierający dane liczbowe dotyczące sieci przedszkoli, które mają być otwarte w Komi ASRR w 1940 r. dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • brak autora, Protokół Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR w sprawie postanowienia RKL Komi ASRR z 3 października 1940 r. dotyczącego organizacji nauki dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Lizunow, [...], Postanowienie [Rady Komisarzy Ludowych Komi ASRR o organizacji szkół i internatów dla dzieci specpieriesieleńców-osadników na rok szkolny 1940/41 - red.]
  • brak autora, Zarządzenie Ludowego Komisarza Oświaty z 10 października 1940 r. dotyczące organizacji szkolnictwa dla dzieci specpieriesieleńców-osadników w Komi ASSR [nazwa red.]
  • Szebieniew, [...], Pismo do tow. Chochołowa dotyczące organizacji nowych szkół w związku z przybyciem nowej grupy specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Liewicz, [...], Informacja [dotycząca kształcenia dzieci specpieriesieleńców-osadników w Komi ASRR - red.]
  • Nadiejewa, […], 1944-05-24, Wniosek [Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Komi ASRR skierowany do tow. Malkiewicza w sprawie wagonów dla przewozu obywateli polskich w miesiącach czerwcu i lipcu 1944 r. - red.]
  • brak autora, Informacja Ludowego Komisariatu Oświaty w Komi ASRR dotycząca kształcenia dzieci specpieriesieleńców-osadników oraz organizacji placówek kulturalnych [nazwa red.]
  • Bujanow, […], 1944-05-24, Raport specjalny Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Komi ASRR do tow. Czernyszowa dotyczący przesiedlenia obywateli polskich z Komi ASRR do południowych rejonów ZSRR [nazwa red.]
  • Liewicz, [...], Informacja dotycząca organizacji domów dziecka i edukacji szkolnej dla dzieci specpieriesieleńców-osadników na dzień 1 listopada 1940 r. [nazwa red.]
  • Bujanow, […], 1944-05-25, Pismo dotyczące przesiedlenia obywateli polskich z Komi ASRR w południowe rejony ZSRR [nazwa red.]
  • Podorowa, A., Raport [dotyczący organizacji kształcenia dzieci specpieriesieleńców-osadników w Komi ASRR - red.]
  • Nadiejewa, […], 1944-06-27, Pismo dotyczące wydatków związanych z transportem przesiedlanych obywateli polskich z Komi ASRR [nazwa red.]
  • Politow, […], Raport [dotyczący organizacji kształcenia dzieci specpieriesieleńców-osadników w Komi ASRR z dnia 15 listopada 1940 r. - red.]
  • Liewicz, [...], Pismo do Ludowego Komisariatu Oświaty w sprawie dzieci specpieriesieleńców-osadników w Komi ASRR [nazwa red.]
  • Bujanow, […], 1944-04-30, Plan [przesiedlenia obywateli polskich z Komi ASRR do Rostowskiej obłasti, Stawropolskiego i Krasnodarskiego Kraju - red.]
  • Podorowa, A., Budżet sporządzony przez Ludowy Komisariat Oświaty Komi ASRR na 1941 rok dotyczący wydatków na kształcenie dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Turyszew, [...], 1944-05-06, Pismo do tow. Pierowa dotyczące przesiedlenia obywateli polskich do Kotłasu - red.]
  • brak autora, Spis [Polaków uczących się w szkołach w Komi ASRR - red.]
  • brak autora, 1945-03-03, Notatka dotycząca domu dziecka w Wylgorcie zawierająca dane liczbowe przebywających tam dzieci [nazwa red.]
  • brak autora, 1945-03-03, Roczne sprawozdanie domu dziecka za 1945 r. [dotyczące dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, Komi ASRR, rejon syktywdyński - red.]
  • brak autora, 1945-03-30, Spis domów dziecka znajdujących się w poszczególnych miastach w Komi ASRR zawierający dane liczbowe przebywających tam dzieci - stan na styczeń 1945 r. [nazwa red.]
  • brak autora, 1945-04-08, Pismo dotyczące domu dziecka w Wylgorcie [nazwa red.]
  • Grubieckij, […], 1944, Spis zawierający dane liczbowe dotyczące obywateli polskich przebywających w Komi ASRR w poszczególnych rejonach [nazwa red.]
  • brak autora, 1945-01-08, Roczne sprawozdanie domu dziecka za 1945 r. [dla dzieci w wieku przedszkolnym, Komi ASRR, rejon sysolski - red.]
  • brak autora, 1945-01-01, Roczne sprawozdanie domu dziecka za 1945 r. [dla dzieci w wieku szkolnym, Komi ASRR, rejon sysolski - red.]
