English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/315.04 Korespondencja z lat 1945–1948

Publication structure:
 • AW III/315.04 Korespondencja z lat 1945–1948
  • brak autora, 1945-01-01, List od sióstr do Zbigniewa Suchodolskiego - zdrowie w rodzinie, życzenia noworoczne [nazwa red.]
  • brak autora, 1945-08-06, List od rodziny do Zbigniewa Suchodolskiego z prośbą o informacje o jego stanie zdrowia [nazwa red.]
  • Terlecki, W., 1945-08-10, List do Zbigniewa Suchodolskiego - prośba o informacje od kogo kupił zegarek, z pytaniem jak mu się wiedzie [nazwa red.]
  • Komendant Ośrodka Willebadessen, 1945-08-16, Pismo przewodnie z załączoną prośbą Zbigniewa Suchodolskiego o udzielenie urlopu celem spotkania z bratem ciotecznym [nazwa red.]
  • [Walentin], 1945-08-22, List do Zbigniewa Suchodolskiego - na temat planowanego wyjazdu do Polski, butów [nazwa red.]
  • Ludwik de Laveaux, 1945-08-30, Kartka pocztowa do Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1945-09-04, List do Władysławy Suchodolskiej dotyczący jego aktualnego zajęcia [nazwa red.]
  • Tarkowski, W., 1945-09-22, List do Zbigniewa Suchodolskiego z propozycją wzięcia udziału w wystawie malarskiej w Warburgu [nazwa red.]
  • Kajanek, Jan, 1945-09-28, Kartka pocztowa do Zbigniewa Suchodolskiego - informacje o zakupionych elementach [nazwa red.]
  • Mromliński, Roman, 1945-09-28, Kartka pocztowa do Zbigniewa Suchodolskiego - informacje o podróży do Frankfurtu [nazwa red.]
  • brak autora, 1945-10-24, Pismo do Zbigniewa Suchodolskiego w sprawie zatrudnienia w Polskim Ośrodku Szkoleniowym wraz z fotografią [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1945-11-01, Krótkie liściki z informacjami, że czuje się dobrze [nazwa red.]
  • brak autora, 1945-11-11, List do Zbigniewa Suchodolskiego w sprawie umówionej wizyty w Hagen [nazwa red.]
  • brak autora, 1945-11-16, Kartka pocztowa od sióstr do brata Zbigniewa Suchodolskiego o pierwszym liście od niego, wizycie kolegi jego, informacje że są zdrowi [nazwa red.]
  • brak autora, 1945-11-18, List od sióstr do Zbigniewa Suchodolskiego z informacjami o rodzinie [nazwa red.]
  • brak autora, 1945-11-25, List od sióstr z wiadomościami że przeżyli wojnę i mieszkają w Krakowie [nazwa red.]
  • brak autora, 1945-11-26, List od sióstr do Zbigniewa Suchodolskiego z informacjami o rodzinie [nazwa red.]
  • Mielnicki, Bolesław, 1945-12-17, List do Zbigniewa Suchodolskiego - życzenia na święta i nowy rok, jak spędza święta, prośba o przyjazd do Niesen [nazwa red.]
  • Białostocki, Jan, 1946-01-02, List do Zbigniewa Suchodolskiego z informacjami o jego siostrze i matce [nazwa red.]
  • Suchodolska, Janka, 1946-01-22, List do Zbigniewa Suchodolskiego opisujący życie rodziny [nazwa red.]
  • Felek, 1946-01-25, List do Zbigniewa Suchodolskiego z informacjami, że wybiera sie do kraju na wiosnę, czy wie co słychać w kraju [nazwa red.]
  • brak autora, 1946-01-31, List do Zbigniewa Suchodolskiego - opis sytuacji nadawcy [nazwa red.]
  • brak autora, 1946-02-28, List do Zbigniewa Suchodolskiego z opisem życia nadawcy [nazwa red.]
  • Mielnicki, Bolesław, 1946-03-10, List do Zbigniewa Suchodolskiego - życzenia imieninowe, informacje o znajomych, zdziwienie że nie chce wracać do kraju [nazwa red.]
  • Suchodolska, J., 1946-03-12, List do przyjaciela Zbigniewa Suchodolskiego z prośbą oprzekazanie bratu informacji [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-03-13, List do matki na temat jego pracy jako nauczyciela chemii wraz z załączonym aktualnym zdjęciem [nazwa red.]
  • brak autora, 1946-03-15, List od sióstr i matki do Zbigniewa Suchodolskiego z informacjami o rodzinie [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-03-25, List do rodziny - o jego dobrym samopoczuciu [nazwa red.]
  • Kachalicki, Henryka, 1946-03-28, List do Zbigniewa Suchodolskiego - gdzie jest i co robi [nazwa red.]
  • Kotala, Stach, 1946--03-31, Kartka pocztowa do Zbigniewa Suchodolskiego - informacje, że sam musi odebrać legitymację oraz buty [nazwa red.]
