English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/596.02 Korespondencja Julka Kamlera z rodziną - z ostatnich chwil dzieciństwa i czasu wojny (27 VI 1913 - 8 I 1919)

Publication structure:
 • AW III/596.02 Korespondencja Julka Kamlera z rodziną - z ostatnich chwil dzieciństwa i czasu wojny (27 VI 1913 - 8 I 1919)
  • Kamler, Julek, 1918-01-28, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler w sprawie śmierci dziadka, zawierający także kolejną prośbę o zaprzestanie starań o jego uwolnienie [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1918-01-18, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z ponowną prośbą o zaprzestanie osobistych starań o uwolnienie i wyrazem nadziei pokładanej w Radzie Regencyjnej [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1918]-07-16, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler zawierający informację o nominacji na podporucznika 1 Pułku Ułanów, znośnych warunkach życia i urlopie [nazwa red.].
  • Skarżyński, Marian, 1918-02-28, Kartka Mariana Skarżyńskiego do Julka Kamlera dotyczący badań lekarskich i prośby o zdobycie informacji w pewnej ważnej sprawie [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-12-26, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z opisem Świąt Bożego Narodzenia oraz warunków obozowych [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917]-12-24, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z życzeniami świątecznymi [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1918-01-15, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z prośbą o zaprzestanie starań o jego uwolnienie, zniechęceniem monotonnością życia obozowego oraz pytaniem o zdrowie dziadka [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1918-01-08, List Julka Kamlera do matki Amelii Kamler z opisem warunków, w jakich przebywa, prośbą o przesłanie kilku potrzebnych rzeczy oraz żalem z powodu braku wieści od rodzeństwa [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917], Koperta zaadresowana przez Julka Kamlera do rodziców [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler wyrażająca brak nadziei na uwolnienie oraz podziękowania za paczki z jedzeniem [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917]-12-20, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z opisem warunków w obozie oraz prośbą o orzechy [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917]-12-19, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o znośnych warunkach w nowym obozie jenieckim, poprawie pogody i dobrym zaopatrzeniu [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-10-27, Kartka Julka Kamlera do ojca Leopolda Juliusza Kamlera w sprawie zdrowia członków rodziny oraz z podziękowaniem za starania o uwolnienie go z obozu [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-10-27, Kartka Julka Kamlera do matki Amelii Kamler z pytaniami o przebieg choroby i zdrowie [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917]-11-07, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler dotycząca listu z domu a także zawierająca prośbę o tytoń [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917]-11-04, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o otrzymaniu paczki z mydłem i tytoniem [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917-09], List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o otrzymaniu dwóch listów z 10 zł oraz prośbą o załatwienie zajęcia i paszportu w związku z oczekiwanym wyjściem z obozu [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-10-06, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler o braku pożywienia w obozie i w związku z tym prośbą o regularne przysyłanie paczek [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917]-10-09, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler o wyjeździe wielu jeńców do domów i żalu z powodu straconego czasu spędzonego w obozie [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917]-10-18, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler o braku wiadomości z domu i konieczności sprzedawania mienia, by przeżyć [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-09-10, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z pomysłem ucieczki z obozu, prośbą o załatwienie paszportu i kryjówki oraz o staraniach o urlop [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-09-16, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o otrzymaniu pierwszego listu z domu i nadziejami na uwolnienie [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-09-26, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler dotyczący paczki z domu i oczekiwań na uwolnienie [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-09-30, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler w sprawie starań o uwolnienie [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917]-08-08, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z podziękowaniem za list i paczkę oraz z prośbą o przesłanie kolejnej partii jedzenia [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917]-08-12, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler informujący o problemach z cenzurą i oraz wyrażający podziw dla działalności kaliskiego oddziału Ligi Kobiet Polskich [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917]-08-19, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o wyjściu niektórych jeńców z obozu po staraniach ich rodzin w Warszawie oraz prośbą o cywilne ubranie i jedzenie [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-09-09, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z prośbą o starania w sprawie uwolnienia go z obozu [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-05-20, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler zawierająca narzekania na brak listów z domu, podziękowania za