English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/395 Dokumenty i korespondencja

Publication structure:
 • AW III/395 Dokumenty i korespondencja
  • brak autora, 1933-11-[26], Poświadczenie [ślubu Bazylego i Lucyny Artiemjewów - red.]
  • brak autora, 1917, Zaświadczenie uprawniające do zamieszkania w dowolnym miejscu Imperium Rosyjskiego; na odwrocie pieczęć Biura ds. repatriacji cudzoziemców [nazwa red.]
  • brak autora, 1920, Legitymacja służbowa
  • brak autora, 1922-05-02, Zaświadczenie [o przekroczeniu granicy polsko-rosyjskiej przez Lucynę Artiemjew - red.]
  • brak autora, 1926-01-05, Dowód osobisty [Lucyny Artiemjew - red.]
  • brak autora, 1931-12-22, Wynik badania roentgenologicznego aorty Lucyny Artiemjew [nazwa red.]
  • brak autora, 1937-06-10, List od matki do Lucyny Artiemjew z podziękowaniami za przesłane pieniądze oraz skargami na zły stan zdrowia [nazwa red.]
  • Artiemjew, Lucyna, 1949-09-30, Prośba o zatrudnienie wraz z życiorysem, skierowana do Warszawskich Zakładów Odzieżowych [nazwa red.]
  • brak autora, 1970-02-02, List od Natalii do Lucyny Artiemjew wyrażający współczucie z powodu zaistniałej sytuacji [nazwa red.]
  • brak autora, List od Natalii do Lucyny Artiemjew z zachętą do odwiedzin [nazwa red.]
  • brak autora, 1899-06-17, Świadectwo ukończenia Astrachańskiego Seminarium Duchownego [nazwa red.]
  • brak autora, 1899-07-13, Świadectwo urodzenia i chrztu wydane przez Konsystorza Astrachańskiego [nazwa red.]
  • brak autora, 1899, Zaświadczenie [o skierowaniu do pierwszego punktu poborowego w Astrachaniu w związku z obowiązkiem odbycia służby wojskowej - red.]
  • brak autora, Świadectwo ukończenia Petersburskiej Akademii Duchownej [nazwa red.]
  • brak autora, 1905, Paszport
  • brak autora, 1921-05, Informacja PCK dotycząca Bazylego, ostatnio widzianego w 1918 roku w Odessie,poszukiwanego przez Anastazję Boczarelli z Warszawy [nazwa red.]
  • brak autora, 1921-12-07, Legitymacja uchodźcy [wydana w Odessie - red.]
  • brak autora, 1922-04-23, Odpis zaświadczenia repatriacyjnego Posterunku Policji Państwowej [nazwa red.]
  • brak autora, 1922-05-02, Zaświadczenie o przekroczeniu granicypolsko-rosyjskiej dla Bazylego Artiemjewa [nazwa red.]
  • brak autora, 1926-01-25, Dowód osobisty [Bazylego Artiemjewa - red.]
  • brak autora, 1927-12-30, Pismo do Bazylego Artemjewa w sprawie podania z dnia 1927.09.07 [nazwa red.]
  • brak autora, 1930-06-27, Legitymacja kasowa [Kasy Chorych m. Wilna wystawiona na Bazylego Artiemjewa - red.]
  • brak autora, 1936-07-08, Karta ubezpieczeniowa [wystawiona na Bazylego Artiemjewa - red.]
  • brak autora, 1939-04-04, Wezwanie do Bazylego Artiemjewa do pojawienia się w Biurze Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności celem ustalenia miejsca stałego pobytu [nazwa red.]
  • brak autora, 1939-05-03/07-04, Pokwitowanie [przyjęcia wpłaty na cele obrony przeciwlotniczej - red.]
  • brak autora, 1939-10-26, Pismo do Bazylego Artiemjewa z prośbą o spłacenie pożyczki [nazwa red.]
  • brak autora, 1939, Zobowiązania dłużnicze [wystawione na Bazylego Artiemjewa - red.]
  • brak autora, Curiculum vitae [życiorys - red.]
  • Artiemjew, Bazyli, Podanie do Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o pomoc w otrzymaniu dokumentów z danymi o służbie państwowej czynnej w Odessie w celu otrzymania emerytury [nazwa red.]
  • Artiemjew, Bazyli, List do Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych—brudnopis [nazwa red.]
  • brak autora, Deklaracja [formularz ubiegającego się o praw emerytalnych - red.]
  • brak autora, List od rodziny kiedy Bazyli przebywał w Astrachaniu [nazwa red.]
  • brak autora, 1930-03-02, List od rodziny kiedy Bazyli przebywał w Astrachaniu [nazwa red.]
  • brak autora, List od rodziny kiedy Bazyli przebywał w Astrachaniu [nazwa red.]
  • brak autora, 1929-[02]-05, List od rodziny kiedy Bazyli przebywał w Astrachaniu [nazwa red.]
  • brak autora, 1929-[09]-20, List od rodziny kiedy Bazyli przebywał w Astrachaniu [nazwa red.]
  • brak autora, List od rodziny kiedy Bazyli przebywał w Astrachaniu [nazwa red.]
  • brak autora, List od rodziny kiedy Bazyli przebywał w Astrachaniu [nazwa red.]
  • brak autora, 1933-[06]-22, List od rodziny kiedy Bazyli przebywał w Astrachaniu [nazwa red.]
  • brak autora, Koperta zaadresowana do Bazylego Artiemjewa [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 720

Total number of users since Oct 1, 2013: 9152863

RSS Channels

OAI