English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/0306 Kolekcja Janiny i Jerzego Hermanów

Publication structure:
 • AW III/0306 Kolekcja Janiny i Jerzego Hermanów
  • 1992-11-24, Legitymacja Związku Sybiraków Haliny Herman - Bąkowskiej
  • 1924-07-08, Świadectwo dojrzałości Jerzego Teodora Hermana - odpis
  • 1935-11-09, Dowód osobisty Janiny Stefanii Herman
  • 1936-04-16, Wypis z aktu urodzenia Jerzego Teodora Hermana
  • 1937-04-07, Pismo Zastępcy Szefa Wojskowego Biura Historycznego por. Jana Godlewskiego do Jerzego Hermana, potwierdzenie odbioru pisma
  • 1937-04-07, Zaświadczenie Szefa Wojskowego Biura Historycznego płk. Bronisława Rakowskiego, informacja o istnieniu nazwiska Jerzego Hermana w spisach mobilizacyjnych z dn. 11 XI 1918 r.
  • 1937-04-07, Zaświadczenie Szefa Wojskowego Biura Historycznego płk. Bronisława Rakowskiego, informacja o istnieniu nazwiska Jerzego Hermana w spisach mobilizacyjnych z dn. 11 XI 1918 r. - odpis
  • Herman, Halina, 1939-09-09, List od żony Haliny do Jerzego Hermana, zawiera słowa otuchy, do listu dołączona została Pieśń Opatrzności Boskiej
  • Herman, Jerzy, [1939]-11-28, List Jerzego Hermana do żony Haliny, zawiera opis towarzyszących uczuć podczas rozłąki z żoną
  • Herman, Jerzy, 1940-02-10, List Jerzego Hermana do żony Haliny, zawiera opis towarzyszących uczuć podczas rozłąki z żoną oraz prośbę o przysłanie do obozu niezbędnych rzeczy
  • Herman, Jerzy, 1940-03-05, List Jerzego Hermana do żony Haliny, zawiera pytania o stan zdrowia rodziny oraz prośbę o przesłanie do obozu niezbędnych rzeczy
  • Wasiljew, A., 1945-06-11, Pismo Kierownika Partii Komunistycznej (bolszewickiej) Kazachstanu obł. Semipałatyńskiej A. Wasiljewa do Przewodniczących kołchozów i Dyrektora sowchozu Czanobaj, informacja o realizacji przez Halinę Herman zarządzeń polskich patriotów w kołchozach rejonu czarskiego
  • 1943-11-25, Zaświadczenie Kierownika Wydziału Rejonowego Ochrony Zdrowia wydane dla Haliny Herman, potwierdzenie o pracy na stanowisku pełnomocnika sanitarnego na odcinku MTS
  • 1965-05-28, Postanowienie Sądu Powiatowego w Grójcu w sprawie Jerzego Teodora Hermana, potwierdzenie danych osobowych - odpis
  • Skrzeszowska, Bronisława, 1965-07-21, Pismo Bronisławy Skrzeszowskiej (Dyrektor Archiwum Akt Nowych)do Haliny Herman, zaświadczenie o pełnieniu przez Halinę Herman funkcji sekretarza Związku Patriotów Polskich w Rejonie Czarskim
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59960

Readers on-line: 204

Total number of users since Oct 1, 2013: 5574182

RSS Channels

OAI