  • brak autora, 1944-01-01, Roczne sprawozdanie domu dziecka za 1944 r. [dotyczące dzieci w wieku przedszkolnym, Komi ASRR, rejon storożewski - red.]
  • Podorowa, A., Pismo do tow. Butyriewa dotyczące organizacji szkół dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Podorowa, A., Raport dotyczący organizacji szkół dla dzieci specpieriesieleńców-osadników w poszczególnych rejonach Komi ASRR [nazwa red.]
  • Podorowa, A., Sieć szkół powszechnej edukacji dla specpieriesieleńców-osadników na rok szkolny 1940-1941 [w poszczególnych rejonach Komi ASRR - red.]
  • Podorowa, A., Pismo do tow. Butyriewa dotyczące warunków bytowych oraz organizacji szkół, akademików dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Podorowa, A., b.d., Protokół [dotyczący organizacji pobytu i szkół dla dzieci specpieriesieleńców w poszczególnych rejonach w Komi ASRR - red.]
  • brak autora, Wykaz Ludowego Komisariatu Handlu Komi ASRR zawierający dane liczbowe dotyczące przekazanego obuwia dla dzieci obywateli polskich do poszczególnych rejonów Komi ASRR [nazwa red.]
  • brak autora, b.d., Spis zawierający dane liczbowe dotyczące dzieci przebywających w Komi ASRR w poszczególnych domach dziecka - stan na 1945 r. [nazwa red.]
  • brak autora, 1945, Informacja z 1945 r., Syktywkar [nazwa red.]
  • Bujanow, […], Rozmieszczenie punktów zbornych dla przesiedlanych obywateli polskich z Komi ASRR w inne rejony [wykaz - red.]
  • brak autora, 1940, Spis nauczycieli specpieriesieleńców-osadników w rejonie żeleznodorożnym w Komi ASRR - stan na 1 maja 1940 r.
  • brak autora, Zestawienie [zawierające liczbę dzieci specpieriesieleńców-osadników w poszczególnych rejonach i pasiołkach Komi ASRR - red.]
  • Podorowa, […], 1940, Pismo do Ludowego Komisariatu Oświaty RSFSR dotyczące planu rozmieszczenia szkół, przedszkoli, domów dziecka dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Podorowa, [...], Raport [dotyczący organizacji kształcenia dzieci specpieriesieleńców-osadników w Komi ASRR w poszczególnych rejonach Komi ASRR - red.]
  • Czernyszew, [...], Pismo do Naczelnika NKWD Komi ASRR z informacją o braku możliwości wykorzystania w pracy pedagogicznej specpieriesieleńców [nazwa red.]
  • brak autora, Zeszyt zawierający zestawienia szkół dla dzieci specpieriesieleńców-osadników i bieżeńców w poszczególnych rejonach Komi ASRR [nazwa red.]
  • Borisow, [...], Pismo zawierające wytyczne dotyczące organizacji szkół, internatów i przedszkoli dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Podorowa, A., Raport o stanie przygotowania szkół dla dzieci specpieriesieleńców-osadników w poszczególnych rejonach Komi ASRR [nazwa red.]
  • Potiemkin, W., Pismo do Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR dotyczące zapewnienia dzieciom specpieriesieleńców-osadników edukacji w nowym roku szkolnym [nazwa red.]
  • brak autora, Raport dotyczący przygotowania szkół dla dzieci specpieriesieleńców-osadników w poszczególnych rejonach Komi ASRR [nazwa red.]
  • Politow, […], Kopia pisma do tow. Łaginowa dotyczący planu zorganizowania szkół dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • brak autora, Spis nazwisk dzieci, Komi ASRR [nazwa red.]
  • Podorowa, [...], Pismo do Naczelnika zjednoczenia "Wyczegdolesu" w sprawie organizacji szkół dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Podorowa, [...], Pismo do NKWD Komi ASSR z prośbą o pozwolenie na pracę specpieriesieleńcom-osadnikom na stanowiskach pedagogów [nazwa red.]
  • brak autora, Wykaz zawierający nazwiska obywateli polskich uczących się w szkołach w Komi ASRR [ nawa red.]
  • Borisow, [...], Pismo do Ludowego Komisariatu Oświaty dotyczące organizacji szkół i domów dziecka dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • brak autora, Wykaz zawierający nazwiska dzieci uczących się w szkole w pasiołku Piewk w Komi ASRR [ nawa red.]
  • Czałanow, [...], Pismo dotyczące organizacji nauki dla dzieci specpieriesieleńców-osadników na nowy rok szkolny [nazwa red.]
  • brak autora, Wykaz zawierający dane liczbowe nt. domów dziecka w Komi ARSR [nazwa red.]
  • brak autora, Wykaz zawierający dane liczbowe nt. ewakuowanych dzieci w wieku szkolnym, Komi ASRR [nazwa red.]
