English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/154 Kolekcja Zofii Kucharzów

Publication structure:
 • AW III/154 Kolekcja Zofii Kucharzów
  • Kucharzów, Stanisław, [1939-09-01], Kopia listu do Zofii Kucharzów - zapewnienie o dobrym zdrowiu, informacja o przesłaniu pieniędzy - red.]
  • Kucharzów, Stanisław, 1939-12-23,Kopia listu do Zofii Kucharzów - marzenie o spotkaniu, prośba o przesłanie informacji rodzicom i o obszerniejszy list - red.]
  • Kucharzów, Stanisław, 1940-02-10, Kopia listu do Zofii Kucharzów - o wspólnych marzeniach, ostatnich miejscach pełnienia służby, o stracie rzeczy wartościowych, modlitwach o zdrowie najbliższych, o zajęciach uwięzionych, prośba o paczkę - red.]
  • Kucharzów, Stanisław, [1940-03-05], Kopia listu do Zofii Kucharzów - informacje o zimie i wieściach z kraju, bombardowaniu Lublina, prośba o zabezpieczenie rzeczy osobistych - red.]
  • brak autora, 1942-04-17, List do Zofii Kucharzów w sprawie miejsca pobytu męża Stanisława - red.]
  • brak autora, [1942]-08-14, Zaświadczenie o ewakuacji trzech kobiet z ZSRR do Iranu skierowane do Zofii Kucharzów [nazwa red.]
  • brak autora, 1942-08-18, Poświadczenie [Ambasady Polski w ZSRR o uznaniu Zofii Kucharzów za żonę przebywającego w niewoli w Kozielsku Stanisława Kucharzowa - red.]
  • brak autora, 1946-09-10, Odpowiedź w sprawie zaginięcia Stanisława Kucharzowa [nazwa red.]
  • brak autora, 1947-03-13, Odpis listu z Dowództwa Polskich Sił zbrojncyh w ZSRR do Zofii Kucharzów w sprawie miejsca pobytu męża Stanisława z 1942 z Jangi-Jul (ZSRR) [nazwa red.]
  • brak autora, 1947-06-24, Zaświadczenie [o wniesieniu przez Zofię Kucharzów sprawy o uznanie męża Stanisława za zmarłego do Sądu Grodzkiego w Bytomiu - red.]
  • brak autora, Pismo Państwowego Zakładu Emerytalnego do Zofii Kucharzów w sprawie przyznania pensji wdowiej [nazwa red.]
  • brak autora, 1953-05-02, Odpis skrócony aktu zgonu [Stanisława Kucharzowa - red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 430

Total number of users since Oct 1, 2013: 8577772

RSS Channels

OAI