English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/597.02 Dokumenty dotyczące służby wojskowej

Publication structure:
 • AW III/597.02 Dokumenty dotyczące służby wojskowej
  • brak autora, 1909-01-30, Paszport wojskowy Józefa Ekkerta [nazwa red.]
  • brak autora, 1909-08-14, Dyplom strzelca dla Józefa Ekkerta [nazwa red.]
  • brak autora, 1912-01-16, Dedykacja za zasługi dla ludności w czasie działań wojennych dla Józefa Ekkerta [nazwa red.]
  • brak autora, Formularz kwalifikacyjny za okres 1914–17 [nazwa red.]
  • brak autora, 1916-07-20, Dyplom przyznania Brązowego Medalu dla Józefa Ekkerta [nazwa red.]
  • brak autora, 1917-06-12, Dyplom przyznania Józefowi Ekkertowi Wojskowego Krzyża Zasługi III klasy [nazwa red.]
  • brak autora, 1917, Regulamin Krn-gruppenkommando [nazwa red.]
  • brak autora, Odpis formularza kwalifikacyjnego za okres 28.07.1914–31.05.1916 [nazwa red.]
  • brak autora, 1915-1916, Formularz danych do listy kwalifikacyjnej [nazwa red.]
  • brak autora, Odpis formularza kwalifikacyjnego za okres 01.01–30.07.1917 [nazwa red.]
  • brak autora, Odpis formularza kwalifikacyjnego za okres 01.07.1917–09.02.1918 [nazwa red.]
  • brak autora, 1918-01-11, Dyplom przyznania Srebrnego Medalu dla Józefa Ekkerta [nazwa red.]
  • brak autora, 1918-02, Karta identyfikacyjna Józefa Ekkerta [nazwa red.]
  • brak autora, 1918-12-31, Książka poborów [Józefa Ekkerta - red.]
  • brak autora, 1919-05-07, Rozkaz w sprawie likwidacji dowództw powiatowych [nazwa red.]
  • brak autora, 1919-05-19, Pismo w sprawie likwidacji pow. Zamojskiego [nazwa red.]
  • brak autora, 1919-06-21, Zaświadczenie o okresie służby wojskowej Józefa Ekkerta, Poczta polowa 35 p.p. [nazwa red.]
  • brak autora, 1920-10-20, Decyzja odkomenderowania Józefa Ekkerta do Lidy w charakterze dowódcy obozu wyszkolenia przy 2 armii [nazwa red.]
  • brak autora, 1922-06-16, Przemówienie ku czci pułkownika Ścibor-Rylskiego
  • Piskora, 1923-03-20, Decyzja odkomenderowania Józefa Ekkerta na kurs Dowódców Piechoty w Rembertowie [nazwa red.]
  • Nowaczyński, 1925-06-10, Rozkaz dzienny nr 101 - odpis [nazwa red.]
  • Ekkert, Józef, 1928-02-09, Prośba do Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych o oddanie go do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych [nazwa red.]
  • Schmidt, 1933-04-14, Zawiadomienie o przeniesieniu Józefa Ekkerta do Oficerskiej Kadry Okręgowej nr VII w Poznaniu [nazwa red.]
  • Bojanowski, G., 1933-04-08, Potwierdzenie wstąpienia Józefa Ekkerta do „Związku Walki Czynnej” we Lwowie w 1909 roku [nazwa red.]
  • Ekkert, Józef, 1933-11-24, Pismo do starosty powiatowego ostrowskiego [nazwa red.]
  • Ekkert, Józef, Zgłoszenie [służby państwowej w byłej monarchii austro-węgierskiej i służby wojskowej do wysługi emerytalnej - red.]
  • Ciemniewski, 1934-05-25, Odpowiedź na prośbę Józefa Ekkerta o zaliczenie służby zaborczej do wysługi emerytalnej [nazwa red.]
  • Ekkert, Józef, 1934-06-19, Pismo do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu [nazwa red.]
  • Skrobalski, 1934-06, Odpis [z książeczki stanu służby oficerskiej - red.]
  • brak autora, 1934-08-06, Pismo w sprawie odznaczenia Józefa Ekkerta Krzyżem Niepodległości [nazwa red.]
  • Ekkert, Józef, 1934-08-08, Odpowiedź na pismo Związku Legionistów Polskich [nazwa red.]
  • Ekkert, Józef, 1934-08-08, Wzór pisma do Związku Legionistów Polskich [nazwa red.]
  • brak autora, 1948-02-01, Karta członkowska Stowarzyszenia Polskich Kombatantów [nazwa red.]
  • brak autora, Zaświadczenie [uczestnictwa Józefa Ekkerta w „Związku Walki Czynnej” i „ZwiązkuStrzeleckim” - red.]
  • Ekkert, Józef, Wspomnienie z czasów działalności w „Związku Walki Czynnej” [nazwa red.]
  • Ekkert, Józef, Notatki Józefa Ekkerta [nazwa red.]
  • brak autora, Karta po niemiecku
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 493

Total number of users since Oct 1, 2013: 7697317

RSS Channels

OAI