  • Pietrowa, [...], Zestawienie [zawierające dane liczbowe nt. dzieci obywateli polskich oraz produktów wydanych do poszczególnych rejonów Komi ASRR - red.]
  • brak autora, Wykaz zawierający dane liczbowe dotyczące nauczania dzieci w wieku szkolnym w Komi ASRR wg naboru z 15 sierpnia 1940 r. [nazwa red.]
  • Agijewa, [...], Inwentarz mienia domu inwalidów, Komi ASRR [nazwa red.]
  • Czałanow, [...], brak daty, Pismo dotyczące organizacji szkół i internatów dla dzieci specpieriesieleńców [nazwa red.]
  • Popow, [...], 1940, Zarządzenie o organizacji szkół i przedszkoli dla dzieci Polaków przebywających w Komi ASRR [nazwa red.]
  • Lewicz, […], 1940, Informacja dotycząca kształcenia dzieci specpieriesieleńców-osadników w Komi ASRR - stan na 20 października 1940 r. [nazwa red.]
  • brak autora, 1940-07-27, Zarządzenie Ludowego Komisarza Oświaty RSFSR z 27 lipca 1940 r. dotyczące organizacji kształcenia dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Agijewa, [...], 1943-04-08, Psimo do Rady Komisarzy Ludowych Komi ASRR dotyczące organizacji domów inwalidów [nazwa red.]
  • Turyszew, [...], [1943-04-10], Pismo dotyczące organizacji polskich instytucji socjalnych w Komi ASRR [nazwa red.]
  • Rudko, [...], 1943-03-01, Informacja [zawierająca liczbę domów dziecka i przedszkoli w poszczególnych rejonach Komi ASRR - red.]
  • brak autora, Wyciąg z protokołu nr 20 posiedzenia biura Letskiego Komitetu Rejonowego WKP(b) z 16 maja 1940 r. [dotyczący organizacji szkoły dla dzieci specpieriesieleńców - red.]
  • Agijewa, [...], 1943-03-[09], Pismo do tow. Szebieniewa dotyczące organizacji polskich domów opieki socjalnej [nazwa red.]
  • Kapustin, [...], 1943-02-25, Akt [z 25 lutego 1943 r. dotyczący organizacji przedszkola - red.]
  • Kapustin, [...], 1943-02-28, Protokół [z 28 lutego 1943 r. zawierający wykaz wyposażenia dla przedszkola wraz z ich wyceną - red.]
  • Makarow, [...], 1943-04-19, Raport [dotyczący organizacji instytucji socjalnych w Komi ASRR - red.]
  • brak autora, 1943-02-24, Akt [z 24 lutego 1943 r. dotyczący organizacji przedszkola - red.]
  • Popow, [...], 1943-02-22, Protokół zdawczo-odbiorczy [z 22 lutego 1943 r. zawierający wykaz wyposażenia i produktów żywnościowych przeznaczonych dla przedszkola wraz z ich wyceną - red.]
  • Kapustin, [...], 1943-02-25, Akt [z 25 lutego 1943 r. dotyczący organizacji przedszkola - red.]
  • Popow, [...], 1943-02-23, Protokół zdawczo-odbiorczy [z 23 lutego 1943 r. zawierający wykaz wyposażenia, odzieży i produktów żywnościowych przeznaczonych dla domu dziecka wraz z ich wyceną - red.]
  • Chmielewska, [...], 1943-02-23, Protokół zdawczo-odbiorczy [z 23 lutego 1943 r. zawierający wykaz przedmiotów przeznaczonych dla przedszkola wraz z ich wyceną - red.]
  • Strelcow, [...], Pismo do Ludowego Komisarza Oświaty na temat orgaznizacji szkół dla dzieci specpieriesieleńców [nazwa red.]
  • brak autora, 1943-03-04, Streszczenie [zawierające liczbę domów dziecka, przedszkoli i domów inwalidów w poszczególnych rejonach Komi ASSR - red.]
  • Kapustin, [...], [1943-03-11], Protokół zdawczo-odbiorczy [z 11 marca 1943 r. zawierający wykaz wyposażenia i produktów żywnościowych przeznaczonych dla domu dziecka wraz z ich wyceną - red.]
  • Kapustin, [...], 1943-02-28, Akt [z 28 lutego 1943 r. dotyczący organizacji przedszkola - red.]
  • Rudko, [...], 1943-03-03, Informacja [zawierająca liczbę domów dziecka i przedszkoli w poszczególnych rejonach Komi ASRR - red.]
  • brak autora, 1948-07-19, Zestawienie [zawierające liczbę domów dziecka w poszczególnych rejonach Komi ASRR - stan na 1 lipca 1947 r. - red.]