  • Jarecki, Józef, 1946-04-01, Kartka pocztowa do Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • Gałąski, Andrzej, 1946-04-02, List do Zbigniewa Suchodolskiego - sprawa obiecanego obrazka [nazwa red.]
  • Jarecki, Józef, 1946-04-05, List do Zbigniewa Suchodolskiego z informacją, że może dla niego wymienić papierosy na filmy do aparatu [nazwa red.]
  • brak autora, 1946-04-10, List od matki i siostry do Zbigniewa Suchodolskiego pełen nadziei na szybkie spotkanie [nazwa red.]
  • brak autora, 1946-04-10, List od sióst i matki do Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • Tarkowski, Władysław, 1946-04-16, List do rodziny Suchodolskich z prośbą o informacje o Zbigniewie [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-03-29, Lis do rodziny - informacje o zatrudnieniu w obozie jako nauczyciel i pracy w teatrze [nazwa red.]
  • Suchodolska, Ludmiła, 1946-05-30, Kartka pocztowa do Zbigniewa Suchodolskiego - informacje o wizycie znajomego, który opowiadał o spotkaniu ze Zbyszkiem [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-06-01, List do Janiny Suchodolskiej - życzenia imieninowe, informacje o paczce, dobre zaopatrzenie [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-06-01, List do matki - życzenia imieninowe, o jego życiu, o paczkach, o nauczaniu [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-06-16, List do matki i siostry - informacja o przesłanej paczce przez kolegę, dalszy ciag studiów malarskich [nazwa red.]
  • Boguński, Alex, 1946-[06]-[17], Kartka pocztowa do Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • Podkowa, Piotr, 1946-07-29, List do Zbigniewa Suchodolskiego - o wyslanim liście i braku odpowiedzi, praca w szkole, rysowanie, pytanie o ożynek [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-08-02, List do matki informujący ją o tym, że należy on do College of Art [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-08-08, List do matki opisujący pracę w szkole i jego zajęcia malarskie wraz z załączonym zdjęciem [nazwa red.]
  • K., Aleksander, 1946-08-13, Kartka pocztowa do Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-09-06, List do rodziny z informacją o wysłaniu paczki z lekarstwami [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-09-10, List do rodziny na temat wystawy obrazów w College of Art [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-09-17, List do rodziny dotyczący wysłanych paczek z żywnością i lekarstwami [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-09-20, List do siostry Ludmiły Suchodolskiej - życzenia imieninowe, wysłane paczki i pieniądze [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-09-25, List do rodziny - o wysłanych listach i paczkach [nazwa red.]
  • Rajkowska, Jadwiga, 1946-10-04, List do Władysławy Suchodolskiej w sprawie paczki podanej przez jej syna [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-10-09, List do matki - informacje gdzie był, o przesłanych paczkach [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-10-20, List do matki opisujący jego pracę jako nauczyciela wraz z załączonym zdjęciem z wycieczki szkolnej [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-10-30, List z osiedla polskiego Hagen-Kabel opisujący jego sytuację wraz z załączonymi trzema zdjęciami [nazwa red.]
  • Rajkowska, Jadwiga, 1946-10-30, List do Ludmiły Suchodolskiej - na temat adresu pana O., o powrocie znajomych z Niemiec [nazwa red.]
  • Tarkowski, Władysław, 1946-11-03, Karta pocztowa do Ludmiły Suchodolskiej z prośbą o doręczenie jego obrazu Róży Kulesza [nazwa red.]
  • Rajkowska, Jadwiga, 1946-11-29, List do Zbigniewa Suchodolskiego - nt. doręczonej paczki, poszukiwania siostry pana O., rada by wrócił do kraju, remoncie mieszkania, pytania co u wspólnych znajomych [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-11-27, List do Ludmiły Suchodolskiej dotyczący życia codziennego [nazwa red.]
  • Rajkowska, Jadwiga, 1946-11-29, List do Ludmiły Suchodolskiej w sprawie padresu p. O oraz wiadomości o Zbigniewie [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-11-30, List do matki z informacją o wysłanej dla niej paczce [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1946-12-04, List do rodziny - temat ksiażek [nazwa red.]
  • brak autora, 1946-12-09, List do Ludmiły Suchodolskiej w sprawie paczki przesłanej przez jej brata [nazwa red.]
  • Suchodolska, Ludmiła, 1946-12-10, Kartka pocztowa do Zbigniewa Suchodolskiego - życzenia świąteczne, temat ksiażęk, dawny brak informacji [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-01-01, List do matki - z informacjami co u nadawcy [nazwa red.]
  • brak autora, 1947-01-09, List do Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-01-20, List do Ludmiły Suchodolskiej - funkcjonowanie poczty [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-01-29, List do rodziny - zaległe listy, zapotrzebowania na rzeczy z zagranicy [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-02-15, List do matki - informacje co u niego słychać [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-03-01, List do matki opisujący życie w [Hagen] [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-03-01, List do matki z informacjami o brakach w zaopatrzeniu sklepów w Hagen [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-03-14, List do matki opisujący jego nową pasję, jaką jest fotografia [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-03-17, List do rodziny - tematy długo idącej poczty, jego sytuacji [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-03-20, List do rodziny na temat przesyłanych paczek [nazwa red.]
