English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/660.02 Dokumenty urzędowe Stanisławy Zimodro

Publication structure:
 • AW III/660.02 Dokumenty urzędowe Stanisławy Zimodro
  • brak autora, 1922-06-08, Pismo Inspektora Szkolnego w Wilejce informujące o mianowaniu Stanisławy Zimodro tymczasowym kierownikiem klasowej szkoły powszechnej w Wilejce [nazwa red.]
  • brak autora, 1923-08-28, Pismo Inspektora Szkolnego w Wilejce do Stanisławy Burzyńskiej informujące o przeniesieniu jej ze stanowiska nauczycielki w Wilejce na stanowisko w Barańcach [nazwa red.]
  • brak autora, 1929-10-24, Świadectwo z egzaminu uzupełniającego [Stanisławy Zimodro wydane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną dla czynnych a niewykwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych – red.]
  • Pogorzelski, Stanisław, 1929-10-20, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przyznaniu Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości [nazwa red.]
  • Młodkowski, T[...], 1930-01-30, Pismo zastępcy Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisławy Zimodro informujące o nominacji na nauczycielkę publicznej szkoły powszechnej w Barańcach [nazwa red.]
  • Klebanowski, S[...], 1930-10-20, Pismo Ministerialnego Wizytatora Szkół z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Stanisławy Zimodro informujące o zaliczeniu czasu służby nauczycielskiej [nazwa red.]
  • Mendys, M[...], 1932-10-18, Pismo Naczelnika Wydziału Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Stanisławy Zimodro informujące o przydzieleniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej w Kurzeńcu [nazwa red.]
  • brak autora, [...]-08-20, Pismo Inspektora Szkolnego w Wilejce do Stanisławy Zimodro informujące o przydzieleniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej w Iwoncewiczach [nazwa red.]
  • Szelągowski, K[...], 1934-01-10, Pismo Kuratora Okręgowego Szkolnego Wileńskiego do Stanisławy Zimodro informujące o zaszeregowaniu do X grupy uposażenia [nazwa red.]
  • brak autora, 1934-06-27, Pismo Podinspektora Szkolnego Obwodu Wilejskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej w Korolewcach [nazwa red.]
  • Zdralewicz, J[...], 1934-09-10, Pismo Inspektora Szkolnego Wilejskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczycielki do szkoły powszechnej w Dołhinowie [nazwa red.]
  • Zdralewicz, J[...], 1935-05-01, Pismo Inspektora Szkolnego Wilejskiego do Stanisławy Zimodro informujące o mianowaniu na stałego nauczyciela szkół powszechnych [nazwa red.]
  • brak autora, 1937, Paszport [Stanisławy Zimodro – red.]
  • Laskowski, Wacław, 1939-06-21, Pismo Inspektora Szkolnego w Wilejce do Stanisławy Zimodro informujące o mianowaniu na nauczycielkę szkoły powszechnej stopnia III w Dołhinowie [nazwa red.]
  • Godecki, M[...], 1939-07-12, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisławy Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczycielki do publicznej szkoły powszechnej III stopnia w Iwieńcu [nazwa red.]
  • brak autora, 1940-04-13, Spis mienia sporządzony w czasie akcji deportacyjnej 13 kwietania 1940 roku [nazwa red.]
  • brak autora, 1945-03-04, Legitymacja członkowska [Stanisławy Zimodro wydana przez Związek Patriotów Polskich w ZSRR – red.]
  • brak autora, 1946-02-07, Zaświadczenie [dla Stanisławy Zimodro informujące o pracy nauczycielskiej w Kokczetawskiej Szkole w okresie od 1 września 1945 do 7 lutego 1946 – red.]
  • Malec, E[...], 1946-04-17, Pismo Inspektora Szkolnego w Myśliborzu do Stanisławy Zimodro informujące o mianowaniu na nauczycielkę w publicznej szkole powszechnej w Trzcianej Górze [nazwa red.]
  • Malec, E[...], 1946-04-19, Pismo Inspektora Szkolnego w Myśliborzu do Stanisławy Zimodro z informacją o udzieleniu urlopu zdrowotnego [nazwa red.]
  • brak autora, 1946-11-13, Formularz spisowy [z wykazem nieruchomości należącym do Stanisławy Zimodro – red.]
  • Szymański, H[...], 1947-09-10, Pismo Kierownika Referatu Powierniczego w Myśliborzu do Stanisławy Zimodro w sprawie wyceny mienia [nazwa red.]
  • brak autora, 1947-10-07, Asygnata przychodowa [wydana przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny dla Stanisławy Zimodro – red.]
  • brak autora, 1947-10-08, Zaświadczenie [wydane przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Myśliborzu dla Stanisławy Zimodro informujące o nabyciu bezpłatnym na własność wyposażenia mieszkania – red.]
  • brak autora, 1948-02-06, Zaświadczenie [wydane przez Polsko-Radziecką Komisję Mieszaną do Spraw Ewakuacji osób narodowości polskiej i żydowskiej dla Stanisławy Zimodro – red.]
  • brak autora, 1949-01-04, Świadectwo lekarskie o uzdolnieniu fizycznym i umysłowym kandydata do służby państwowej [wydane przez Inspektora Szkolnego w Myśliborzu dla Stanisławy Zimodro – red.]
  • Woydyno, Czesław, 1949-01-27, Pismo Inspektora Szkolnego w Myśliborzu do Stanisławy Zimodro w sprawie zaliczenia stażu pracy nauczycielskiej [nazwa red.]
  • Orzechowski, Stanisław, 1949-06-13, Poświadczenie obywatelstwa [wydane przez Stanisława Orzechowskiego Starostę Powiatowego Myśliborskiego dla Stanisławy Zimodro – red.]
  • brak autora, 1949-07-01, Legitymacja [wydana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego dla Stanisławy Zimodro – red.]
  • Jędryszka, M[...], 1949-11-30, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Szczecińskiego do Stanisławy Zimodro w sprawie wyrównania uposażenia służbowego [nazwa red.]
  • Grodecki, Stanisław, 1950-08-03, Pismo Wicedyrektora Departamentu w Ministerstwie Oświaty do Stanisławy Zimodro z informacją o uznaniu lat pracy nauczycielskiej na Syberii oraz w Kokczetawskiej Szkole Początkowej (1940-1946) [nazwa red.]
  • Jędryszka, M[...], 1950-03-25, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Szczecińskiego do Stanisławy Zimodro z informacją o uznaniu lat pracy nauczycielskiej na Syberii oraz w Kokczetawskiej Szkole Początkowej (1940-1946) [nazwa red.]
  • brak autora, 1951-05-01, Dyplom [uznania za zasługi przy likwidacji analfabetyzmu w Polsce dla Stanisławy Zimodro wydany przez Pełnomocnika Rządu ds. Walki z Analfabetyzmem – red.]
  • brak autora, 1953-09-30, Zaświadczenie [wydane przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie dla Stanisławy Zimodro informujące o złożeniu kolokwium przed Okręgową Komisję Kolokwialną w Myśliborzu – red.]
  • brak autora, 1954-06-29, Odpis skrócony aktu zejścia [Stanisławy Zimodro – red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 301

Total number of users since Oct 1, 2013: 8506520

RSS Channels

OAI