  • brak autora, [1943], Informacja zawierająca liczbę obywateli polskich w Komi ASRR w poszczególnych rejonach na dzień 1 maja 1943 r. [nazwa red.]
  • brak autora, [1940], Spis dzieci [z podaniem wieku, narodowości i przynależności do klasy - stan na 10 grudnia 1940 r. - red.]
  • Titkow, [...], 1940-12-04, Pismo do Ludowych Komisariatów Oświaty ASRR zawierające wytyczne dotyczące organizacji szkół w specpasiołkach [nazwa red.]
  • Podorowa, [...], 1940-12-18, Pismo zawierające wytyczne dotyczące organizacji szkół oraz prośbę o przedstawienie protokołu nt. ich funkcjonowania [nazwa red.]
  • Szarapow, [...], 1940-12-23, Pismo do Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR dotyczące spraw związanych z powołaniem przedszkoli i szkół w Komi ASRR [nazwa red.]
  • Politow, […], [1940], Załącznik nr 3 dotyczący organizacji sieci szkół w Komi ASRR dla dzieci specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Politow, […], [1940], Załącznik nr 3 dotyczący organizacji sieci klubów, bibliotek w Komi ASRR dla specpieriesieleńców-osadników na 1940 r. [nazwa red.]
  • Politow, […], [1940], Załącznik nr 5 dotyczący organizacji szkół dla dorosłych w Komi ASRR na 1940 r. dla kształcenia specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • Lizunow, [...], [1940], Wyciąg dokumentu zawierającego wykaz przedszkoli w Komi ASRR na 1940 r. dla dzieci specpieriesieleńców-osadników Polaków [nazwa red.]
  • brak autora, 1943-02-09, Informacja [zawierająca liczbę polskich instytucji dobroczynnych w Komi ASRR - red.]
  • brak autora, 1942-12-05, Pismo do Przedstawiciela Rady Komisarzy Ludowych Komi ASRR informujące o organizacji w Syktywkarze punktów z dodatkową żywnością dla dzieci w wieku szkolnym [nazwa red.]
  • Kowaliew, [...], [1943], Protokół [z 17 lutego 1943 r. zawierający wykaz wyposażenia, produktów żywnościowych, odzieży i materiałów pościelowych dla domu dziecka wraz z ich wyceną - red.]
  • Potolicyn, [...], 1943-02-09, Wykaz adresów polskich instytucji dobroczynnych na terenie Komi ASRR [nazwa red.]
  • Tałanowa, [...], 1943-02-19, Spis inwalidów polskiego domu inwalidów w [Piezmogu] zawierający daty urodzenia i rok utraty pełnosprawności [nazwa red.]
  • Kowoliew, [...], [1943], Protokół zdawczo-odbiorczy [z 17 lutego 1943 r. zawierający wykaz wyposażenia i produktów żywnościowych przeznaczonych dla przedszkola wraz z ich wyceną - red.]
  • Agijewa, [...], 1943-02-20, Akt [z 20 lutego 1943 r. zawierający informacje nt. organizacji polskiego domu inwalidów w Piezmogu - red.]
  • Zawchoz-Borowskij, [...], 1943-02-19, Spis wyposażenia i odzieży dla polskiego domu inwalidów w Piezmogu [nazwa red.]
  • brak autora, Wykaz zawierający liczbę dzieci z klas I-IV objętych pomocą do 10 stycznia 1941 r. [nazwa red.]
  • Politow, […], [1940], Plan rozmieszczenia sieci publicznych placówek oświatowych dla specpieriesieleńców-osadników [nazwa red.]
  • brak autora, 1941-01-24, Roczne sprawozdanie domu dziecka za 1940 r. [w Komi ASRR, w rejonie storożewskim - red.]
  • brak autora, 1941-01-15, Roczne sprawozdanie domu dziecka za 1940 r. [w Komi ASRR, w rejonie sysolskim - red.]
  • brak autora, [1941], Spis dzieci w wieku szkolnym [zawierający datę urodzenia, narodowość i przynależność do klasy szkolnej - red.]
  • Liewicz, [...], 1941-12-09, Pismo zawierające wytyczne dotyczące organizacji domów dziecka i przedszkoli [nazwa red.]
  • Liewicz, [...], 1941-12, Pismo informujące o konieczności dostarczenia sprawozdania nt. organizacji kształcenia dzieci [nazwa red.]
  • Podorowa, A., 1941-[...]-24, Pismo zawierające wytyczne dotyczące organizacji szkół i przedszkoli dla dzieci wraz z prośbą o dostarczenie raportu dotyczącego organizacji szkolnictwa [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 441

Total number of users since Oct 1, 2013: 8419246

RSS Channels

OAI