English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/277 Dokumentacja osobista i zawodowa

Publication structure:
 • AW III/277 Dokumentacja osobista i zawodowa
  • brak autora, Karta legitymacyjna [Stefana Wendorffa - ucznia IV klasy oddziału Warszawskiej Szkoły Handlowej Siedmioklasowej Zgromadzenia Kupców - red.]
  • brak autora, Wyciąg z wykazu postrzeżeń co do sprawowania i postępów ucznia klasy II Warszawskiej Szkoły Handlowej Siedmioklasowej Zgromadzenia Kupców [świadectwo szkolne za rok 1906/7 Stefana Wendorffa - red.]
  • brak autora, Wyciąg z wykazu postępów i sprawowania ucznia klasy III Warszawskiej SzkołyHandlowej Siedmioklasowej Zgromadzenia Kupców [świadectwo szkolne za rok 1907/8 Stefana Wendorffa - red.]
  • brak autora, Wyciąg z wykazu postępów i sprawowania ucznia klasy IV Warszawskiej Szkoły Handlowej Siedmioklasowej Zgromadzenia Kupców [świadectwo szkolne za rok 1908/9 Stefana Wendorffa - red.]
  • brak autora, Wyciąg z wykazu postępów i sprawowania ucznia klasy V Warszawskiej Szkoły Handlowej Siedmioklasowej Zgromadzenia Kupców [świadectwo szkolne za rok 1909/10 Stefana Wendorffa - red.]
  • brak autora, Wyciąg z wykazu postępów i sprawowania ucznia klasy VI Warszawskiej Szkoły Handlowej Siedmioklasowej Zgromadzenia Kupców [świadectwo szkolne za rok 1910/11 Stefana Wendorffa - red.]
  • brak autora, Wyciąg z wykazu postępów i sprawowania ucznia klasy VII Warszawskiej Szkoły Handlowej Siedmioklasowej Zgromadzenia Kupców [świadectwo szkolne za rok 1911/12 Stefana Wendorffa - red.]
  • brak autora, Świadectwo ukończenia Warszawskiej Szkoły Handlowej Siedmioklasowej Zgromadzenia Kupców [nazwa red.]
  • brak autora, Kollegienbuch fur die Studierenden Stadtische Handelshochschule St. Gallen [indeks Stefana Wendorffa za lata 1912/14 - red.]
  • brak autora, 1913-01-07, Dyplom Miejskiej Szkoły Handlowej w St. Gallen [dla Stefana Wendorffa - red.]
  • Kostanecki, Antoni, 1918-11-06, Matrykuła poświadczająca przyjęcie do grona obywateli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego Stefana Wendorffa [nazwa red.]
  • brak autora, 1918-11-16, Zaświadczenie, że Stefan Wendorff jest studentem wydziału prawnego wystawione wcelu zwolnienia ze służby wojskowej [nazwa red.]
  • brak autora, Dowód osobisty akademicki [wystawiony na Stefana Wendorffa - red.]
  • brak autora, 1922-10-24, Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Kwalifikacyjno-Egzaminacyjnej [w sprawie zaliczenia przedmiotów przez Stefana Wendorffa jako studenta, który przyszedł z innego zakładu naukowego - red.]
  • brak autora, Wykaz wykładów i ćwiczeń [Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie za rok akademicki 1922/23 Stefana Wendorffa - red.]
  • brak autora, 1918-07-12, Nominacja dla Stefana Wendorffa na urząd Sekretarza w Królewsko-Polskim Ministerstwie Skarbu [nazwa red.]
  • brak autora, 1918-11-11, Przydzielenie urlopu bezterminowego dla Stefana Wendorffa celem wstąpienia do służby wojskowej [nazwa red.]
  • brak autora, 1926-08-14, Nominacja dla Stefana Wendorffa na stanowisko prowizorycznego urzędnika administracyjnego I kategorii VIII stopnia służbowego w Poleskim Urzędzie Wojewódzkim w Brześciu nad Bugiem [nazwa red.]
  • Dyrektor Szkoły Morskiej w Tczewie, 1926-10-14, List z podziękowaniami za poparcie w sprawie przeniesienia szkoły do Grudziądza [nazwa red.]
  • brak autora, 1926-10-26, Zawiadomienie o przeniesieniu Stefana Wendorffa z Poleskiego Urzędu Wojewódzkiego do Starostwa w Łunińcu [nazwa red.]
  • brak autora, 1927-11-11, Pismo wojewody z informacją o wydelegowaniu do Stolina Sefana Wendorffa celem pełnienia obowiązków starosty [nazwa red.]
  • brak autora, 1927-01-04, Nominacja dla Stefana Wendorffa na stanowisko stałego pełnomocnika do rozstrzygania w Komisjach mieszanych [nazwa red.]
  • Jaroszyński (podsekretarz stanu), 1927-02-19, Nominacja dla Stefana Wendorffa na stanowisko zastępcy delegata Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Wojewódzkiej Radzie Naprawy Ustroju Rolnego w Brześciu nad Bugiem [nazwa red.]
  • dr. Zymirski, 1927-03-05, Zawiadomienie o udzieleniu 7-dniowego urlopu Stefanowi Wendorffowi [nazwa red.]
  • Składkowski Sławoj, 1927-03-26, Nominacja dla Stefana Wendoffa na stanowisko Kierownika Starostwa w Stolinie [nazwa red.]
  • brak autora, 1928-01-05, Decyzja o odmownym rozpatrzeniu wniosku Wojewody w sprawie wyższego uposażenia Stefana Wendorffa jako Kierownika Starostwa w Stolinie [nazwa red.]