przesłane paczki i zapowiedź urlopu w czerwcu [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-06-03, Kartka pocztowa Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler ze zdjęciem mostu na Narwi zawierająca informacje o zawodach legionowych na Agrykoli [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-07-17, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o wyjeździe w kaliskie i prośbą o zaopiekowanie się jego ubraniem [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917]-08-04, List Julka Kamlera do ojca Leopolda Juliusza Kamlera z prośbą o udanie się do Komitetu Opieki nad Jeńcami w sprawie uwolnienia go z obozu i przesłanie paczki z jedzeniem [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-05-16, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z opisem wiosny oraz prośbą o przysłanie żyłek i haczyków [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-05-13, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o łowieniu ryb w Narwi oraz pozdrowieniami imieninowymi dla Zosi [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-04-21, Kartka Julka Kamlera do Heli Kamewskiej [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-04-20, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o wynikach raportu w sprawie matury, oraz obawami dotyczącymi przygotowania się do egzaminów [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-04-10, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o raporcie w sprawie matury i życzeniami imieninowymi dla ojca [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-03-31, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z wiadomością o zdanych egzaminach i oczekiwaniu na dyplom oraz o komplikacjach z wyjazdem na Święta Wielkanocne [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917]-03-02, List Julka Kamlera do matki Amelii Kamler z życzeniami imieninowymi i wytłumaczeniem niemożności przyjazdu na przyjęcie [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917]-03-16, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o przerwie w nauce i egzaminach, podziękowaniami za marki, a także o gościnności chłopów [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917]-02-19, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler dotycząca manewrów pod Ostrołęką (potyczek szkoły oficerskiej z podoficerską) i egzaminu próbnego, zawierająca także prośbę o przysłanie marek [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917-03], Fragment listu Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler dotyczący egzaminów oficerskich, wykładów i ćwiczeń w szkole oraz marzeń o urlopie, zawierający także wzmiankę o wojnie polsko-rosyjskiej z 1831 roku [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-02-05, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z dalszymi wrażeniami z ćwiczeń z lancami oraz informacją o wydzieleniu ze szwadronu czterdziestoosobowej szkoły podoficerskiej [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-01-08, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z wiadomościami na temat rozpoczętej szkoły oficerskiej a także prośbą o książkę i kilka kajetów [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-01-25, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją na temat szczęśliwej podróży, pogody i mającej rozpocząć się niedługo szkole oficerskiej [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1917]-01-28, Kopia kartki Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler na temat ćwiczeń z lancami i ich konsekwencjach dla zdrowia oraz z informacją o braku wieści na temat szkoły oficerskiej [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-01-11, Kartka pocztowa od Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler ze zdjęciem spalonej Ostrołęki wyrażająca żal z powodu braku listów z domu [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-01-17, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z opisem powszedniego dnia żołnierza i radą dla Janka, by porzucił myśl o zostaniu kawalerzystą [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-01-03, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z wrażeniami po powrocie z urlopu, opisem warunków, w których obecnie przebywa Julek, informacją o otrzymaniu paczek [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1917-01-08, Kartka pocztowa od Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler ze zdjęciem spalonej Ostrołęki [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1916-08-10, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o uspokojeniu się wydarzeń na linii frontu, tęsknocie za domem i pierścionku dla Lusi [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1916]-09-13, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacjami o sytuacji na froncie, spalonych wsiach i pełnionym wkrótce patrolu [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1916-07-20, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler dotycząca chęci przyjazdu do Warszawy na urlop, przewidywań długich walk z Rosjanami oraz zawierająca zapewnienia Julka dementujące negatywne plotki o Legionach [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1916]-07-23, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacjami o pięciodniowych walkach, spodziewanych okropnych wieściach w prasie o sytuacji na froncie oraz narzekaniami na Austriaków [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1916-03-31, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o szczepieniach przeciwko chorobom zakaźnym [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1916-03-22, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler dotycząca budowy brzozowej stajni na miejscu postoju i ograniczenia długości wysyłanych pocztą listów [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1916-04-16, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z