English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/641.07 Materiały osobiste Tadeusza Szumańskiego

Publication structure:
 • AW III/641.07 Materiały osobiste Tadeusza Szumańskiego
  • brak autora, Biogram Tadeusza Szumańskiego [nazwa red.]
  • brak autora, 1983-10-09, Wiersz [red.]: Wilno
  • Boniecki, Jan, Pismo Dyrektora Archiwum Dokumentacji Mechanicznej do Emila Mieszkowskiego z podziękowaniem za przekazanie zbioru pozytywów i negatywów fotogeafa Tadeusza Szumańskiego [nazwa red.]
  • Mieszkowski, Emil, 1995-01-20, Pismo do Ambasady Brytyjskiej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce dotyczące zbioru fotografii zrobionych przez Tadeusza Szumańskiego w czasie II wojny światowej [nazwa red.]
  • Kula, [...], Przepustka Kwatery Głównej 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej wydana Tadeuszowi Szumańskiemu kwaterującemu w Macerata [nazwa red.]
  • Jurewicz, [...], 1942, Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji instruktora nauki jazdy dla Szumańskiego Tadeusza wydane przez Komendanta Szkoły Kierowców Samochodowych [nazwa red.]
  • brak autora, Linoryt przedstawiający przedstawicieli "klasy robotniczej" niosących czerwony sztandar z podpisem "1 Maj" [nazwa red.]
  • brak autora, 1976-10-19, Pismo z Bureau Central d'Archives Administratives Militaries do Tadeusza Szumańskiego w sprawie przebiegu służby wojskowej [nazwa red.]
  • brak autora, 1964-12, Tłumaczenie listu Army Records Centre (Polish) skierowanego do Tadeusza Szumańskiego w sprawie służby wojskowej [nazwa red.]
  • Szumański, Tadeusz, 1977-07-31, Pismo do Henryka Szklarza, Naczelnego Dyrektora Centrali Zbytu Stali dotyczące pracy w Centrostali [nazwa red.]
  • brak autora, Zaświadczenie wydane Tadeuszowi Szumańskiemu przez Bureau Central d'Archives Administratives Militaries o przebiegu służby wojskowej [nazwa red.]
  • brak autora, 1977-11-08, Pismo Rady Zakładowej "Centrostal" do Tadeusza Szumańskiego z informacją o planowanej Związkowej Konferencji Sprawozdawczej [nazwa red.]
  • Szklarski, Henryk, 1977-08-10, Pismo do Tadeusza Szumańskiego informujące o rozwiązaniu umowy o pracę [nazwa red.]
  • brak autora, Portret [Tadeusza Szumańskiego] [nazwa red.]
  • Orzechowska, Ewa, 1977-11-28, Świadectwo pracy [wydane przez "Centrostal" Centralę Zbytu i Stali dla Tadeusza Szumańskiego - red.]
  • Walkowiak, Seweryn, 1947-09, W ośmiolecie wydania pierwszego numeru 1-go śląskiego konspiracyjnego pisma "Ku Wolności" [broszura - red.]
  • brak autora, Katalog wystawy fotograficznej "Winter 1947 in Yorkshire"
  • brak autora, 1953-03-31, Pismo do Tadeusza Szumańskiego z informacją o przyznaniu nagrody pieniężnej z Dyrektorskiego Funduszu Nagród [nazwa red.]
  • Szumański, Tadeusz, 1949-06-28, Pismo do Działu Personalnego Centrali Handlowej Żelaza i Stali w sprawie powołania na Szefa Działu Towarowego [nazwa red.]
  • brak autora, 1964-12-21, Zaświadczenie wydane Tadeuszowi Szumańskiemu przez Army Records Centre (Polish) w sprawie przebiegu służby wojskowej [nazwa red.]
  • Szumański, Tadeusz, 1953-05-05, Pismo do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetycznego w sprawie skorygowania miesięcznej normy zużycia energii elektrycznej [nazwa red.]
  • brak autora, 1964-12-21, Pismo do Tadeusza Szumańskiego w sprawie przebiegu służby wojskowej [nazwa red.]
  • brak autora, 1946-12, Zaświadczenie o służbie Tadeusza Szumańskiego w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie [nazwa red.]