  • brak autora, 1928-04-03, Nominacja Stefana Wendorffa na honorowego członka Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolinie [nazwa red.]
  • Składkowski Sławoj, 1928-04-11, Nominacja dla Stefana Wendorffa na stanowisko Starosty powiatowego w Stolinie [nazwa red.]
  • Składkowski Sławoj, 1928-07-11, Nominacja dla Stefana Wendorffa na stanowisko Starosty powiatowego w Stolinie [nazwa red.]
  • Zabierzowski (p.o. Dyrektor Departamentu), 1928-09-22, Pismo do wojewody poleskiego w sprawie uregulowania stosunku do służby wojskowej Stefana Wendorffa [nazwa red.]
  • brak autora, 1929-07-02, Podziękowanie za przygotowanie pobytu słuchaczy Wyższej Szkoły Wojennej w województwie poleskim [nazwa red.]
  • brak autora, 1929-12-18, Zaświadczenie [o pełnieniu funkcji Starosty Powiatowego w Stolinie przez Stefana Wendorffa - red.]
  • brak autora, 1930-03-18, List wyjaśniający powody zmian personalnych, w tym nominację Stefana Wendorffa na stanowisko Naczelnika Wydziału VII [nazwa red.]
  • brak autora, 1930-03-24, Podziękowanie dla Stefana Wendorffa za zorganizowanie pobytu Dowódcy Okręgu Korpusu nr IX w województwie poleskim [nazwa red.]
  • Józewski, Henryk, 1930-03-28, Nominacja dla Stefana Wendorffa na stanowisko Naczelnika Wydziału w VI stopniu służbowym w Poleskim Urzędzie Wojewódzkim nazwa red.]
  • Józewski, Henryk, 1930-04-29, Nominacja dla Stefana Wendorffa na stanowisko Naczelnika Wydziału w VI stopniu służbowym w Poleskim Urzędzie Wojewódzkim [nazwa red.]
  • Pieracki, Bronisław, 1931-09-07, Nominacja dla Stefana Wendorffa na stanowisko starosty powiatowego brzeskiego w Brześciu nad Bugiem [nazwa red.]
  • Pieracki, Bronisław, 1932-10-06, Nominacja dla Stefana Wendorffa na stanowisko starosty morskiego w Wejherowie [nazwa red.]
  • Pieracki, Bronisław, 1934-01-20, Pismo zawiadamiające Stefana Wendorffa o zaszeregowaniu do VI grupy uposażenia [nazwa red.]
  • Raczkiewicz, Władysław, 1936-03-30, Nominacja dla Stefana Wendorffa na stanowisko Wicewojewody w Urzędzie Wojewódzkim Łódzkim [nazwa red.]
  • brak autora, 1937-11-29, Pismo do Stefana Wendorffa informujące o sposobie odbioru odznaki Złotego Krzyża Zasługi [nazwa red.]
  • Wendorff, Stefan, 1938-05, Pismo do Ministra Przemysłu i Handlu omawiające gospodarkę przedsiębiorstw włókienniczych okręgu łódzkiego w roku 1936 [nazwa red.]
  • brak autora, 1938-05, Załącznik: tabelą z danymi 49 firm [nazwa red.]
  • Wendorff, Stefan, 1938-09-27, Prośba do Ministra Spraw Wewnętrznych o przeniesienie w stan spoczynku z powodów zdrowotnych [nazwa red.]
  • Józewski, Henryk, 1938-10-12, Pismo do Stefana Wendorffa o zarządzeniu poddania się badaniu komisji lekarskiej [nazwa red.]
  • Salak, B., 1938-10-15, Odpis orzeczenia Komisji Lekarskiej II-ej instancji przy Urzędzie Wojewódzkim Łódzkim [stwierdzające niemożność pełnienia dalszej służby państwowej przez Stefana Wendorffa -red.]
  • brak autora, 1938-10-14, Świadectwo lekarskie [Stefana Wendorffa - red.]
  • Składkowski, Sławoj, 1938-10-21, Decyzja o przeniesieniu w stan spoczynku Stefana Wendorffa wobec orzeczenia komisji lekarskiej [nazwa red.]
  • Korsak, Władysław, 1938-11-18, Zwolnienie z obowiązków Przewodniczącego Komisji Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Łódzkiego Stefana Wendorffa [nazwa red.]
  • brak autora, 1937-08-06, Zaproszenie dla Stefana Wendorffa na raut z okazji otwarcia XVII Międzynarodowych Targów Wschodnich we Lwowie [nazwa red.]
  • brak autora, 1930-11-08, Dyplom nadania orderu Krzyża Oficerskiego i zaliczenia w poczet Kawalerów Orderu Odrodzenia Polski Stefana Wendorffa [za zasługi na polu administracji państwowej dekretem - red.]
  • brak autora, 1932-06-10, Zaświadczenie otrzymania odznaki "Za ofiarną pracę"dla Stefana Wendorffa przy przeprowadzeniu drugiego powszechnego spisu ludności [nazwa red.]
  • brak autora, 1937-11-11, Dyplom nadania dla Stefana Wendorffa "Złotego Krzyża Zasługi" za zasługi w służbie państwowej [nazwa red.]
  • brak autora, 1938-05-16, Dyplom nadania Stefanowi Wendorffowi "Brązowego Medalu" za długoletnią służbę [nazwa red.]
  • Wendorff-Wicherska, Anna, Stefan Wendorff: II Służba Wojskowa. Ze zbiorów rodzinnych [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 485

Total number of users since Oct 1, 2013: 8558205

RSS Channels

OAI