opisem przygotowań do Świąt Wielkanocnych i informacją o planowanym rozpoczęciu walk w maju [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1916-03], List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z opisem wiosny, informacją o comiesięcznych patrolach i życzeniami imieninowymi dla ojca [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1916-05-22, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler dotycząca manifestacji w dniu 3 maja, marzeniach o wejściu Legionów do Warszawy i nudzie z powodu braku walk [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1916-04-20], List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z opisem ostatnich przygotowań do Świąt Wielkanocnych i fotografiach robionych z kolegami [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1916]-07-01, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacjami o aktualnej sytuacji na froncie i wyrazami radości z tego, że nie ma z nimi Austriaków, którzy szybko poddawali się nieprzyjacielowi [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1916]-06-22, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacjami o aktualnej sytuacji na froncie [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1915], List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o otrzymaniu kartek od mamy i Janka, prośbą o ciepłe ubranie oraz uwagami o urlopie [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1915], List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler ze wspomnieniem czasów spędzonych w okopach, żalem po zaginięciu paczki i informacją o stanie zdrowia [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1915], List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z podziękowaniami za listy, informacją o wycofaniu się wojsk w walce z Rosjanami, opisem Świąt Bożego Narodzenia i chrztu ułańskiego [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1915], List Julka do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o nowych zadaniach na froncie, uwagami o Józefie Piłsudskim i misji Legionów oraz pomysłem prywatnej nauki po wojnie [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1916]-02-28, Kartka Julka Kamlera rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o przydzieleniu plutonu Julka do Prusaków, patrolowaniu okolicznych lasów i organizowanych polowaniach na dziki [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1916-01-16, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler dotyczący choroby matki, a także wyrażający żal z powodu postoju w rezerwie i zniechęcenie obojętnością Warszawy na wydarzenia na froncie [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1916-03-03, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler dotycząca udanego polowania na ptaki [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1916-02-29, Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler dotycząca nieudanego polowania z powodu braku zwierzyny [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1915], Krótkie pozdrowienia dla rodziców od Julka Kamlera znad Wisły [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1915], Krótka informacja dla rodziny od Julka Kamlera na temat aktualnej odległości wojska od Warszawy i samopoczucia [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1915], Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o pierwszych potyczkach oraz ze wspomnieniami domowego jedzenia [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1915], List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z opisem walk, wyglądu okopów i pola bitwy [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1915-10], Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z radosną informacją o zostaniu ułanem i żalem wyrażonym z powodu braku wieści z domu [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1915], Kartka Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z informacją o otrzymaniu paczki i o zachwycie p. Skrzyneckiego nad domem rodzinnym Julka [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1915], Kartka z podziękowaniem III Szwadronu III Plutonu Ułanów dla państwa Kamlerów [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1916-02-09, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler z prośbą o nieprzysyłanie żadnych niepotrzebnych paczek z powodu drożyzny w Warszawie i informacją o planowanym podjęciu walk na wiosnę [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1913-06-27, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler m.in. z opisem wyczynów podczas jazdy konnej [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1914-08-20, List Julka Kamlera do stryja z informacjami o członkach rodziny oraz rozważaniami na temat konieczności obrony ojczyzny, napisany na papierze firmowym Zakładu Stolarskiego Leopolda Kamlera [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, 1919-01-08, Telegram Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler o treści [red.]: jestem zdrów i całuję was = Julek.
  • brak autora, Korespondencja [nieznanego autora - red.] z frontu ukraińskiego - fragment bitwy pod D.
  • Kamler, Julek, 1918-12-21, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler zawierający słowa uznania dla swojego plutonu i pytania dotyczące Janka i Jurka [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, [1918]-11-10, List Julka Kamlera do rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler zawierający żal z powodu braku odpowiedzi na listy, wiadomości z frontu oraz domysły na temat przyszłości Legionów i Polski [nazwa red.].
  • Kamler, Julek, b.d., Telegram Julka Kamlera rodziców Leopolda Juliusza i Amelii Kamler o treści [red.]: zdrów i cały ucałowanie = Julek.
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 1378

Total number of users since Oct 1, 2013: 9363253

RSS Channels

OAI