  • Mromliński, Roman, 1947-04-09, Kartka pocztowa do Ludmiły Suchodolskiej z pytaniami o wiadomości o Zbigniewie [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-04-24, List do rodziny opisujący nowy obóz, w którym przebywa i jego aktualne zajęcia [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-04-26, List do rodziny [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-05-29, List do rodziny informujący o wysłaniu paczki [nazwa red.]
  • Sgwał, Mieczysław, 1947-07-01, List do Władysławy Suchodolskiej w sprawie paczki podanej przez jej syna [nazwa red.]
  • brak autora, 1947-07-05, List rodziny do Zbigniewa Suchodolskiego w sprawie nieuczciwych osób, przez które podał paczkę dla rodziny [nazwa red.]
  • brak autora, 1947-07-12, List rodziny do Zbigniewa Suchodolskiego w związku z wyjazdem jego chrześniaka do Belgii [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-09-19, List do rodziny informujący o nowym miejscu jego pobytu [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-09, List do Ludmiły Suchodolskiej - życzenia imieninowe, otrzymane nagrody, wysłanie zdjęć [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-10-21, List do rodziny - kiedy pisane są listy, informacja o wystawie [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1947-11-07, List do rodziny [nazwa red.]
  • brak autora, 1947-11-21, List do Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1948-01-21, List do rodziny [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1948-01-28, List do rodziny - wyjaśnienie, że wysłał 3 listy z zyczeniami na święta, ale nie doszły [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1948-01-29, List do rodziny - problemy z pocztą, niedochodzące listy [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1948-03-02, List do rodziny - na temat jego pisma, o zdjeciach [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1948-03-15, List do rodziny opisujący młodzież, z którą pracuje [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1948-06-07, List do rodziny - powtórzone życzenia imieninowe, zwiedzanie przyległych miejsc [nazwa red.]
  • Matysek, Jan, 1948-04-15, List do Władysławy Suchodolskiej w sprawie paczki podanej przez jej syna [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1948-06-12, List do rodziny informujący o zamiarze wyjazdu do Anglii [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1948-06-18, List do rodziny opisujący jego podróże [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 1948-1949, Listy opisujące jego codzienne zajęcia, podróże i informujące o przesyłanych przez niego paczkach [nazwa red.]
  • Tadeusz, 1954-[01]-29, Kartka pocztowa z podziękowaniami za przesłaną książkę [nazwa red.]
  • brak autora, Kartka pocztowa z życzeniami urodzinowymi dla Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, List do rodziny opisujący jego pracę nauczycielską oraz zajęcia malarskie [nazwa red.]
  • [Suchodolski, Zbigniew], Krótki liścik na temat obiecanych pieniędzy [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, Krótki liścik do rodziny wspominający o zdjęciach klasy [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 08-20, List do siostry Ludmiły informujący o przyznanych munagrodach i zaproszeniu na wystawę do Anglii [nazwa red.]
  • Stach, List do Zbigniewa Suchodolskiego - o braku butów, przypomnienie o farbach [nazwa red.]
  • Bingham, Mary, 1946-10-14, List do Marty Korwin [nazwa red.]
  • Rehl, Ryszard, 1946-07-04, Zaproszenia na bal dla Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • Rajkowska, Jadwiga, Życzenia imieninowe dla Zbygniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • Burtoszewicz-Stachowska, Maria, Liscik do Zbigniewa Suchodolskiego z krótką informacją o kolacji [nazwa red.]
  • Suchodolska, Ludmiła, Koperta adresowana do Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • Suchodolska, Władysława, Koperta zaadresowana do Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • brak autora, Koperta zaadresowana do Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • brak autora, 1947-11-21, Koperta zaadresowana do pana Suchodolskiego [nazwa red.]
  • Witt, Pfarrer John, 1946-07-25, Koperta zaadresowana do Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • brak autora, [1948]-04-24, Koperta zaadresowana do Zbiegniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, 03-18, Koperta zaadresowana do Władysławy Suchodolskiej [nazwa red.]
  • Cybulski, A., 11-19, Koperta zaadresowana do Władysławy Suchodolskiej [nazwa red.]
  • Suchodolska, [Ludmiła], 1947-06-10, Koperta zaadresowana do Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • Suchodolska, Władysława, Koperta zaadresowana do Sztukowskiego A. [nazwa red.]
  • Suchodolska, Ludmiła, Koperta zaadresowana do Zbigniewa Suchodlskiego [nazwa red.]
  • Suchodolska, Ludmiła, Koperta zaadresowana do Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
  • Suchodolska, Ludmiła, Koperta zaadresowana do Zbigniewa Suchodlskiego [nazwa red.]
  • Suchodolski, Zbigniew, Koperta zaadresowana do Władysławy Suchodolskiej [nazwa red.]
  • brak autora, Liścik
  • brak autora, Koperta zaadresowana do Zbigniewa Suchodolskiego [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 486

Total number of users since Oct 1, 2013: 7670409

RSS Channels

OAI