  • Soboniewski, Stanisław, 1944-05-16, Zaświadczenie [dotyczące obowiązków służbowych Tadeusza Szumańskiego związanych z opisywaniem zdjęć w Oddziale Fotograficznym Armii Polskiej na Wschodzie w Neapolu - red.]
  • Jacuński, [...], 1945-03-12, Legitymacja upoważniająca Tadeusza Szumańskiego do noszenia Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino [nazwa red.]
  • Kula, [...], 1946-03-23, Dokumenty Tadeusza Szumańskiego: Przepustka wydana przez 1 Brygadę Strzelców 3 Baon 7 Komp.; Przepustka wydana przez Szkołę Kierowców Samochodowych 1 Samodzielnej Brygady Strzelców; Legitymacja uprawniająca do noszenia odznaczeń brytyjskich [nazwa red.]
  • brak autora, 1942, Legitymacja Nr 360 por. Stefana Mieszkowskiego uprawniająca do noszenia odznaki I Sam. Brygady Strzelców [nazwa red.]
  • brak autora, 1947-03-16, Artykuł pt. "Ramię pancerne" [nazwa red.]
  • brak autora, [1947], Nabożeństwo w rocznicę Monte Cassino [notka prasowa - red.]
  • brak autora, [1944], Linoryt przedstawiający wojsko w Osimo we Włoszech [nazwa red.]
  • Kawecki, [...], 1947-04-08, Dokumenty Tadeusza Szumańskiego: Legitymacja upoważniająca do noszenia Krzyża Walecznych; Legitymacja Odznaki Pamiątkowej 2 Korpusu [nazwa red.]
  • brak autora, 1937-03-30, Pismo do Tadeusza Szumańskiego z informacją o przyznaniu podwyżki [nazwa red.]
  • brak autora, 1938-08-09, Pismo do Tadeusza Szumańskiego w sprawie ubezpieczenia od następstw wypadków [nazwa red.]
  • brak autora, 1936-10-15, Pismo do Tadeusza Szumańskiego dotyczące wycofania wypowiedzenia i podniesienia wynagrodzenia [nazwa red.]
  • brak autora, Zawiadomienie o ślubie Wandy Wesołowskiej i Tadeusza Szumańskiego [nazwa red.]
  • Czarnecki, [...], 1941-03-22, Prawo jazdy Tadeusza Szumańskiego służącego w 1 Brygadzie Strzelców w Szkocji [nazwa red.]
  • Czarnecki, [...], 1941-03-22, Świadectwo ukończenia kursu Kierowców Samochodowych 1 Brygady Strzelców w Szkocji [nazwa red.]
  • brak autora, Ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla b. zaboru pruskiego [broszura wydana przez Krakowskie Towarzystwo Ubezpieczeń "Florjanka" Spółka Akcyjna w Krakowie - red.]
  • brak autora, 1939-01-23, Pismo do Tadeusza Szumańskiego z informacją o przyznaniu pensji [nazwa red.]
  • Skowroński, Aleksander, ks., 1934-03-10, Upomnienie dotyczące niezapłacenia podatku kościelnego przez Tadeusza Szumańskiego [nazwa red.]
  • brak autora, 1934-02-08, Karta Ubezpieczeniowa Tadeusza Szumańskiego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych [nazwa red.]
  • brak autora, Topograficzna mapa Katowic i okolic wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny [nazwa red.]
  • brak autora, [...]-04-18, Pismo do Tadeusza Szumańskiego dotyczące wynagrodzenia za prowadzenie lekcji [nazwa red.]
  • Szumański, Tadeusz, 1936-09-26, Pismo do K. Wretowskiego, Kierownika Biura Sprzedaży "Huty Pokój" wypowiadające warunki umowy o pracę [nazwa red.]
  • brak autora, 1935-10-01, Pismo do Tadeusza Szumańskiego z informacją o włączeniu w poczet pracowników Biura Sprzedaży "Huty Pokój" [nazwa red.]
  • brak autora, 1935-07-01, Pismo do Tadeusza Szumańskiego z informacją o przyjęciu do pracy [nazwa red.]
  • brak autora, 1935-03-30, Świadectwo [pracy Tadeusza Szumańskiego w fabryce maszyn i kotłów parowych - red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 427

Total number of users since Oct 1, 2013: 6494079

RSS Channels

OAI